Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Szczygielska, dr inż.

poprzednio: Marzec

specjalista

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Application of the sol-gel method at the fabrication of $PLZT:Yb^{3+}$ ceramics / K. Osińska, M. Płońska, A. MARZEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 3, s. 1441–1445. — Bibliogr. s. 1445. — tekst: https://goo.gl/EKd8mD

 • keywords: sol-gel method, perovskite structure ceramics, PLZT:Yb3+ ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2016-0236

2
 • Biochemical methods for synthesis of nickel nanoparticles dedicated for metal-ceramic composites / Anna MARZEC, Zbigniew PĘDZICH // W: IAET 2014 : 1\textsuperscript{st} international conference on Innovative Advancements in Engineering and Technology : Jaipur , March 7–8, 2014 : [abstracts] / Jaipur National University. — Jaipur : [s. n.], 2014. — S. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biochemical methods of synthesis of metal nanoparticles as a pro-ecological alternative to traditional means / Anna MARZEC, Zbigniew PĘDZICH // W: Nano 2013 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja nanotechnologii = VI Polish conference on Nanotechnology : Szczecin, 9–12 lipca 2013 / oprac. edytorskie Krzysztof Lubkowski ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J., [2013]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7518-571-3. — S. 56. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej

 • keywords: metal nanoparticles, chemical reduction, biochemical methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biochemical methods of synthesis of metal nanoparticles as a pro-ecological alternative to traditional means / Anna MARZEC, Zbigniew PĘDZICH // W: 6\textsuperscript {th} International conference on Tribochemistry and nanomaterials : 4–6 September 2013, Lodz : abstract book. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1], L-28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Biochemiczne metody otrzymywania nanocząstek metali jako proekologiczna alternatywa dla metod tradycyjnychBiochemical methods for synthesis of metal nanoparticles as a pro-ecological alternative to traditional means / Anna MARZEC // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2013 t. 92 nr 11, s. 2081–2086. — Bibliogr. s. 2086. — Wybrane publikacje konferencji Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2013 : 3–7 czerwca 2013 r., Międzyzdroje

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Biosynthesis of nickel nanoparticles by using natural plant extract and their potential application in composites / A. MARZEC, Z. PĘDZICH // W: 5\textsuperscript {th} PCGMR-NCKU Symposium on ”Nano-technology/- materials for energy, electronics and others” [Dokument elektroniczny] : December 11–13, 2013, Tainan, Taiwan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Taiwan : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 124. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 124. — Artykuł zawarty w części: 2-Oral Abstracts. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Comparison of physical-chemical and structural properties of nanocrystalline $TiO_{2}-SnO_{2}$ composites obtained by means of calcination and hydrothermal methodPorównanie właściwości fizykochemicznych i strukturalnych nanokrystalicznych kompozytów $TiO_{2}-SnO_{2}$ otrzymanych metodą kalcynacji i metodą hydrotermalną / Anna MARZEC, Zbigniew PĘDZICH // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2016 vol. 16 nr 3, s. 196–199. — Bibliogr. s. 199. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/11_2016_t3_Marzec.pdf

 • słowa kluczowe: nanoproszki, anokompozyty TiO2-SnO2

  keywords: nano powders, TiO2-SnO2 nanocomposites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Comparison of sensor properties of nanocrystalline $TiO_{2}-SnO_{2}$ composites obtained by means of calcination and hydrothermal method / Anna MARZEC, Zbigniew PĘDZICH, Wojciech Maziarz // W: Polish-Slovak-Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 13\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2017. — ISBN: 978-83-63633-97-1. — S. 108–109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Composite heterostructures of $TiO_{2}-SnO_{2}$ for sensor applications / A. MARZEC, A. KUSIOR, M. RADECKA, W. Maziarz, Z. PĘDZICH // W: Engineering ceramics 2015 : materials for better life : advanced research workshop : Smolenice, May 10–14, 2015 : book of abstracts / ed. by Zoltán Lenčéš, Jana Valúchová. — Slovak Republic : Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, [2015]. — ISBN: 978-80-971648-3-6. — S. 81. — Bibliogr. s. 81

 • keywords: sensors, anatase, cassiterite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Foams stabilized with nanoparticles for gas well deliquification / Jerzy STOPA, Ewa KNAPIK, Anna MARZEC // W: Nano 2013 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja nanotechnologii = VI Polish conference on Nanotechnology : Szczecin, 9–12 lipca 2013 / oprac. edytorskie Krzysztof Lubkowski ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J., [2013]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7518-571-3. — S. 167. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej

 • keywords: foam stability, foamability, surfactant, silica nanoparticles, surface tension

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Gas sensing properties of $TiO2-SnO2$ nanocomposites : [abstract] / Anna Maria SZCZYGIELSKA, PĘDZICH Z., Maziarz W. // W: ICC7 [Dokument elektroniczny] : 7\textsuperscript{th} International Congress on Ceramics & $62^{\circ}$ Congresso Brasiliero de Cerâmica : 17-21 June, 2018, Foz do Iguaçú, Brazil. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Foz do Iguaçú : s. n.], [2018]. — S. [1] ID 08-032. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icc7.com.br/program-info.php?cod=8493 [2018-06-27]. — June 20, Poster Session

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Gas sensing properties of $TiO_{2}-SnO_{2}$ nanocomposites / SZCZYGIELSKA A., PĘDZICH Z., Maziarz W. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Hydrotermalna synteza nanostruktur $TiO_{2}-SnO_{2}$ do zastosowania w sensorach gazówHydrothermal synthesis of $TiO_{2}-SnO_{2}$ nanostructures for use in gas sensors / Anna MARZEC, Zbigniew PĘDZICH, Marta RADECKA, Anna KUSIOR, Wojciech Maziarz // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Hydrothermal synthesis of composite heterostructures in the $TiO_{2}-SnO_{2}$ system / A. MARZEC, Z. PĘDZICH, M. RADECKA, W. Maziarz, A. KUSIOR // W: SM-2015 : 11\textsuperscript{th} conference for young scientists in ceramics ; satellite event: ESR Workshop, COST IC1208 : October 21–24, 2015, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts. — Novi Sad : Faculty of Technology. University of Novi Sad, 2015. — ISBN: 978-86-6253-049-3. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Hydrothermal synthesis of $TiO_{2}-SnO_{2}$ heterostructures applied to the gas sensors / MARZEC Anna, KUSIOR Anna, RADECKA Marta, Maziarz Wojciech, PĘDZICH Zbigniew // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1], ID: 01791. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Method for preparation of ${TiO_{2}-SnO_{2}}$ nanocomposites / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MARZEC Anna, PĘDZICH Zbigniew. — Int.Cl.: C01G 19/02\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3141526 A2 ; Opubl. 2017-03-15. — Zgłosz. nr EP2015002678 z dn. 2015-09-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3141526A1.pdf

 • słowa kluczowe: nanokompozyt, nanoproszki, nanokompozyty TiO2-SnO2, tlenek tytanu, metoda zol-żel, krystalizacja hydrotermalna, tlenek cyny, struktury core-shell

  keywords: nano powders, titanium oxide, sol-gel method, nano composite, hydrothermal crystallization, core-shell structure, nano composites TiO2-SnO2, tin oxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nanocomposites in $TiO_{2}-SnO_{2}$ system for sensor applications : [abstract] / Zbigniew PĘDZICH, Anna MARZEC, Wojciech Maziarz // W: 2017 international workshop on Science research aimed to application of ceramic matrix composites : 9\textsuperscript{th}–12\textsuperscript{th} November 2017, Xi'an, China / Northwestern Polytechnical University, TSCM Science and Technology on Thermostructural Composite Materials Laboratory. — [China : s. n.], [2017]. — S. 5

 • keywords: sensor, nano composite, anatase, cassiterite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nanocząstki niklu do zastosowania w kompozytach ceramiczno-metalicznychNickel nanoparticles dedicated for ceramic/metal composites / Anna MARZEC, Zbigniew PĘDZICH // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nanocząstki niklu do zastosowania w kompozytach ceramiczno-metalicznychNickel nanoparticles dedicated for ceramic/metal composites / Anna MARZEC, Zbigniew PĘDZICH // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nanostructure and properties of $TiO_2–SnO_2$ composites for ammonia sensors / A. MARZEC, Z. PĘDZICH, W. Maziarz // W: The tenth international conference on High-performance ceramics : November 4-7, 2017, Nanchang : abstracts / The Chinese Ceramic Society. — [Nanchang : s. n.], [2017]. — S. 77 C6-101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Otrzymywanie nanokrystalicznych tlenków $TiO_{2}$ i $SnO_{2}$ oraz ich kompozytów metodą zol-żel do zastosowania w sensorach gazówPreparation of nanocrystalline $TiO_{2}$, $SnO_{2}$ and their composites by the sol-gel method for gas sensors / MARZEC A., KUSIOR A., RADECKA M., PĘDZICH Z. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 96. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Preparation of nanocrystalline composite $TiO_{2}-SnO_{2}$ by sol-gel methodOtrzymywanie nanokrystalicznych kompozytów $TiO_{2}-SnO_{2}$ metodą zol-żel / Anna MARZEC, Anna KUSIOR, Marta RADECKA, Zbigniew PĘDZICH // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2014 R. 14 nr 3, s. 169–173. — Bibliogr. s. 173. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/10_2014_t3_Marzec.pdf

 • słowa kluczowe: nanoproszki, nanokompozyty TiO2-SnO2, rezystancyjne sensory gazowe

  keywords: nano powders, TiO2-SnO2 nanocomposites, resistive gas sensors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Preparation of nanocrystalline composite $TiO_{2}-SnO_{2}$ by the sol–gel method : abstract / Anna MARZEC, Z. PĘDZICH // W: 3\textsuperscript{rd} International PhD seminar : 25.–26. September 2014, Dresden – Kraków – Warsaw / Technische Universität Dresden. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25