Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Sobotka, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4477-8821 orcid iD

ResearcherID: W-6148-2018

Scopus: 10042945500

PBN: 5e70922b878c28a0473910b2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 130, z ogólnej liczby 134 publikacji Autora


1
 • 3D w budownictwie, Cz. 1Capabilities of use the three-dimensional printing technology in construction industry. [Pt. 1] / Anna SOBOTKA, Katarzyna WROŃSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 nr 10 dod. Architektura & Design, s. 26–29. — Bibliogr. s. 29, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: budownictwo, drukowanie przestrzenne, technologie

  keywords: technology, 3D printing, construction industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 3D w budownictwie, Cz. 2Capabilities of use the three-dimensional printing technology in construction industry. [Pt. 2] / Anna SOBOTKA, Katarzyna WROŃSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 nr 11 dod. Architektura & Design, s. 26–29. — Bibliogr. s. 29, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: budownictwo, drukowanie przestrzenne, technologie

  keywords: technology, 3D printing, construction industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aggregate supply decision model for roadworks / Anna SOBOTKA, Piotr Jaskowski, Agata Czarnigowska, Daniel WAŁACH // W: CC2012 [Dokument elektroniczny] : Creative Construction conference 2012 : June 30–July 3, 2012, Budapest, Hungary : proceedings / eds. Miklós Hajdu, Mirosław J. Skibniewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : Diamond Congress Ltd., [2012]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-963-269-297-5. — S. 646–655. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 655, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An environmental life-cycle assessment of selected concrete recycling processesOcena środowiskowa wybranych procesów recyklingu betonu / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 10, s. 123–130. — Bibliogr. s. 129–130, Abstr., Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, ocena środowiskowa, kruszywo z recyklingu betonu

  keywords: LCA, sustainable construction, RCA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/235373XCT.17.176.7284

5
 • Analiza energetyczno-ekologiczna budynku mieszkalnegoEnergy and ecological analysis of residential buildings / Anna SOBOTKA, Zbigniew Rolak // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : praca zbiorowa. T. 4, Zrównoważony rozwój w budownictwie = The scientific research problems of building. [Pt.] 4, Sustainable development in building industry / pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. — ISBN 978-83-60200-33-9 (całość). — ISBN: 978-83-60200-50-6. — S. 307–314. — Bibliogr. s. 314. — Toż. W: KRYNICA 2008. T. IV, Zrównoważony rozwój w budownictwie ; T. V, Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa ; T. VI, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie [Dokument elektroniczny]: pięćdziesiąta czwarta konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : Białystok–Krynica, 21–26 wrzesień 2008 : monografia : praca zbiorowa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. 307–314. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 314. — Publikacja zawarta w T. IV: Zrównoważony rozwój w budownictwie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Analiza koncepcji budowania obiektów z wykorzystaniem technologii druku 3DConstructing objects with 3D printing technology - a concept analysis / Katarzyna PACEWICZ, Anna SOBOTKA // W: Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa : IV Forum budowlane - Płock 2016 : [praca zbiorowa] / red. Anna Krawczyńska-Piechna ; Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa. — [Warszawa] : Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa, 2016. — ISBN: 978-83-946540-0-9. — S. 131–139. — Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: analiza SWOT, budownictwo, technologie budowania, technologia druku 3D

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwojuThe analysis of construction and material solutions, taking into account the requirements of sustainable development / Magdalena GICALA, Anna SOBOTKA // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2017 vol. 26 nr 2 (76), s. 159–170. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, technologie budowania, analiza wielokryterialna

  keywords: sustainable development, multi-criteria analysis, building technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.14

9
 • Analiza rozwoju budynków o standardzie budynku zrównoważonego inteligentnegoAnalysis of developing buildings with a sustainable smart building standard / Anna SOBOTKA, Marcin Malig // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2022 R. 26 nr 9, s. 4–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Abstr.. — A. Sobotka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: https://builderscience.pl/resources/html/article/details?id=231014

  orcid iD
 • słowa kluczowe: LCA, budynki zrównoważone inteligentne, ocena budynków, LCC

  keywords: building assessment, LCA, LCC, sustainable smart buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0015.9472

10
 • Analiza wrażliwości decyzji logistycznych[Logistic decision sensibility analysis] / Anna SOBOTKA // W: Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych : praca zbiorowa / pod red. Olega Kaplińskiego. — Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2007. — (Studia z Zakresu Inżynierii / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Instytut Podstawowych Problemów Techniki ; ISSN 0137-5393 ; nr 57). — ISBN: 978-83-89687-22-7. — S. 163–184. — Bibliogr. s. 182–184. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza wykorzystania kontenerów morskich w budownictwie mieszkaniowym w kontekście gospodarki cyrkulacyjnej, Cz. 1Analysis of the use of shipping containers in housing construction in the context of the circular economy, Pt. 1 / Martyna Skorupa, Anna SOBOTKA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2023 R. 94 nr 1–2, s. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zagospodarowanie odpadów, SWOT, ocena wielokryterialna, kontenery transportowe, domy z kontenerów

  keywords: SWOT, waste management, multi-criteria evaluation, shipping containers, container houses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0016.2699

12
 • Analiza wykorzystania kontenerów morskich w budownictwie mieszkaniowym w kontekście gospodarki cyrkulacyjnej, Cz. 2Analysis of the use of sea containers in housing construction in the context of the circular economy, Pt. 2 / Martyna Skorupa, Anna SOBOTKA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2023 R. 94 nr 3–4, s. 110–117. — Bibliogr. s. 116–117, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zagospodarowanie odpadów, SWOT, ocena wielokryterialna, kontenery transportowe, domy z kontenerów

  keywords: SWOT, waste management, multi-criteria evaluation, shipping containers, container houses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0016.3260

13
 • Analysis of factors affecting the circularity of building materials / Joanna SAGAN, Anna SOBOTKA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 23 art. no. 7296, s. 1-15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13-15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-29. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/23/7296/pdf

  orcid iD
 • keywords: sustainable development, construction waste, circular economy, circular construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14237296

14
 • Analysis of factors stimulating and conditioning the application of reverse logistics in construction / A. SOBOTKA, J. CZAJA // W: 15th German-Lithuanian-Polish colloquium and meeting of EURO working group OR in sustainable development and civil engineering : innovative solutions in civil engineering and management : 19th–21st June 2015, Poznań : book of abstracts. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 3

 • keywords: reverse logistics, construction project, building's life cycle, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analysis of logistics for construction site supply with reinforcing steelAnaliza logistyki zaopatrzenia budowy w stal zbrojeniową / Anna SOBOTKA, Kazimierz LINCZOWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 225-232. — Bibliogr. s. 232, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: decyzje, stal zbrojeniowa, logistyka zaopatrzenia, modele

  keywords: decisions, models, reinforcement steel, logistics of supplies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Assessing construction supply chains: search for the best configuration / Piotr Jaśkowski, Anna SOBOTKA, Agata Czarnigowska // W: EPPM2015 [Dokument elektroniczny] : the 6\textsuperscript{th} international conference on Engineering, Project, and Production Management : 2–4 September 2015, Gold Coast, Australia : conference proceedings / ed. by Joanna Ejdys, David Chua, John Smallwood. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : Griffith School of Engineering, [2015]. — e-ISBN: 978-1-922216-76-2. — S. 195–204. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ppml.url.tw/EPPM/conferences/2015/download/Assessing%20Construction%20Supply%20Chains_Search%20for%20the%20Best%20Configuration.pdf [2015-10-24]. — Bibliogr. s. 203–204, Abstr.

 • keywords: supply chain, option selection, quantitative SWOT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Assessment of building resistance to accidental actions in the social aspect of sustainable construction / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Anna SOBOTKA // W: Current topics and trends on durability of building materials and components [Dokument elektroniczny] : proceedings of the XV edition of the international conference on Durability of Building Materials and Components (DBMC 2020) : Barcelona, Spain, 20–23 October 2020 / ed. by Carles Serrat, Joan Ramon Casas, Vicente Gibert ; Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTECH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), [2020]. — e-ISBN: 978-84-121101-8-0. — S. 1767–1774. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://congress.cimne.com/DBMC2020/frontal/Doc/EbookDBMC2020.pdf [2021-02-02]. — Bibliogr. s. 1774, Abstr.

 • keywords: social aspect, sustainable construction, accidental actions, security and safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Assessment of large-panel prefabricated buildings in the social aspect of sustainable constructionOcena budynków z wielkiej płyty w aspekcie socjalnym zrównoważonego budownictwa / A. RADZIEJOWSKA, A. SOBOTKA // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2021 vol. 67 iss. 3, s. 93–108. — Bibliogr. s. 106–107, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://ace.il.pw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/06_ACE-00199_A4v2.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, ocena socjalna, budynki z wielkiej płyty, użytkowanie

  keywords: operation, social assessment, sustainable construction, large panel prefabricated buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ace.2021.138045

20
 • Badania technologii budowania budynków wielorodzinnychExaminations building technology of multi-occupied buildings / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura ; ISSN 1644-0633. — 2014 vol. 13 no. 1, s. 91–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: budynki wielorodzinne, technologie budowania, ocena AHP

  keywords: residential buildings, building technologies, evaluation of AHP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badanie materiałochłonności pali CFA na podstawie komputerowych zapisów jakości realizacji paliA study on material consumption in CFA piles on the basis of computerized quality monitoring / Anna SOBOTKA, Marta PAJĄK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2010 R. 107 z. 2, s. 391–403. — Bibliogr. s. 403, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badanie procesów logistycznych przedsięwzięć drogowychSurvey on logistic processes of road projects / Anna SOBOTKA, Dorota PAWLUŚ, Daniel WAŁACH, Agata Czarnigowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 283. Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN 0209-2646. — 2012 z. 59 nr 3 t. 3, s. 113–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Summ.. — Toż W: 58 Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB [Dokument elektroniczny] : Rzeszów–Krynica 2012, 16–21 września, T. 3. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Rzeszowska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. — [Rzeszów : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • BIOZ w logistyce zaopatrzenia budowy w zasobyBIOZ in the logistics of supplying construction resources / Anna SOBOTKA, Dorota PAWLUŚ, Kazimierz LINCZOWSKI, Marcin Malig // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2023 nr 9–10, s. 157–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz., Abstr.. — A. Sobotka, D. Pawluś, K. Linczowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: przedsięwzięcie budowlane, logistyka zaopatrzenia, BIOZ na budowie

  keywords: construction project, construction site BIOZ, procurement logistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0053.9384

24
 • Budowa Cricoteki : projekt, Cz. 1Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow, [Pt. 1] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R. 19 nr 2, s. 70–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Budowa Cricoteki : wyzwania realizacyjne, Cz. 2Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow, [Pt. 2] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R. 19 nr 3, s. 80–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: