Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Rakowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
2
 • Badanie składu fazowego zgorzelin powstających na materiałach powłokowych z układu $Ni-Al$ utlenianych w temperaturze $1150^{\circ}$C metodą spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS)Investigation of the phase composition of the oxide scales grown on the $Ni-Al$ system bond coat materials oxidized in $1150^{\circ}$C using photoluminescence spectroscopy (PLS) / Grzegorz SMOŁA, Jerzy JEDLIŃSKI, Marek NOCUŃ, Anna RAKOWSKA, Jean-Luc Grosseau-Poussard, Gilles Bonnet, Brian M. Gleeson // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 R. 54 nr 6, s. 335–337. — Bibliogr. s. 337. — G. Smoła, J. Jedliński, M. Nocuń, A. Rakowska – afiliacja: Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Analiz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011

 • słowa kluczowe: spektroskopia fotoluminescencyjna, utlenianie wysokotemperaturowe, materiały powłokowe Ni-Al, zgorzelina ochronna alfa-Al2O3

  keywords: photoluminescence spectroscopy, high temperature oxidation, Ni-Al bond coats, alpha-Al2O3 protective scale

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Characteristics of centrifugally cast GX25CrNiSi18-9 steel / R. ZAPAŁA, B. KALANDYK, A. RAKOWSKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 spec. iss. 3, s. 249–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Characteristics of defects present in industrial steel castings due to metal-mould reactionsCharakterystyka wad powstałych na przemysłowych odlewach staliwnych w wyniku oddziaływania metal – forma / B. KALANDYK, R. ZAPAŁA, A. RAKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 289–297. — Bibliogr. s. 296–297. — “Faculty of Foundry Engineering during 90 years of the AGH University of Science and Technology” : Krakow, 28–29 May 2009. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Effect of annealing on properties of $LiFePO_{4}$ prepared by a low temperature method / Wojciech ZAJĄC, Jacek MARZEC, Anna RAKOWSKA, Janina MOLENDA // W: „Przewodniki szybkich jonów” : XII krajowe sympozjum : Ustroń, 1–4 grudnia 2010 r. : książka abstraktów. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii. Zakład Technologii Chemicznej, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — S. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Electrophoretic coatings of hydroxyapatite on medical implants produced by electrophoresis / A. STOCH, A. BROŻEK, W. JASTRZĘBSKI, G. KMITA, A. RAKOWSKA // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Elemental analysis of PLD $Hg_{1-x}Cd_{x}Te$ layers on silicon patterned substrates / M. Kuźma, [et al.], A. RAKOWSKA // W: The European materials conference [Dokument elektroniczny] : E-MRS spring meeting 99 : 1–4 June 1999, Strasbourg, France : cd-rom proceedings. Symposia: A–B, [Vol.] 1 of 3 / E-MRS The European Materials Research Society, Elsevier Science, IP Informed People. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France ; s. n.] : ES, 1999. — 1 dysk optyczny. — Opis wg obwoluty. — S. 1–7, A-V/P18. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4–5, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Evolution of microstructure and phase composition upon annealing of ${LiFePO_{4}}$ prepared by a low temperature method / W. ZAJĄC, J. MARZEC, W. Maziarz, A. RAKOWSKA, J. MOLENDA // Functional Materials Letters ; ISSN 1793-6047. — 2011 vol. 4 no. 2, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122. — A. Rakowska – dodatkowa afiliacja: Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences

 • keywords: Mossbauer spectroscopy, cathode material, Li-ion batteries, nano sized LiFePO4, low temperature synthesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1142/S1793604711001798

11
 • Fizykochemiczne właściwości układu warstwowego $Fe-25Cr/(La, Ca)CrO_{3}$ w atmosferze powietrza i mieszanin gazów $Ar/H_{2}/H_{2}O$ i $Ar/CH_{4}/H_{2}O$Physicochemical properties of the $Fe-25Cr/(La, Ca)CrO_{3}$ layer system in air and the mixtures of $Ar-H_{2}-H_{2}O$ and $Ar-CH_{4}-H_{2}O$ gas / Tomasz BRYLEWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Anna RAKOWSKA, Jarosław DĄBEK, Kazimierz PRZYBYLSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 1, s. 8–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz.

 • słowa kluczowe: interkonektor, żaroodporna stal ferrytyczna, powłoki ceramiczne, wysokotemperaturowa korozja, SOFC, stałotlenkowe ogniwo paliwowe

  keywords: interconnect, ferritic stainless steel, SOFC, solid oxide fuel cell, ceramic coatings, high temperature corrosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Fizykochemiczne właściwości układu warstwowego ${(La, Ca)CrO_{3}/Fe-25Cr}$ w atmosferze powietrza i mieszanin gazów ${Ar-H_{2}-H_{2}O}$ i ${Ar-CH_{4}-H_{2}O}$Physicochemical properties of the ${(La, Ca)CrO_{3}/Fe-25Cr}$ composite material in air and ${Ar-H_{2}-H_{2}O}$ and ${Ar-CH_{4}-H_{2}O}$ gas mixtures / Tomasz BRYLEWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Jarosław DĄBEK, Anna RAKOWSKA, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Fractal analysis of the scanning-electron microscopy patterns for the BCC/FCC phase separation in the iron-gold alloys / A. Błachowski, K. Ruebenbauer, A. RAKOWSKA, S. KĄC // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Fractal behavior of the BCC/FCC phase separation in iron-gold alloys / Artur Błachowski, Krzysztof Ruebenbauer, Anna RAKOWSKA // W: Problems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka, [et al.] ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Kraków : PU IT, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-7271-459-6. — S. 161–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • Influence of temperature and composition of $So_{2}/O_{2}$ atmosphere on the surface morphology of alumina scales formed on FeCrAl steel / M. Homa, Z. Zurek, A. Stawiarski, J. Zurek, A. GIL, A. RAKOWSKA // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2004 vols. 461–464, s. 131–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr.. — High temperature corrosion and protection of materials 6. Pt. 1, Proceedings of the 6th international symposium on High temperature corrosion and protection of materials = Actes de $6^{}\mbox{ème}$ Colloque international sur la corrosion et la protection des matériaux à haute température : Les Embiez, France, May 16–21 2004 / eds. Pierre Steinmetz [et al.] ; TTP. — Switzerland [etc.] : Trans Tech Publications LTD, 2004. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xj9c013e.wbg2.bg.agh.edu.pl/MSF.461-464.131.pdf

 • keywords: oxidation, SO2, scale morphology, FeCrAl

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.461-464.131

18
 • Interdiffusion in oxidized multicomponent alloys / M. DANIELEWSKI, R. FILIPEK, A. MILEWSKA, A. RAKOWSKA // W: Reaktywność ciał stałych : materiały XII seminarium francusko-polskiego : Kraków 2000 = Reactivity of solids : proceedings of the 12\textsuperscript{th} French-Polish seminar / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie) ; (Ceramika ; ISSN 0075-7012 ; vol. 61). — ISBN10: 83-7108-076-X. — S. 189–195. — Bibliogr. s. 195, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Interdiffusion in oxidized ternary and higher alloys / M. DANIELEWSKI, R.  FILIPEK, M. Hetmańczyk, J. Łaskawiec, A. MILEWSKA, A. RAKOWSKA // W: High temperature materials chemistry : abstracts of the 10th international IUPAC conference : 10–14 April 2000 Jülich / eds. Klaus Hilpert, Friedrich W. Froben, Lorenz Singheiser ; Forschungszentrum Jülich GmbH. Institut für Werkstoffe und Verfahren der Energietechnik. — Jülich : Forschungszentrum ; Zentralbibliothek, 2000. — (Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Energietechnik ; ISSN 1433-5522 ; vol. 10). — S. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Interdiffusion in the $Pt/\beta-NiAl$ system / R. FILIPEK, P. K. Datta, M. DANIELEWSKI, L. BEDNARZ, R. Best, A. RAKOWSKA // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2001 vols. 194–199, s. 571–576. — Bibliogr. s. 576, Abstr.. — DIMAT 2000 : the fifth international conference on Diffusion in materials : Paris France July 17–21, 2000 : proceedings. Pt. 1 / eds. Y. Limoge, J. L. Bocquet. — Switzerland : Scitec Publications Ltd., 2001

 • keywords: interdiffusion, intrinsic diffusivities, inverse method, activation energy, beta-NiAl, Pt-Ni-Al, generalised Darken's method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/DDF.194-199.571

21
 • Intrinsic diffusivities and thermal stability of multicomponent coatings / R. BACHORCZYK, M. DANIELEWSKI, S. Datta, R. FILIPEK, A. RAKOWSKA // W: High temperature materials chemistry : abstracts of the 10th international IUPAC conference : 10–14 April 2000 Jülich / eds. Klaus Hilpert, Friedrich W. Froben, Lorenz Singheiser ; Forschungszentrum Jülich GmbH. Institut für Werkstoffe und Verfahren der Energietechnik. — Jülich : Forschungszentrum ; Zentralbibliothek, 2000. — (Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Energietechnik ; ISSN 1433-5522 ; vol. 10). — S. 182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Light magnesium alloys for elevated temperature applications / Maria Podosek, Anna RAKOWSKA // W: Light Alloys and Composites : proceedings of the international conference : 13–16 May 1999 Zakopane. — Łódź : Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe SA. LODART, [1999]. — S. 213–219. — Bibliogr. s. 219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Morfologia powierzchni zgorzelin $Al_{2}O_{3}$ wytworzonych w wyniku utleniania stali FeCrAl w atmosferach $SO_{2}$/$O_{2}$The morphology of surface of alumina scales formed after oxidation of FeCrAl steel in $SO_{2}$/$O_{2}$ atmospheres / H. Homa, Z. Żurek, J. Żurek, A. RAKOWSKA, A. Stawiarski, A. GIL, R. Reszka // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 nr 11A wyd. spec., s. 296–301. — Bibliogr. s. 301, Streszcz., Abstr.. — PORAJ'2002 : „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały VIII [ósmego] ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : 20–22 listopada 2002. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwości symulowania dyfuzji wzajemnej w układach wieloskładnikowych na przykładzie powłok $\beta$ – NiAl na superstopie MAR M002Possibilities of mutual diffusion simulation in multicomponent systems based on $\beta$ – NiAl coatings on superalloy MAR M002 / R. BACHORCZYK, Marek DANIELEWSKI, S. Datta, Robert FILIPEK, A. RAKOWSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 1999 R. 20 nr 5, s. 527–530. — Bibliogr. s. 530, Streszcz., Abstr.. — Obróbka powierzchniowa '99 : IV ogólnopolska konferencja naukowa : Częstochowa–Kule, 5–8 październik 1999 / pod red. Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza ; Politechnika Częstochowska. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Warszawa ; Wydawnictwo Ksiązek i Czasopism Technicznych, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • On the mechanism of corrosion of the $Fe-Cr-Mn$ alloys in sulphur containing atmospheres / M. DANIELEWSKI, R. FILIPEK, J. Łaskawiec, A. MILEWSKA, A. RAKOWSKA, T. WALEC, Z. Żurek // W: EDEM'99 : [International Conference on] Environmental Degradation of Engineering Materials : 19–23 September 1999, Gdańsk–Jurata, Vol. 2 / eds. A. Zieliński [et al.]. — Gdańsk : Gdańsk Scientific Society, 1999. — ISBN10: 83-87359-28-9. — S. 86–92. — Bibliogr. s. 91–92, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: