Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Pukaluk, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57191993056

PBN: 4010847

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Analiza metrologiczna statycznych wad kończyn dolnych[The metrology analysis of static deficiencies of lower limbs] / Andrzej Ryniewicz, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wiktoria Gołębiowska, Ksenia Ostrowska, Anna PUKALUK // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 179–180. — Bibliogr. s. 180. — A. M. Ryniewicz, Ł. Bojko, A. Pukaluk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: modelowanie 3D, punkty charakterystyczne, scanning laserowy, linie odniesienia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Łąkotki stawu kolanowego - metody regeneracjiThe knee joint menisci - regeneration methods / Anna PUKALUK, Anna M. RYNIEWICZ // W: Majówka młodych biomechaników [Dokument elektroniczny] : XIII konferencja naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej : Ustroń, 20–22 maja 2016 : streszczenia referatów. — [Ustroń : s. n.], [2016]. — S. 95–96. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.biomechanik.pl/streszczenia_2016/pdf/Pukaluk20160402073931A.pdf [2016-05-24]. — Bibliogr. s. 96

 • słowa kluczowe: skafold, łąkotki, meniscectomia, implant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Łąkotki stawu kolanowego – metody regeneracjiThe knee joint menisci – regeneration methods / Anna PUKALUK, Anna M. RYNIEWICZ // Aktualne Problemy Biomechaniki : zeszyty naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Zakładu Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki / Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny ; ISSN 1898-763X. — 2017 nr 12, s. 65–74. — Bibliogr. s. 72–74, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.biomechanik.pl/apb/artykuly/2017/APB_2017_12_09.pdf

 • słowa kluczowe: inżynieria tkankowa, skafold, meniscectomia, implant, łąkotki stawu kolanowego

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metrologiczna i numeryczna ocena kształtu stopnia w zębach odbudowanych koroną metalowo-ceramiczną[The metrological and numerical evaluation of the stair-step chamfer in teeth enclosed by metal-ceramic crowns] / Wojciech Ryniewicz, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Anna PUKALUK // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 189–190. — Bibliogr. s. 190. — A. M. Ryniewicz, Ł. Bojko, A. Pukaluk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: modelowanie, korona, filar zębowy, dokładność odwzorowania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Microscopic tribological analysis of the knee jointMikroskopowa analiza tribologiczna w stawie kolanowym / Anna M. RYNIEWICZ, Andrzej Ryniewicz, Anna PUKALUK, Paweł PAŁKA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2017 nr 3, s. 147–154. — Bibliogr. s. 153–154, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/rXRxWG

 • słowa kluczowe: staw kolanowy, SEM, AFM, chrząstka stawowa, łąkotka

  keywords: SEM, AFM, meniscus, articular cartilage, knee joint

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Regeneration of knee joint menisci – methods review / Anna PUKALUK, Anna M. RYNIEWICZ // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2016 vol. 12 iss. 2, s. 45–52. — Bibliogr. s. 52, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-05

 • keywords: tissue engineering, scaffold, anatomical meniscus, meniscus implant, meniscectomy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/bams-2016-0002

7
 • Scaffolds in knee joint meniscus engineeringSkafoldy w inżynierii łąkotki stawu kolanowego / Anna PUKALUK, Anna Maria RYNIEWICZ // Problemy Nauk Stosowanych = Problems of Applied Sciences ; ISSN 2300-6110. — 2016 vol. 4, s. 145–152. — Bibliogr. s. 151–152, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: inżynieria tkankowa, skafold, anatomia łąkotki, implant łąkotki

  keywords: tissue engineering, scaffold, anatomical meniscus, meniscus implant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8