Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Nykliński, dr inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kme, * Katedra Maszyn Elektrycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6504245600

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Artificial neural networks for squirrel cage of induction motors fault detection / Antoni NYKLIŃSKI, Michał RAD // W: ISTET'03 : XII. International Symposium on Theoretical Electrical Engineering : July 6–9, 2003, Warsaw, Poland : conference proceedings, Vol. 1 / eds. R. Sikora, S. Osowski, J. Starzyński. — Warsaw : Warsaw University of Technology, cop. 2003. — ISBN10: 8391644413. — S. 17–19. — Bibliogr. s. 19, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bezstykowy pomiar głębokości pracy narzędzi i prędkości roboczej agregatów do uprawy i zbioru ziemniakówContactless measurement of working depth of implements and tractor velocity during cultivation and harvest operations in potatoes / Piotr Budyn, Paweł Kiełbasa, Antoni NYKLIŃSKI // Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering ; ISSN 1429-7264. — 2003 R. 7 nr 12, s. 39–46. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kontrola klatek wirników silników indukcyjnych z wykorzystaniem czujników magnetorezystancyjnychDetecting of a squirrel cage faults using magnetoresistors / Andrzej MATRAS, Antoni NYKLIŃSKI, Michał RAD, Witold RAMS // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2002 nr 64, s. 117–120. — Bibliogr. s. 120, Abstr.. — PEMINE : Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych : Ustroń 2002 : materiały konferencyjne / Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel. — Katowice : BOBRME Komel, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kontrola klatek wirników silników indukcyjnych z wykorzystaniem czujników magnetorezystancyjnych[Testing of induction machines squirrel cages using magnetoresistors] / Antoni NYKLIŃSKI, Michał RAD // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 175–176. — Bibliogr. s. 176, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Measurement and calculation of voltages induced in non-supplied winding of double speed induction motorsPomiary i obliczenia napięć indukowanych w niezasilanych uzwojeniach silników indukcyjnych 2-biegowych / Antoni NYKLIŃSKI, Witold RAMS, Jan RUSEK // W: SME 2006 : XLII international symposium on Electrical machines : Cracow, Poland, July 3–6, 2006 : conference proceedings / ed. Witold Rams ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Poland Section, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines, Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion. — Kraków : [AGH]. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. — Publikacja zawiera także dane na CD-ROMie. — S. 271–274. — Bibliogr. s. 271, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Measurement and calculation of voltages induced in non-supplied winding of double speed induction motorsPomiary i obliczenia napięć indukowanych w niezasilanym uzwojeniu dwubiegowego silnika indukcyjnego / Antoni NYKLIŃSKI, Witold RAMS, Jan RUSEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2006 R. 82 nr 11, s. 46–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: silniki indukcyjne, silniki dwubiegowe

  keywords: induction motors, double speed motors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowoczesne układy do badania maszyn elektrycznych w DFME DAMEL[New devices for electric machines testing in factory “DAMEL”] / Antoni NYKLIŃSKI, Witold RAMS, Michał Rams // W: Nowe rozwiązania i doświadczenia w budowie i bezpiecznej eksploatacji urządzeń kompleksowej odstawy urobku przenośnikami taśmowymi : XII międzynarodowe sympozjum : Zakopane 5–7. 05. 2004 / Fabryka Taśm Transportowych STOMIL Wolbrom S. A.. — Wolbrom : FTT STOMIL Wolbrom S. A. ; Kraków : AWK „GEO”, 2004. — Dod. ISBN: 839149586. — ISBN10: 8391494586. — S. 145–155

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pomiar metodą tensometryczną oporów roboczych narzędzi i maszyn do uprawy i zbioru ziemniakówTensometric measurement of resistance forces of implements and machines for the cultivation and harvesting of potatoes / Piotr Bydyn, Paweł Kiełbasa, Antoni NYKLIŃSKI // Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering ; ISSN 1429-7264. — 2003 R. 7 nr 12, s. 47–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Pomiar poślizgu kół napędowych ciągnikaMeasurement of skidding of tractor driving wheels / Piotr Budyn, Paweł Kiełbasa, Antoni NYKLIŃSKI // Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering ; ISSN 1429-7264. — 2003 R. 7 nr 11, s. 35–44. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: poślizg, czujnik radarowy, kamera wideo

  keywords: skidding of wheels, radar sensor, video camera

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Pomiary przebiegów dynamicznych w systemie napędowym walcarki profilowej nawrotnej[Dynamic states measurement in rollers driving system] / Antoni NYKLIŃSKI, Witold RAMS // W: Walcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — ISBN10: 8389541521. — S. 61–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Skomputeryzowany system do pomiarów maszyn elektrycznych[The computers system for electric machines testing] / Antoni NYKLIŃSKI, Witold RAMS // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 177–178. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Speed estimation of induction machines based on current and voltage wavefrom made by artificial neural network / Antoni NYKLIŃSKI, Michał RAD // W: Computational problems of electrical engineering : proceedings of the VIth international workshop : Zakopane, Poland, September 1–4, 2004 / eds. S. Osowski, S. Rendzinyak, J. Starzyński. — Warszawa : Institute of the Theory of Electrical Engineering, Measurement and Information Systems, Warsaw University of Technology, 2004. — S. 25–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób i układ do wykrywania uszkodzeń obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych[Method and system for detecting of faults in magnetic circuits of electric machines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: RAMS Witold, LERCH Tomasz, RAD Michał, NYKLIŃSKI Antoni. — Int.Cl.: G01R 31/34\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386432 A1 ; Opubl. 2010-05-10. — Zgłosz. nr P.386432 z dn. 2008-11-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 10, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386432A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób i układ do wykrywania uszkodzeń obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych[Method and system for detecting of faults in magnetic circuits of electric machines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Witold RAMS, Tomasz LERCH, Michał RAD, Antoni NYKLIŃSKI. — Int.Cl.: G01R 31/34\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212859 B1 ; Udziel. 2012-05-07 ; Opubl. 2012-12-31. — Zgłosz. nr P.386432 z dn. 2008-11-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212859B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Stanowisko skalowania sił w cięgłach trzypunktowego układu zawieszenia narzędziThe station for force scaling in three-point tool suspension system links / Paweł Kiełbasa, Piotr Budyn, Antoni NYKLIŃSKI, Krzysztof Grodny // Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering ; ISSN 1429-7264. — 2005 R. 9 [nr] 10, s. 151–159. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Summ.. — tekst: http://ir.ptir.org.zlkyy7sk0607.wbg2.bg.agh.edu.pl/artykuly/pl/70/IR(70)_1199_pl.pdf

 • słowa kluczowe: kalibracja, siłownik, agregat, tensometr, opór roboczy

  keywords: actuator, calibration, extensometer, unit, working resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sztuczne sieci neuronowe w wykrywaniu uszkodzeń klatki silników indukcyjnychArtificial neural networks for squirrel cage faults of induction motors / Antoni NYKLIŃSKI, Michał RAD // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2003 nr 66, s. 81–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.. — PEMINE : Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych : Ustroń 2003 / red. nacz. Tadeusz Glinka ; Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL. — Katowice : BOBRME KOMEL, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: