Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Tarasek, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Analiza zmian własności drutów gatunku 6101 przeznaczonych na samonośne przewody w symulowanych warunkach ich eksploatacjiAAAC conductor mechanical and electrical properties analysis in simulated working conditions / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Anna TARASEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 4, s. 199–205. — Bibliogr. s. 205

 • słowa kluczowe: pełzanie, wytrzymałość na rozciąganie, oporność właściwa, wytężenie, obciążalność prądowa, przewody stopowe

  keywords: creep, effort, tensile strength, specific resistance, current-carrying capacity, alloy conductors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania odporności cieplnej drutów ze stopu AlMgSi przeznaczonych na napowietrzne przewody elektroenergetyczneThermal resistance tests of wires of alluminium alloys AlMgSi for electroenergetical overhead conductors / Anna TARASEK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : {Plantpress}, [2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — ISBN10: 8385982310. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 83–84, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania odporności cieplnej drutów ze stopu AlMgSi przeznaczonych na napowietrzne przewody elektroenergetyczneThermal resistance tests of wires of alluminium alloys AlMgSi for electroenergetical overhead conductors / Anna TARASEK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 2, s. 128–130. — Bibliogr. s. 130. — Opis wg okł.. — Międzynarodowa konferencja ciągarska : „Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów wytwarzania drutu i wyrobów z drutu” : Zakopane 2005 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce, Poland Chapter of Wire Association International. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania wpływu czasu starzenia naturalnego walcówki z przewodowego stopu $AlMgSi$ (seria 6xxx) na elektryczno-mechaniczne własności drutu osiągane w procesie końcowej obróbki cieplnejThe influence of an $AlMgSi$ alloy (series 6xxx) rod natural ageing process on electrical and mechanical properties of wire during its artificial ageing / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Anna TARASEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 9, s. 456–461. — Bibliogr. s. 461

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania wpływu czasu starzenia naturalnego walcówki z przewodowego stopu AlMgSi (seria 6xxx) na własności reologiczne drutów po obróbce cieplno-mechanicznejThe examinations on the influence of AlMgSi rod's natural aging on rheological properties of wires after thermo-mechanical processing / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Anna TARASEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 2, s. 82–86. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ewolucja własności drutów gat. 6201 poddanych ekspozycji czasu i temperaturyEvolution of the properties of 6201-grade wires under the influence of time and temperature / Anna TARASEK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 10–11, s. 614–617. — Bibliogr. s. 617. — Odkształcalność metali i stopów : VI konferencja : 22–25 listopada 2005 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Naprężeniowo-temperaturowa degradacja własności wytrzymałościowych drutów ze stopu AlMgSi przeznaczonych na przewody napowietrznych linii elektroenergetycznychStress-temperature degradation of resistance properties of ${AlMgSi}$ wires used for overhead electro-energetic lines / Anna TARASEK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // W: III Sympozjum mechaniki zniszczenia materiałów i konstrukcji : materiały : Augustów, 1–4 czerwca 2005 / red. nauk. Andrzej Seweryn. — Białystok : Politechnika Białostocka, 2005. — S. 411–416. — Bibliogr. s. 416, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ czasu starzenia naturalnego walcówki ze stopu AlMgSi (seria 6000) na jej własności mechaniczne oraz podatność do procesu ciągnieniaThe influence of a natural aging process of a AlMgSi (series 6000) rod on its mechanic properties and suppleness to drawing process / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Anna TARASEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 8, s. 400–406. — Bibliogr. s. 405–406

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, ciągnienie, starzenie, walcówka, podatność do procesu ciągnienia

  keywords: drawing, mechanical properties, aging, rod, suppleness to drawing process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: