Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Trembecka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5098-7649

ResearcherID: brak

Scopus: 57192164793

PBN: 900632

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
2
3
 • An analysis of the changes in the structure of allotment gardens in Poland and of the process of regulating legal status / Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2018 vol. 10 iss. 11 art. no. 3829, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-23. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3829/pdf

 • keywords: sustainable development, regulation of legal status, allotment gardens, dissolution of allotment garden

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su10113829

4
5
 • Analiza opłat planistycznych związanych z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego na terenie KrakowaAn analysis of zoning fees associated with the adoption of zoning plans in the municipality of Cracow / Anna TREMBECKA // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2015 nr 93, s. 13–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: opłaty planistyczne, plan zagospodarowania przestrzennego, wzrost wartości nieruchomości

  keywords: zoning fees, zoning plan, increase in real estate value

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14659/worej.2015.93.02

6
 • Analiza realizacji ustaw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościAnalysis of the implementation of laws on the transformation of the right of perpetual usufruct into ownership / Anita KWARTNIK-PRUC, Anna TREMBECKA // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum ; ISSN 1644-0749. — 2019 vol. 18 no. 4, s. 363–380. — Bibliogr. s. 278–280, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-18. — tekst: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/aspal/article/view/4318/3752

 • słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste, przekształcenie, zarządzanie nieruchomościami publicznymi

  keywords: transformation, perpetual usufruct, public property management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.31648/aspal.4318

7
 • Analiza skutków zmiany sposobu korzystania z nieruchomości przez użytkownika wieczystegoAnalysis of the effects of change in the manner of use of real estate by perpetual user / Anna TREMBECKA // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 104–106. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/0kpba5 [2016-07-13]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: nieruchomość, użytkowanie wieczyste, sposób korzystania, skutki niezagospodarowania

  keywords: real estate, perpetual usufruct, manner of use, effects of the inconsistent use

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza skutków zmiany sposobu korzystania z nieruchomości przez użytkownika wieczystegoAnalysis of the effects of change in the manner of use of real estate by perpetual user / Anna TREMBECKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2016 nr II/1, s. 219–231. — Bibliogr. s. 230–231, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: nieruchomość, użytkowanie wieczyste, sposób korzystania, skutki niezagospodarowania

  keywords: real estate, perpetual usufruct, manner of use, effects of the inconsistent use

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/infraeco.2016.2.1.015

9
 • Analiza wybranych postępowań związanych z wydzielaniem gruntów nabytych z mocy prawaAnalysis of selected procedures associated with parceling out of land acquired by virtue of law / Anna TREMBECKA // Budownictwo i Architektura / Politechnika Lubelska ; ISSN 1899-0665. — 2016 vol. 15 nr 3, s. 83–90. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://bud-arch.pollub.pl/wp-content/uploads/Bud-arch_153_2016_083-090_Trembecka.pdf

 • słowa kluczowe: podział nieruchomości, niezależnie od planu, nabycie z mocy prawa

  keywords: property subdivision, acquisition by virtue of law, proceedings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Analysis of geodetic and legal documentation in the process of expropriation for roads : Krakow case studyAnaliza dokumentacji geodezyjnej i prawnej w procesie wywłaszczania pod drogi : przypadek Krakowa / Anna TREMBECKA // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2013 vol. 62 no. 1, s. 67–84. — Bibliogr. s. 83–84, Abstr., Streszcz.

 • keywords: compensation, expropriation, geodetic documentation, road development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/geocart-2013-0004

13
 • Analysis of implementation of the act on transformation of right of perpetual usufruct into property ownership title / Teresa Front-Dąbrowska, Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // W: ”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25\textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — (Conference proceedings (GIS Odyssey. Online) ; ISSN 2623-5714). — S. 183–197. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.gis.us.edu.pl/index.php/conference-proceedings-2018 [2018-09-10]. — Bibliogr. s. 196–197, Abstr.

 • keywords: perpetual usufruct, public land, public property management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analysis of possible cases of acquisitive prescription of public properties presented on example of selected areaAnaliza zasiedzenia nieruchomości publicznych na przykładzie wybranego obszaru / Anna TREMBECKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 vol. 13 no. 2, s. 73–82. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.2/geom.2019.13.2.73.pdf

 • słowa kluczowe: nieruchomości publiczne, zasiedzenie, ochrona własności

  keywords: acquisitive prescription, public properties, protection of ownership rights

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2019.13.2.73

15
 • Analysis of simplified mode of property acquisition for the purpose of road construction in Poland / Anita KWARTNIK-PRUC, Anna TREMBECKA // W: FIG Working Week 2012 [Dokument elektroniczny] : knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage : Rome, Italy, 6–10 May 2012 : technical program and proceedings. — Dane tekstowe / International Federation of Surveyors (FIG). — [Italy : FIG], [2012]. — e-ISBN: 97887-90907-98-3. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts03g/TS03G_kwartnikpruc_trembecka_et_al_5698.pdf [2012-10-08]. — Bibliogr. s. 12–13, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analysis of surveying and legal problems in granting right-of-way and expropriation for the purpose of locating technical infrastructure / Anna TREMBECKA // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2016 vol. 65 no. 1, s. 95–109. — Bibliogr. s. 108–109, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-06. — tekst: http://goo.gl/DXmlrP

 • keywords: expropriation, transmission easement, real property

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/geocart-2016-0008

17
 • Analysis of the process of real estate disposal by public tender and related legal and surveying actions on the example of the city of KrakowAnaliza procesu zbywania nieruchomości w drodze przetargu oraz związanych z nim czynności geodezyjno-prawnych na przykładzie miasta Krakowa / Anna TREMBECKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 1, s. 75–84. — Bibliogr. s. 84, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.1/geom.2014.8.1.75.pdf

 • słowa kluczowe: zbywanie nieruchomości, przetarg, czynności geodezyjno-prawne

  keywords: real estate disposal, tender, surveying and legal actions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.1.75

18
 • Analysis the forms of real estate management implemented by the municipality of Krakow / Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // W: ”GIS ODYSSEY 2016” : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5th–9th September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Agnieszka Bieda, Jarosław Bydłosz, Anna Kowalczyk. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2016]. — ISBN: 978-953-6129-55-3. — S. 261–265. — Bibliogr. s. 264–265, Abstr.. — Dostęp również online: {https://goo.gl/x4cAg9} [2016-11-15]

 • keywords: real estate management, properties, commercial premises, residential units

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Dodatkowe opłaty roczne jako konsekwencja niezagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczysteAdditional annual fees as a consequence of failure to develop real estate let into perpetual usufruct / Anna TREMBECKA // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2016 nr 95, s. 17–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zagospodarowanie, użytkowanie wieczyte, dodatkowe opłaty roczne

  keywords: land development, perpetual usufruct, additional annual fees

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Formy dysponowania nieruchomością na cele budowy sieci infrastruktury technicznejModes of real property disposal for the construction of technical infrastructure / Anna TREMBECKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2014 nr II/2, s. 481–492. — Bibliogr. s. 491–492, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: służebność przesyłu, urządzenia przesyłowe, regulacja stanu prawnego

  keywords: transmission facilities, transmission easement, regulate the legal status of the land

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/infraeco.2014.2.2.035

21
 • Formy dysponowania nieruchomością na cele budowy sieci infrastruktury technicznejModes of real property disposal for the construction of transmission facilities / Anna TREMBECKA // W: V Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Kamionka, 28–30 maja 2014 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie [etc.]. — [Rzeszów : WSI-E], [2014]. — ISBN: 978-83-60507-16-2. — S. 81–82. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Geodezyjno-prawne problemy związane z przygotowaniem dokumentacji dla celów inwestycji drogowych na terenie KrakowaGeodetic and legal problems connected with the preparation of the documentaion for road projects in Kraków / Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 437–445. — Bibliogr. s. 445, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Gospodarka nieruchomościami : teoria i praktyka[Real estate management : theory and practice] / Anna TREMBECKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 305, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0596). — Bibliogr. s. 298–[306]. — ISBN: 978-83-7464-753-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Installing devices for sending liquids, steam, gas and electric power through someone else's real estatesPrzeprowadzenie na cudzej nieruchomości urządzeń służących przesyłaniu płynów, pary, gazu, energii elektrycznej / Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 4, s. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-04/Geomatics_2009_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: służebność przesyłu, urządzenia przesyłowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Jedna decyzja zamiast pięciu : nabywanie nieruchomości pod drogi[One decision instead of five] : acquisition of real property for roads / Anna TREMBECKA // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2011 nr 11, s. 39–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: