Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Pasierb, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza parametrów procesu ciągnienia rur na korku swobodnym ze stali 1H18N10T pod kątem stanu i własności otrzymanych wyrobówAnalysis of floating-plug drawing process of 1H18N10T steel tubes with consideration of condition and properties of the obtained products / Krzysztof ŻABA, Antoni PASIERB // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 514–517. — Bibliogr. s. 517. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kryteria optymalizacji technologii walcowania rur o rozwiniętej powierzchni[The criteria for optimization of finned tubes rolling production technology] / Antoni PASIERB // W: Walcownictwo'02 : procesy – narzędzia – wyroby : 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Andrzeja Nowakowskiego : [druga spec. konferencja] : Ustroń 16–18 października 2002 r. / eds. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 227–232. — Bibliogr. s. 232

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Monometaliczne rury obustronnie żebrowane – propozycje nowych rozwiązań w konstrukcji chłodnic oleju transformatorowego[Monometallic both-side finned tubes – propositions of new solutions of transformer oil heat exchangers construction] / Antoni PASIERB, Artur SZAJDING // W: Transformatory energetyczne i specjalne : rozwiązania, funkcje i trendy : VI konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny, 11–13 października 2006 : materiały konferencyjne. — [Kazimierz Dolny] : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-921428-9-6. — S. 169–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nowa generacja chłodnic „powietrze-olej” instalowanych przy transformatorach średniej i dużej mocy[New generation of “air-oil” coolers used in medium and high power electric transformers] / Antoni PASIERB, Lucjan PASIERB, Wojciech Nowak // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 293–304. — Bibliogr. s. 304

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowe rozwiązania rur obustronnie żebrowanych z wirowym przepływem medium wewnątrz ruryNew solutions of both side finned tubes with whirl flow of fluid inside the tube / Antoni PASIERB, Karl Heinz Schweitzer // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 521–524. — Bibliogr. s. 524. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.]

 • słowa kluczowe: wymiennik ciepła, chłodnica, rury obustronnie żebrowane, wirowy przepływ medium wewnątrz rury, własności użytkowe

  keywords: heat exchanger, cooler, both side finnel tubes, whirl flow of fluid inside the tube, functional quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nowe rozwiązania w technologii walcowania rur żebrowanychNew technological solutions in rolling finned tubes / Antoni PASIERB // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 10–11, s. 505–507. — Bibliogr. s. 507, Summ.. — RURY'2002 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : [20–22 listopada 2002 r. Zakopane–Kościelisko] / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Józefa Zasadzińskiego: 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowe rozwiązania w technologii walcowania rur żebrowanych intensyfikujące wymianę ciepła[New technological solutions in rolling finned tubes intensificating heat exchange] / A. PASIERB // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 583–588. — Bibliogr. s. 588, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Praca sił tarcia zewnętrznego : główne kryterium optymalizacji procesu ciągnienia rur na korku swobodnymThe external friction forces work as a major optimization criterion for the process of tubes drawing on a floating plug / Antoni PASIERB, Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 10–11, s. 492–496. — Bibliogr. s. 496, Summ.. — RURY'2002 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : [20–22 listopada 2002 r. Zakopane–Kościelisko] / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Józefa Zasadzińskiego: 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rury żebrowane metodą walcowania z wymuszeniem wirowego przepływu medium[Finned tubes with forced whirl fluid flow produced by cold rolling process] / Antoni PASIERB, Katarzyna SZAJDING // W: Walcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — ISBN10: 8389541521. — S. 225–231. — Bibliogr. s. 231, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób wytwarzania rur obustronnie żebrowanych oraz narzędzie do wytwarzania rur obustronnie żebrowanych[Method of making pipes with double-sided fines and tool therefor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Antoni PASIERB. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B21H 3/12. — Polska. — Opis patentowy ; PL 183520 B1 ; Udziel. 2002-01-10 ; Opubl. 2002-06-28. — Zgłosz. nr p.323028 z dn. 1997-11-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL183520B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Walcowane rury żebrowane – zastosowanie w wydajnych, ekologicznych nagrzewnicach powietrza[Extruded finned tubes – application in efficient, ecological air heaters] / Antoni PASIERB // W: Nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne oraz logistyczne w produkcji wyrobów przemysłu hutniczego : Dzień Hutnika '2002 : międzynarodowa konferencja : Kraków, 16–17 maja 2002 r. / oprac. red. Marek Rzeszowski, Krzysztof Zieliński ; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2002]. — Na k. tyt. dod.: 80-lecie WMiIM AGH im. St. Staszica w Krakowie. — Na okł. dodatkowo: Jubileuszowy Dzień Hutnika AGH 1922–2002. — S. 44–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ parametrów prowadzenia procesu na stan i własności warstwy wierzchniej rur ze stali chromowo-niklowej ciągnionej na korku swobodnym, Cz. 1An effect of the process parameters on the state and properties of a surface layer of stainless steel tubes drawn on a floating plug, Pt. 1 / Krzysztof ŻABA, Antoni PASIERB // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 6, s. 287–291. — Bibliogr. s. 291

 • słowa kluczowe: stal chromowo-niklowa, warstwa wierzchnia, parametry prowadzenia procesu, rury ciągnione na korku swobodnym, geometria narzędzia

  keywords: surface layer, stainless steel, process parameters, tubes drawn on a floating plug, tools geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ parametrów prowadzenia procesu na stan i własności warstwy wierzchniej rur ze stali chromowo-niklowej ciągnionych na korku swobodnym. Cz. 2An effect of process parameters on the state and properties of a surface layer of stainless steel tubes drawn on a floating plug. Pt. 2 / Krzysztof ŻABA, Antoni PASIERB // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 4, s. 206–211. — Bibliogr. s. 211

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ parametrów technologicznych procesu walcowania na geometrię i wydajność cieplną rur żebrowanychInfluence of technological parameters of rolling process on geometry and thermal efficiency of finned tubes / Antoni PASIERB, Artur SZAJDING // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11, s. 646–650. — Bibliogr. s. 650. — Opis wg okładki. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: