Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Zygmunt, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki
WI-ii, Instytut Informatyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4746-6567 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 23394132200

PBN: 5e70922c878c28a047391239

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 87 publikacji Autora


1
 • A concept, implementation and testing of an algorithm for knowledge integration using upper ontology / Adam ŁUSZPAJ, Anna ZYGMUNT, Jarosław KOŹLAK, Edward NAWARECKI // W: Proceedings of the 16th international conference on Systems science : 4–6 September 2007, Wrocław, Poland. Vol. 2, Manufacturing systems ; Distributed computer systems and computer networks ; Knowledge-based and intelligent systems ; Decision support and expert systems / ed. Adam Grzech. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — ISBN: 978-83-7493-340-7. — S. 397–404. — Bibliogr. s. 404

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A proposition of knowledge management methodology for the purpose of reasoning with the use of an upper-ontologyPropozycja metodologii do zarządzania wiedzą na cele wnioskowania z wykorzystaniem ontologii wyższego poziomu / Kamil SZYMAŃSKI, Grzegorz DOBROWOLSKI, Jarosław KOŹLAK, Anna ZYGMUNT // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2007 vol. 8 spec. ed., s. 117–133. — Bibliogr. s. 132–133. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/COMPUTER/2007/cs2007-10.pdf

 • słowa kluczowe: ontologia, zarządzanie wiedzą, integracja ontologii, ontologia wyższego poziomu, wnioskowanie

  keywords: ontology, knowledge management, ontology integration, upper-ontology, reasoning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Agent-based environment for knowledge integration / Anna ZYGMUNT, Jarosław KOŹLAK, Leszek SIWIK // W: Computational Science – ICCS 2009 [Dokument elektroniczny] : 9th international conference : Baton Rouge, LA, USA, May 25–27, 2009 : proceedings, Pt. 1–2 / eds. Gabrielle Allen [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5544, LNCS 5545. Theoretical Computer Science and General Issues ; ISSN 2512-2010). — e-ISBN: 978-3-642-01969-2 ; e-ISBN10: 3-642-01969-2. — S. 885–894. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 894, Abstr.. — Publikacja zamieszczona w Pt. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Agent-based modelling of social organisations / Jarosław KOŹLAK, Anna ZYGMUNT // W: CISIS 2011 [Dokument elektroniczny] : the fifth international conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems : Seoul, Korea, 30 June–2 July 2011 / eds. Leonard Barolli, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE Computer Society, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-0-7695-4373-4. — S. 467–472. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 472, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Agentowo wspomagany proces dzielenia wiedzy[Agent-supported process of knowledge sharing] / Jarosław KOŹLAK, Anna ZYGMUNT. — [Kraków] : AGH WEAIiE, 2002. — 108 s.. — (Raport / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki ; nr 6/2002). — Bibliogr. s. 107–108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Algorytm integracji wiedzy z zastosowaniem ontologii wyższego poziomuThe algorithm of knowledge integration with the use upper ontology / Adam ŁUSZPAJ, Marcin Nowak, Marcin Okrzes, Anna ZYGMUNT, Jarosław KOŹLAK // W: Zastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMIR AGH, 2007. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 36). — częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89772-26-4. — S. 87–96. — Bibliogr. s. 95–96, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza blogów internetowych przy użyciu metod sieci społecznychWeblog analysis using social network methods / Anna ZYGMUNT, Jarosław KOŹLAK, Łukasz Krupczak, Bartosz Małocha // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2009 t. 13 z. 2, s. 673–681. — Bibliogr. s. 680–681, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-02/Auto56.pdf

 • słowa kluczowe: sieci społeczne, miary analizy sieci społecznych, blogi internetowe

  keywords: social networks, measures of social network, Weblogs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza grup w serwisach społecznościowychAnalysis groups in social media / Anna ZYGMUNT, Jarosław KOŹLAK, Łukasz Krupczak // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2011 vol. 32 no. 2A, s. 365–376. — Bibliogr. s. 374–375, Streszcz., Summ.. — Dod. na s. red. numer kolejny Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej: 1843

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza otwartych źródeł internetowych z zastosowaniem metodologii sieci społecznych[Analysis of open Internet sources using social network methodology] / Anna ZYGMUNT, Jarosław KOŹLAK, Edward NAWARECKI // W: Biały wywiad : otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki / pod red. nauk. Wojciecha Filipkowskiego i Wiesława Mądrzejowskiego. — Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. — ISBN: 978-83-255-3425-7. — S. 197–221. — Bibliogr. s. 197–198, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza przydatności wybranych metod pozyskiwania wiedzy dla probabilistycznego systemu ekspertowego[Usability analysis of the selected data ming methods for probabilistic expert system] / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // Informatyka Teoretyczna i Stosowana = Computer Science / Politechnika Częstochowska. Instytut Matematyki i Informatyki ; ISSN 1643-2355. — 2003 R. 3 nr 4, s. 39–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza wzorców nielegalnych zachowań w aukcjach internetowychAnalysis of unlawful behaviour patterns in Internet auctions / Jakub Piasecki, Wojciech Roczniak, Anna ZYGMUNT, Jarosław KOŹLAK // W: TPD 2007 : Technologie Przetwarzania Danych : II krajowa konferencja naukowa : Poznań, 24–26 września 2007 : materiały konferencyjne / pod red. Tadeusza Morzego, Marcina Gorawskiego, Roberta Wrembla. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007. — ISBN: 978-83-7143-349-8. — S. 231–242. — Bibliogr. s. 241–242, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analysis of content of posts and comments in evolving social groups / Bogdan GLIWA, Anna ZYGMUNT, Piotr Bober // W: Advances in ICT for business, industry and public sector : [ABICT'13 (4th international workshop on Advances in business ICT) : Krakow, September 8–11, 2013] / eds. Maria Mach-Król, Celina M. Olszak, Tomasz Pełech-Pilichowski. — Cham ; [etc.] : Springer, cop. 2015. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 579). — Publikacja jest rezultatem wielu dyskusji podczas konferencji ABICT'13. — ISBN: 978-3-319-11327-2 ; e-ISBN: 978-3-319-11328-9. — S. 35–55. — Bibliogr. s. 53–55, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2014-10-10. — Publikacja jest rezultatem wielu dyskusji podczas konferencji ABICT'13 (4th international workshop on Advances in business ICT) : Krakow, September 8–11, 2013. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048sn0177.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007/978-3-319-11328-9_3.pdf?pdf=inline%20link

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-11328-9_3

14
 • Analysis of dependences between group dynamics and topic changes / Bogdan GLIWA, Anna ZYGMUNT // W: ENIC 2016 [Dokument elektroniczny] : the third European Network Intelligence Conference : 5–7 September 2016, Wroclaw, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : CPS, [2016]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-5090-3455-0. — S. 119–126. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 126, Abstr.

 • keywords: text mining, social network analysis, blogosphere, topic modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ENIC.2016.24

15
 • Analysis of roles and groups in blogosphere / Bogdan GLIWA, Anna ZYGMUNT, Jarosław KOŹLAK // W: Proceedings of the 8th International conference on Computer Recognition Systems CORES 2013 : [Wrocław, Poland, May 25–27, 2013] / eds. Robert Burduk, [et al.]. — Heidelberg, [etc.] : Springer, cop. 2013. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; 226). — ISBN: 978-3-319-00968-1 ; e-ISBN: 978-3-319-00969-8. — S. 299–308. — Bibliogr. s. 307–308, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-00969-8_29

16
 • Analysis of social data dynamics / Jarosław KOŹLAK, Anna ZYGMUNT, Tomasz Grabiec, Anna Pietraszko // W: Selected contemporary problems of information systems / eds. Kapczyński Adrian, Brückner Adrian ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60810-28-6. — S. 89–101. — Bibliogr. s. 100–101, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Application of text mining to analysis of social groups in blogosphere / Bogdan GLIWA, Anna ZYGMUNT, Jarosław KOŹLAK, Krzysztof CETNAROWICZ // W: Complex Networks V : proceedings of the 5th workshop on Complex Networks CompleNet 2014 : [Italy, March 12–14, 2014] / eds. Pierluigi Contucci [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 549). — ISBN: 978-3-319-05400-1 ; e-ISBN: 978-3-319-05401-8. — S. 285–293. — Bibliogr. s. 293, Abstr.

 • keywords: text mining, social network analysis, blogosphere, group topics, subjectivity detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Combining agent-based and social network analysis approaches to recognition of role influence in social media / Bogdan GLIWA, Jarosław KOŹLAK, Anna ZYGMUNT, Yves Demazeau // W: Advances in practical applications of scalable multi-agent systems : the PAAMS collection : 14th international conference, PAMMS 2016 : Sevilla, Spain, June 1–3, 2016 : proceedings / eds. Yves Demazeau [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 9662. Lecture Notes in Artificial Intelligence). — ISBN: 978-3-319-39323-0 ; e-ISBN: 978-3-319-39324-7. — S. 109–120. — Bibliogr. s. 119–120, Abstr.

 • keywords: social network analysis, group dynamics, social group detection, social multi-agent system organisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-39324-7_10

20
 • Comparison of group discovery methods on datasets with ground-truth / Bogdan GLIWA, Anna ZYGMUNT, Bartosz Grabski, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: BESC 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 4th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-cultural Computing : Krakow, Poland, 16–18 October 2017 / eds. Yves Demazeau, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5386-2366-4. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — tekst: https://goo.gl/q9JudU

 • keywords: social network analysis, groups, communities, ground truth division

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BESC.2017.8256374

21
 • Consus – eksperymentalny shell regułowych systemów ekspertowych[Consus – experimental shell for rule-based expert systems] / Marek VALENTA, Bartłomiej ŚNIEŻYŃSKI, Anna ZYGMUNT // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, T. 2 / pod red. Zdzisława Bubnickiego i Adama Grzecha. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — Zawiera teksty ref. przedstawionych na IV Krajowej Konferencji Naukowej "Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe", Wrocław 13-15 czerwca 2000 r.. — ISBN10: 83-7085-477-X. — S. 81–86. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Different approaches to community evolution prediction in blogosphere / Bogdan GLIWA, Piotr Bródka, Anna ZYGMUNT, Stanisław Saganowski, Przemysław Kazienko, Jarosław KOŹLAK // W: ASONAM 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2013 IEEE/ACM international conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining : Niagara Falls, Canada, August 25–28, 2013 / eds. Tansel Özyer, Peter Carrington, Ee-Peng Lim. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE Computer Society, 2013. — 1 dysk Flash. — ISBN: 978-1-4799-1498-2 ; e-ISBN: 978-1-4799-1496-8. — S. 1291–1298. — Bibliogr. s. 1298, Abstr.

 • keywords: social network analysis, group evolution, predicting group evolution, group dynamics, GED, SGCI, social network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1145/2492517.2500231

24
25
 • Dynamics of roles in the context of groups evolution / Bogdan GLIWA, Anna ZYGMUNT, Jarosław KOŹLAK // W: SOTICS 2013 [Dokument elektroniczny] : the third international conference on Social eco-informatics : Lisbon, Portugal, November 17–21, 2013 / eds. Pascal Lorenz, Petre Dini ; IARIA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lisbon] : IARIA, cop. 2013. — e-ISBN: 978-1-61208-312-4. — S. 73–78. — Tryb dostępu: http://www.thinkmind.org/download.php?articleid=sotics_2013_4_30_30064 [2013-12-19]. — Bibliogr. s. 77–78, Abstr.

 • keywords: roles dynamics, biosphere, local roles

  cyfrowy identyfikator dokumentu: