Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Stoch, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Badania zachowania korozyjnego bioceramicznych warstw $SiO_{2}$ i $SiO_{2}-TiO_{2}$ na tytanie i stopie $Ti6Al4V$ dla zastosowań w stomatologiiThe study of the corrosion behavior of $SiO_{2}$ and $SiO_{2}-TiO_{2}$ bioceramic coatings on titanium and $Ti6Al4V$ alloy in dentistry / Jarosław Bieniaś, Anna STOCH, Barbara Surowska, Mariusz Walczak // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 62–64. — Bibliogr. s. 64. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Chemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIKChemical and structural analysis of low-melting components of fusible dental porcelains 'TRICERAM' and 'VITA TITANKERAMIK' / Halina Matraszek, Anna STOCH, Adam Majewski, Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna ADAMCZYK, Barbara TRYBALSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 5, s. 378–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Oddziaływanie powłok hydroksyapatytowych wytworzonych różnymi metodami na ${Ti_{3}P}$ na aktywność biologiczną osteoblastów linii Saos-2Effects of hap produced by different methods on ${Ti_{3}P}$ surface layer on biological activity of osteoblasts Saos-2 line / A. Zajączkowska, W. Mróz, A. STOCH, E. DŁUGOŃ, T. Borowski, T. Wierzchoń, E. Czarnowska // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2008 R. 11 nr 77–80 wyd. spec., s. 96–98. — Bibliogr. s. 98, Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób wytwarzania implantów węglowych z aktywną biologicznie powierzchnią dla chirurgii kostnej[Method of fabricating carbon implants with biologically active surface designed for dental surgery] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna STOCH, Stanisław BŁAŻEWICZ, Alicja BROŻEK. — Int.Cl.: A61L 27/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205300 B1 ; Udziel. 2009-11-06 ; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.357458 z dn. 2002-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205300B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: