Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Surowiec, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kfr, Katedra Finansów i Rachunkowości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6407-7136 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a0473920a1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 99, z ogólnej liczby 101 publikacji Autora


1
 • Activity-based costing in the company logistic processes / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC // W: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference : Zlín 28. a 29. dubna 2005 = Finance and accouting in science, tuition and practice : proceedings of the international conference : [abstracts] / ed. Stanislav Palička ; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Faculta managementu a ekonomiky. Ústav financí a účetnictví. — Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. — S. 91. — Pełny tekst w: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi [Dokument elektroniczny] : sborník příspěvků z mezinárodní konference : Zlín 28. a 29. dubna 2005 = Finance and accouting in science, tuition and practice / ed. Stanislav Palička ; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Faculta managementu a ekonomiky. Ústav financí a účetnictví. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zlín : Univerzita Tomáše Bati. Faculta managementu a ekonomiky. Ústav financí a účetnictví, 2005. — 1 dysk optyczny. — Opis częściowo wg CD-ROM-u. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywa trwałe w sprawozdaniu finansowym – wybrane problemy[Fixed assets in financial report – selected problems] / Bogusława BEK-GAIK, Anna SUROWIEC // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Bronisława Micherdy ; Akademia Ekonomiczne w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Rachunkowości Finansowej. — Kraków ; Chorzów : AE ; DTP, 2003. — ISBN10: 83-911249-0-8. — S. 37–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Amortyzacja jako element zarządzania majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie[Depreciation as the element of fixed assets management in company] / Anna SUROWIEC // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : materiały konferencyjne : 26–28 czerwca Kraków–Zakopane 2000 / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF AGH, 2000. — ISBN10: 83-902384-4-6. — S. 272–280. — Bibliogr. s. 280

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu[Depreciation as tax deductible expenses] / Anna SUROWIEC // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa Forum młodych pracowników nauki : Kraków, 25–26 wrzesień 1997 / Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 1997. — ISBN10: 83-902384-3-8. — S. 169–176. — Bibliogr. s. 175–176, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza łańcucha wartości w zarządzaniu kosztami łańcucha dostaw[The use of value chain analysis in supply chain cost management] / Anna SUROWIEC // W: Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : V ogólnopolska konferencja naukowa pt. Informacje - wiedza - kompetencje : 4-5 czerwca 2018, [Kraków] : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Opis na podst. okł.. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza łańcucha wartości w zarządzaniu kosztami łańcucha dostawThe use of value chain analysis in supply chain cost management / Anna SUROWIEC // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 nr 369, s. [221]–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_369/19.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: łańcuch dostaw, analiza łańcucha wartości, zarządzanie kosztami

  keywords: supply chain, cost management, value chain analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of problems of public transport functioning in 2017 and 2018 on the example of Czestochowa cityAnaliza problemów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w latach 2017 i 2018 na przykładzie miasta Częstochowy / Monika Strzelczyk, Anna Dunay, Anna SUROWIEC // Zeszyty Naukowe = Research Reviews / Politechnika Częstochowska. Zarządzanie = Management ; ISSN 2083-1560. — 2018 nr 32, s. 316–329. — Bibliogr. s. 327–329, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://zim.pcz.pl/znwz/files/z32/29_Strzelczyk_Dunay_Surowiec.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: transport, miasto, transport pasażerski, problemy publicznego transportu zbiorowego

  keywords: transport, city, passenger transport, problems of public transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/znpcz.2018.4.29

8
 • Aspekt kosztowy logistyki[Cost aspect of logistics] / Anna STRONCZEK, Anna SUROWIEC // W: 19. Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Zielona Góra, kwiecień, 1997. T. 5, Zarządzanie = 19th International scientific symposium of students and young research workers. Vol. 5, Management / Politechnika Zielonogórska. — Zielona Góra : [PZ], 1997. — ISBN10: 83-85911-35-9. — S. 226–230. — Bibliogr. s. 230, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Aspekty zastosowań nowoczesnych systemów rachunku kosztówImplementation possibilities and confines of modern costing systems / Anna SUROWIEC // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2009 nr 18: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, s. 457–463. — Bibliogr. s. 462, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Business management and corporate social responsibility : monograph / ed. by Sylwia Łęgowik-Świącik, Anna SUROWIEC. — Ostrava : Technical University, 2018. — 146 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-80-248-4185-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie energetycznymFinancial controlling in an energy enterprise / Bogusława BEK-GAIK, Anna SUROWIEC // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 181). — ISBN: 978-83-7695-121-8. — S. 13–23. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Cost management in corporate strategies / Anna SUROWIEC // W: Business management and corporate social responsibility : monograph / ed. by Sylwia Łęgowik-Świącik, Anna SUROWIEC. — Ostrava : Technical University, 2018. — ISBN: 978-80-248-4185-4. — S. 85–93. — Bibliogr. s. 92–93, Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Cost management of logistics processes / Anna SUROWIEC // W: Cost management in the enterprise under globalization : monograph, Pt. 2 / ed. Jolanta Chluska ; Faculty of Management. Częstochowa University of Technology. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012. — (Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej). — ISBN: 978-83-63500-00-9. — S. 21–32. — Bibliogr. s.  31–32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Costing methods for supply chain management / Anna SUROWIEC // W: AIIC 2013 : 1\textsuperscript{st} Annual International Interdisciplinary Conference : Azores Islands, Portugal, 24–26 April, 2013 : conference proceedings, Vol. 1. — Macedonia : EGALITE, cop. 2013. — ISBN: 978-608-4642-03-9. — S. 213–219. — Bibliogr. s. 219, Abstr.

 • keywords: cost management, costing, supply chain management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Efektywność wykorzystania środków trwałych spółek kapitałowych na tle przedsiębiorstw regionu krakowskiego w latach 1993–1996[The effectiveness of utilization of fixed assets in capital companies of Kraków region in the years 1993–1996] / Anna SUROWIEC // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : materiały konferencji naukowej: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, która odbyła się 25–27 maja 1997 roku w Cedzynie k/Kielc / pod red. Jana Duraja. — Łódź : OMEGA-PRAKSIS, 1997. — ISBN10: 83-86370-06-8. — S. 287–299. — Bibliogr. s. 299, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności[Recording and accounting for operating costs] / Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 197–233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Financial and non-financial information in an integrated report: practice of selected polish listed companies / Bogusława BEK-GAIK, Anna SUROWIEC // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 7330–7342. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-06-24]. — Bibliogr. s. 7340–7342, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: integrated reporting, integrated report, non financial disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Financial results and the reconversion processes in energy distribution companies / Anna SUROWIEC, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Beata Skowron-Grabowska // W: Technology & economy in industrial reconversion / eds. Maria Nowicka-Skowron, Ralph Lescroart, Piotr Pachura ; HEC du Luxemburg. Institut Superieur Industriel Pierrard ; Czestochowa University of Technology. Faculty of Management. — Virton, Belgium : HEC du Luxemburg ISI Pierrard, 2004. — (Dépôt légal ; D/2004/9727/2). — Opis częśc. wg okł.. — S. 368–374. — Bibliogr. s. 374, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych : korzyści i barieryProject finance SMES from EU funds : barriers and benefits / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 32: Rachunkowość w teorii i praktyce, s. 535–547. — Bibliogr. s. 546–547, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Finansowe uregulowania działalności przedsiębiorstw energetycznychSelected financial aspects of power industry activity / Anna SUROWIEC // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 567–572. — Bibliogr. s. 572, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Finansowe uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw energetykiFinancial conditions of restructuring the electroenergetic sector in Poland / Maria Nowicka-Skowron, Anna SUROWIEC // W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Zakopane-Kościelisko, 7–10 listopada 1998 roku = Restructuring and improvement of economic effectiveness in enterprise / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Krakowie, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Profesjonalna Szkoła Biznesu. — Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. — ISBN10: 83-901550-8-7. — S. 353–356. — Bibliogr. s. 356, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Forward-looking disclosures in integrated reporting of Polish companies / Bogusława BEK-GAIK, Anna SUROWIEC // W: Proceedings of the 35\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 1–2 April 2020, Seville, Spain : education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2020. — Dod. ISBN 978-0-9998551-4-0. — e-ISBN: 978-0-9998551-4-1. — S. 10091–10103. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYbkBkZdeK0fhT0KNuLUbwN2yDLtYJ5JSl7 [2020-07-14]. — Bibliogr. s. 10102–10103, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: financial reporting, non financial reporting, integrated report, forward-looking disclosures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Funkcja produkcji a struktura kapitału w przedsiębiorstwie na przykładzie Zakładu Energetycznego S. A. w Krakowie[Production function and capital structure in enterprise] / Anna SUROWIEC // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : materiały z piątej konferencji naukowej: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym [odbytej w 1998 roku, Łódź - Bukowina Tatrzańska], t. 2 / pod red. Jana Duraja. — Łódź : OMEGA-PRAKSIS, 1998. — ISBN10: 83-86370-51-5. — S. 347–351. — Bibliogr. s. 351, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: