Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Stępień, dr inż.

poprzednio: Olszewska

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1694-2636

ResearcherID: brak

Scopus: 56568881500

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • 1\textsuperscript{st} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Kraków : book of abstract / eds. Konrad ŚWIERCZEK, Anna OLSZEWSKA, Anna NIEMCZYK ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — 23 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Cobalt-based a-site layered perovskites for application as cathode materials in solid oxide fuel cells / Anna OLSZEWSKA, Konrad ŚWIERCZEK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 43. — Bibliogr. s. 43. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-19]. — K. Świerczek – dod. afiliacja: CE AGH

 • keywords: cathode materials, fuel cells, cobalt-based perovskites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Correlation between oxygen stoichiometry and structure in electrochemically-oxidized $LnBaCo_{2-x}Mn_{x}O_{5+\delta}$ (Ln: selected lanthanides) / Anna OLSZEWSKA, Konrad ŚWIERCZEK // W: 1\textsuperscript{th} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Krakow : book of abstract / eds. Konrad Świerczek, Anna Olszewska, Anna Niemczyk ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — S. 18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Correlation between oxygen stoichiometry, structure and transport properties of erectrochemically-oxidized Co-site substituted $LnBaCo_{2}O_{5+\delta}$ / Anna OLSZEWSKA, Konrad ŚWIERCZEK, Bisham Poudel, Bogdan Dabrowski // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 582. — Bibliogr. s. 582

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Determination of transport coefficients of lithium in layered $LiCo_{1-x}M_{x}O_{2}$ (M – selected 3D metals) oxides / Konrad ŚWIERCZEK, Łukasz KONDRACKI, Sylwester Bednarczyk, Kamil Pękała, Anna OLSZEWSKA, Kun ZHENG // W: Przewodniki szybkich jonów : XV sympozjum : Gdańsk, Polska, 26–29 września 2018 : program i streszczenia wystąpień. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 24. — Bibliogr. s. 24. — Toż. na {http://psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf} [2018-10-10]. — K. Świerczek – dod. afiliacja: CE AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Elektrochemicznie utleniane tlenki perowskitowe z grupy ${LnBaCo_{2-x}MnxO_{5+\delta}}$(Ln: La, Pr, Nd, Sm, Gd oraz Y) jako materiały katodowe do stałotlenkowych ogniw paliwowych[Electrochemically oxidized ${LnBaCo_{2-x}MnxO_{5+\delta}}$(Ln: La, Pr, Nd, Sm, Gd and Y) perovskite oxides as cathode materials for solid oxide fuel cells] / Anna OLSZEWSKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 109–110. — Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of oxygen content on transport properties of $LnBaCo_2O_{5+\delta}$ and $LnBaCo_{1.5}Mn_{0.5}O_{5+\delta}$ oxides / A. OLSZEWSKA, K. ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-30. — Bibliogr. s. P-30. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: conductivity, electrochemical oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Ionic transport in $Ln_{2}Ni_{1-y}Cu_{y}O_{4\pm\delta}$ (Ln: selected lanthanides) as derived from first principles calculations / Bartłomiej GĘDZIOROWSKI, Zhihong Du, Kacper CICHY, Anna OLSZEWSKA, Anna NIEMCZYK, Zijia ZHANG, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // W: SSI-22 [Dokument elektroniczny] : 22\textsuperscript{nd} international conference on Solid State Ionics : June 16–21, 2019, PyeongChang, Korea. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [South Korea : ISSI, The Korean Ceramic Society], [2019]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://sigongji.ssi-22.org/abstract/P-MON-002.pdf [2019-07-16]. — Bibliogr. s. [1]. — B. Gędziorowski, K. Cichy, A. Olszewska, A. Niemczyk, K. Świerczek – dod. afiliacja: AGH Centre of Energy, Z. Zhang – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Korelacja pomiędzy niestechiometrią tlenową a strukturą krystaliczną w elektrochemicznie utlenianych $LnBaCo_{2-x}Mn_{x}O_{5+\delta}$ (Ln: lantanowce)[Correlation between oxygen nonstoichiometry and crystal structure in electrochemically oxidized $LnBaCo_{2-x}Mn_{x}O_{5+\delta}$ (Ln: lanthanides)] / Anna OLSZEWSKA, Konrad ŚWIERCZEK // W: Przewodniki szybkich jonów : XV sympozjum : Gdańsk, Polska, 26–29 września 2018 : program i streszczenia wystąpień. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 77. — Toż. na {http://psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf} [2018-10-10]. — K. Świerczek – dod. afiliacja: CE AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Korelacja pomiędzy strukturą krystaliczną a właściwościami transportowymi w warstwowych perowskitach $LnBaCo_{2-x}Mn_{x}O_{5+\delta}$ utlenianych elektrochemicznieCorrelation beetwen crystal structure and transport properties in electrochemically oxidized layer-ordered $LnBaCo_{2-x}Mn_{x}O_{5+\delta}$ perovskites / Anna OLSZEWSKA // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — s. 29

 • słowa kluczowe: struktura krystaliczna, niestechiometria, perowskity, elektrochemiczne utlenianie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Membrany ceramiczne o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym w technologiach energetycznychMixed ionic-electronic conducting ceramic membranes for energy related technologies / Anna OLSZEWSKA, Anna NIEMCZYK, Zijia Zhang, Hailei Zhao, Kacper CICHY, Konrad ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2019 nr 12, s. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Novel, Cu-containing air electrode materials for reversible solid oxide electrochemical cells / Anna Niemczyk, Anna STĘPIEŃ, Kun ZHENG, Keyun LI, Aleksandra Cieciak, Konrad ŚWIERCZEK // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 53. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE-2020-1.pdf [2020-12-11]. — Bibliogr. s. 53. — K. Zheng, K. Świerczek - dod. afiliacja: AGH UST Centre of Energy

 • keywords: Reversible Solid Oxide Cells, air electrode materials, Cu-containing perovskites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Novel $ReBaCo_{1.5}Mn_{0.5}O_{5+\delta}$ (Re: La, Pr, Nd, Sm, Gd and Y) perovskite oxide: influence of manganese doping on the crystal structure, oxygen nonstoichiometry, thermal expansion, transport properties, and application as a cathode material in solid oxide fuel cells / Anna OLSZEWSKA, Zhihong Du, Konrad ŚWIERCZEK, Hailei Zhao, Bogdan Dąbrowski // Journal of Materials Chemistry. A ; ISSN 2050-7488. — 2018 vol. 6 iss. 27, s. 13271–13285. — Bibliogr. s. 13283–13285. — Konrad Świerczek – dod. afiliacja: AGH Centre of Energy ; Zhihong Du – afiliacja: University of Science and Technology Beijing, Beijing Municipal Key Lab for Advanced Energy Materials and Technology. — tekst: https://pubs-1rsc-1org-1wu2bf6xh01fa.wbg2.bg.agh.edu.pl/en/content/articlepdf/2018/ta/c8ta03479f

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/c8ta03479f

19
 • Novel $ReBaCo_{2-x}Mn_{x}O_{5+\delta}$ perovskite oxides as cathode materials for Solid Oxide Fuel Cells / Anna OLSZEWSKA, Zhihong Du, Konrad ŚWIERCZEK, Anna NIEMCZYK, Hailei Zhao, Wojciech SKUBIDA // W: Proceedings of 13\textsuperscript{th} European SOFC & SOE forum 2018 [Dokument elektroniczny] : 3–6 July 2018, Lucerne, Switzerland / ed. by Ellen Ivers-Tiffée [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Switzerland] : European Fuel Cell Forum AG, [2018]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-3-905592-23-8. — S. 299–307. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 307, Abstr.. — Chapter 10 - Sessions B09, B11. — Dostęp również online: {http://www.efcf.com/fileadmin/content/proceedingsPoC/Chapter-10_EFCF-2018_Sessions%20B09-B11_PoC.pdf}. — Zhihong Du - afiliacja: University of Science and Technology Beijing, China

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Peculiar properties of electrochemically oxidized $SmBaCo_{2−x}Mn_{x}O_{5+{\delta}}$ $(x = 0; 0.5 and 1)$ a-site ordered perovskites / Anna OLSZEWSKA, Konrad ŚWIERCZEK, Anna NIEMCZYK // Crystals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4352. — 2020 vol. 10 iss. 3 art. no. 205, s. 1-15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.mdpi.com/2073-4352/10/3/205/pdf [2020-03-18]. — Bibliogr. s. 13-15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-16. — K. Świerczek - dod. afiliacja: AGH Centre of Energy

 • keywords: oxygen nonstoichiometry, crystal structure, cation ordered perovskites, electrical conductivity, electrochemical oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/cryst10030205

21
 • Physicochemical properties of $ReBaCo_{2-x}Mn_{x}O_{5+\delta}$ (Re: selected rare earth element) and their modification by the electrochemical oxidation / Anna OLSZEWSKA, Konrad ŚWIERCZEK // W: SSI-22 [Dokument elektroniczny] : 22\textsuperscript{nd} international conference on Solid State Ionics : June 16–21, 2019, PyeongChang, Korea. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [South Korea : ISSI, The Korean Ceramic Society], [2019]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://sigongji.ssi-22.org/abstract/P-MON-039.pdf [2019-07-17]. — Bibliogr. s. [1]. — Dod. afiliacja autorów: AGH Centre of Energy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
25
 • Structure and transport properties of proton-conducting $BaSn_{0.5}In_{0.5}O_{2.75}$ and A-site substituted $Ba_{0.9}Ln_{0.1}Sn_{0.5}In_{0.5}O_{2.8}$ (Ln = La, Gd) oxides / Konrad ŚWIERCZEK, Wojciech SKUBIDA, Anna NIEMCZYK, Anna OLSZEWSKA, Kun ZHENG // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2017 vol. 307, s. 44-50. — Bibliogr. s. 49-50, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-25. — Dod. afiliacja autorów: Centrum Energetyki AGH. — tekst: https://goo.gl/3t8YVS

 • keywords: crystal structure, perovskites, proton conductivity, nonstoichiometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ssi.2017.05.010