Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Wasilkowska, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
2
3
 • High temperature ODS alloys – microstructure and properties / B. DUBIEL, H. Schuster, P. Krautwasser, A. WASILKOWSKA, M. WRÓBEL, H.-J. Penkalla, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: Proceedings of Polish-German workshop on Materials for advanced energy systems : 25 years of co-operation between AGH and FZJ : 17–18. 04. 2008 Kraków, Poland / proceedings ed. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz, Grzegorz Cempura ; AGH, Jülich Forschungszentrum. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe„Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-12-4. — S. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • \emph {In situ} deformation studies of an oxide dispersion strengthened alloy in the HVEM / A. WASILKOWSKA, M. Bartsch, U. Messerschmidt, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: EM'99 : proceedings of X Conference on Electron Microscopy of Solids : Warsaw–Serock, Poland September 20–23, 1999 / ed. E. Jezierska, J. A. Kozubowski. — Kraków : FOTOBIT, [1999]. — ISBN10: 83-907892-4-8. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • \emph {In situ} tensile tests in an HVTEM – a powerful method to investigate dislocation motion in ODS alloysRozciąganie \emph {in situ} w HVTEM – efektywna metoda badań ruchu dyslokacji w stopach ODS / Anna WASILKOWSKA, Martin Bartsch, Dietrich Häussler, Bernd Reppich, Urlich Messerschmidt, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2000 vol. 26 no. 3, s. 247–258. — Bibliogr. s. 257–258, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Istota umocnienia osnowy dyspersyjnymi cząstkami tlenków dla zahamowania procesu pełzania w wysokiej temperaturzeImportance of oxide dispersion strengthening for creep detain at high temperatures / Anna WASILKOWSKA, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2002 R. 23 nr 4, s. 168–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Measurements of a stacking fault energy of stainless steels / A. WASILKOWSKA, K. Rodak, M. Hetmańczyk, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: EUREM 2000 : proceedings of the 12\textsuperscript{th} European Congress on Electron Microscopy : Brno, Czech Republic, from 9\textsuperscript{th} to 14\textsuperscript{th} 2000. Vol. 2, Physical sciences / eds. Juliana Gemperlová, Ivo Vávra. — Brno : Czechoslovak Society for Electron Microscopy, cop. 2000. — S. 41–42. — Bibliogr. s. 42, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Oxide scale formation and microstructural changes during high temperature exposure of mechanically alloyed ODS alloys studied by AFM, TEM and SIMS/SNMS / Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Krzysztof Szot, Anna WASILKOWSKA, Akilash Kumar Tyagi, Willem J. Quadakkers // Journal of Electron Microscopy ; ISSN 0022-0744. — 1999 vol. 48 no. 6, s. 725–730. — Bibliogr. s. 729–730, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Reversed martensitic transformation in a composite-like $Fe-30\%Ni$ alloy / F. CIURA, A. WASILKOWSKA, W. OSUCH, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: EUREM 2000 : proceedings of the 12\textsuperscript{th} European Congress on Electron Microscopy : Brno, Czech Republic, from 9\textsuperscript{th} to 14\textsuperscript{th} 2000. Vol. 2, Physical sciences / eds. Juliana Gemperlová, Ivo Vávra. — Brno : Czechoslovak Society for Electron Microscopy, cop. 2000. — S. 43–44. — Bibliogr. s. 43, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Żaroodporne i żarowytrzymałe stopy ODS umocnione nanocząstkami tlenków[Heat resistant ODS alloys strengthened by nanoparticles] / Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Beata DUBIEL, Anna WASILKOWSKA. — Kraków : FOTOBIT, 2004. — 124 s.. — Bibliogr. s. [107]–121. — ISBN10: 83-917129-4-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: