Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Smoleńska, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Badania laboratoryjne na próbkach skał z wytypowanych obszarów[Laboratory tests on rock samples from selected areas] / A. SOWIŻDŻAŁ, M. REMBIŚ, A. SMOLEŃSKA, R. SEMYRKA, W. GÓRECKI, M. KACZMARCZYK, G. SEMYRKA, W. MACHOWSKI, M. MICHNA, M. MARUTA, [et al.] // W: Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce / red. oprac. Adam Wójcicki, Anna Sowiżdżał, Wiesław Bujakowski ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa ; Kraków : Ministerstwo Środowiska, cop. 2013. — ISBN: 978-83-7863-263-4. — S. 47–91. — Bibliogr. dla całości s. 235-243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka i zniszczenia kamienia użytego do budowy kościoła p. w. Św. Wojciecha w Niedźwiedziu koło Słomnik[Characteristics and destruction types of the building stone of the Church of St. Adalbert in Niedźwiedź near Słomniki] / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki = Journal of Conservation Restoration ; ISSN 1234-5210. — 2007 vol. 18 no. 1–4, s. 26–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Kamienie dekoracyjne w Auli Leopoldyńskiej Collegium Maximum Uniwersytetu WrocławskiegoDecorative stones of the Aula Leopoldina in Collegium Maximum of the University of Wrocław / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 331–337. — Bibliogr. s. 336–337, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_38.pdf

 • słowa kluczowe: Uniwersytet Wrocławski, Aula Leopoldyńska, kamienie dekoracyjne

  keywords: decorative stones, University of Wrocław, Aula Leopoldina

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kamień budowlany i dekoracyjny zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym WiśniczuBuilding and decorative stone used in construction of the Kmita and Lubomirski castle in Nowy Wiśnicz / Anna SMOLEŃSKA, Marek Korzeniowski, Piotr Ozga // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2010 t. 58 nr 10, s. 984–990. — Bibliogr. s. 990. — Artykuł opublikowany w cyklu: Gawędy o kamieniu. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/2010rok/pg_2010_10_24.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kamień wykorzystany do budowy klasztoru Świętego Krzyża na Łysej GórzeStone used in construction of the Święty Krzyż (St. Cross) Cloister, Mt. Łysa Góra, Holy Cross Mts. / Anna SMOLEŃSKA, Anna Sobańska // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2011 t. 59 nr 1, s. 50–57. — Bibliogr. s. 57. — Artykuł w cyklu: Gawędy o kamieniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kamień w architekturze i rzeźbie kaplicy Boimów we LwowieStone in architecture and sculpture of the Boim family chapel in Lvov / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki ; ISSN 0023-5865. — 2007 [wyd. 2008] t. 51 z. 1–4, s. 147–159. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kamień w architekturze zamku w Nowym WiśniczuStones in the architecture of the castle in Nowy Wiśnicz / Anna SMOLEŃSKA, Marek Korzeniowski, Piotr Ozga // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 447–452. — Bibliogr. s. 452, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/NW/Biuletyny_PIG/439_2/b439z2_smolenska.pdf

 • słowa kluczowe: kamień budowlany, zamek w Nowym Wiśniczu

  keywords: stone building, Nowy Wiśnicz castle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kamień w wybranych obiektach sakralnych rejonu SłomnikBuilding stone in selected sacral edifices of the Słomniki region / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 429, s. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Mineralna masa naprawcza do rekonstrukcji spoin i ceglanych obiektów zabytkowych[Mineral repair mortar for monumental buildings joints and bricks renovation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REMBIŚ Marek, SMOLEŃSKA Anna, BRYLICKI Witold, ŁAGOSZ Artur. — Int.Cl.: C04B 28/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381303 A1 ; Opubl. 2008-06-23. — Zgłosz. nr P.381303 z dn. 2006-12-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 13, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381303A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Mortars for repair work in the renovation of historical stone objects / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ // W: Selected research findings of an innovative nature : Polish universities and institutes of the Polish Academy of Sciences / sci. ed. board: Bogusław Smólski, Władysław Włosiński. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2007. — ISBN: 978-83-924901-2-8. — S. 27–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowe zaprawy naprawcze do rekonstrukcji cegieł i spoinowania[The new materials for repair of brick and joint on restoration works] / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2007 nr 2, s. 12–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Odporność wybranych piaskowców karpackich na krystalizację soli i zmiany ich mikrostrukturResistance of selected Carpathian sandstones to salt crystallization and the changes of their microstructures / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 1, s. 37–59. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Abstr.

 • keywords: Carpathian sandstones, crystallization pressure, microstructures of rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Piaskowce w zabytkowych kapliczkach rejonu WieliczkiSandstone used in the historic wayside shrines in the region of Wieliczka / Małgorzata Schuster, Anna SMOLEŃSKA // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 1–2, s. 71–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Abstr.. — Rozszerzone streszczenie w j. ang. s. 85–86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Poznajmy piękno kamieniarki kolegiaty p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w TarnowieLet us see the beauty of masonry in the Birth of Holy Virgin Mary collegiate in Tarnów / Anna Łannik, Anna SMOLEŃSKA, Bernadeta Wójcik // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2008 nr 3, s. 27–40. — Bibliogr. s. 39–40, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Stan zachowania wybranych piaskowców budowlanych Polski poddanych działaniu siarczanu sodu oraz dwutlenku siarki w obecności wilgociPreservation of the selected building sandstones of southern Poland exposed to salt and the sulphur dioxide in the presence of moisture / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 4, s. 539–553. — Bibliogr. s. 551–552, Abstr., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-04/Geologia_2010_4_04.pdf

 • słowa kluczowe: piaskowce, Dolny Śląsk, odporność na działanie siarczanu sodu i dwutlenku siarki, Góry Świętokrzyskie

  keywords: Lower Silesia, sandstones, resistance to the action of sodium sulphate and sulphur dioxide, Holy Cross Mts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • The new materials for repair of brick and joints on restoration works / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // W: Quality and reliability in building industry : IV. international scientific conference : Levoča, October 17–19, 2006. — [Levoča : s. n.], [2006]. — S. 63–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ wykształcenia wapieni Lotus Beige na stan ich zachowania w wybranych obiektach KrakowaThe effect development of the Lotus Beige limestones as a factor controlling their preservation in some historic sites of Kraków / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2012 nr 448 (2) Złoża kopalin : poszukiwanie – dokumentowanie – badanie = Natural resources : exploring – documenting – surveying, s. 433–439. — Bibliogr. s. 439, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: