Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Przewięźlikowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5894-0201 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-1107-2017

Scopus: 36139720300

PBN: 5e709208878c28a04738edfc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Accuracy assessment in determining the location of corners of building structures using a combination of various measurement methods / Robert KRZYŻEK, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Reports on Geodesy and Geoinformatics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-8152. — 2017 vol. 104, s. 48–56. — Tryb dostępu: https://goo.gl/c3QNju [2018-01-22]. — Bibliogr. s. 56, Abstr.

 • keywords: surveys, building structure, distance-distance intersection, analysis of accuracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/rgg-2017-0014

2
 • Aktualne problemy katastru w Polsce : praca zbiorowa[Present cadastral problems in Poland] / pod red. nauk. Roberta Łuczyńskiego ; aut.: Małgorzata Akińcza, Agnieszka BIEDA, Małgorzata BUŚKO, Honorata Hannibal, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Robert KRZYŻEK, Anita KWARTNIK-PRUC, Robert Łuczyński, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015. — 124 s.. — (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Geodezja i Kartografia ; t. 2). — Bibliogr. s. 122–124. — ISBN: 978-83-7814-470-0. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktualne zagadnienia związane z przebiegiem kształcenia uniwersyteckiego geodetówPresent issues associated with the university education of surveyors / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // W: Aktualne problemy edukacji geodezyjnej / pod red. Ireneusza Wyczałka i Artura Plichty. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7775-203-6. — S. 17–28. — Bibliogr. s. 27–28, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aktualne zagadnienia związane z przebiegiem kształcenia uniwersyteckiego geodetów na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w KrakowiePresent issues connected with the university education of surveyors at the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering at AGH-UST in Krakow / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // W: EUROmatyka2012.PL : geodezyjna konferencja naukowo-dydaktyczna : Poznań-Puszczykowo, 31 maja – 2 czerwca 2012 : streszczenia referatów = EUROmatyka2012.PL : geodetic science and education conference : Poznań-Puszczykowo, May 31 – June 2, 2012 : abstracts / ed. Ireneusz Wyczałek ; Politechnika Poznańska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Zakład Geodezji, [et al.]. — [Poznań : Politechnika Poznańska], [2012]. — S. 14–15. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza funkcjonowania katastru i ksiąg wieczystych Polski i Niemiec[The analysis of cadastre and land registry functioning in Poland and Germany] / Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 217, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0530). — Bibliogr. s. 175–181. — ISBN: 978-83-7464-668-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza porównawcza systemów katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych w Republice Federalnej Niemiec i w PolsceComparative analysis of the real estate cadastre and the land register in Federal Republic of Germany and in Poland / Ryszard HYCNER, Hans-Rainer Kulpe, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2, s. 337–349. — Bibliogr. s. 349, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kataster nieruchomości, księgi wieczyste

  keywords: real estate cadastre, land registration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza przepisów prawnych dotyczących treści map do celów projektowych w aspekcie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenuAnalysis of legal regulations concerning the content of maps for design purposes with respect to approved networks of facilities / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2010 R. 82 nr 10, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza zróżnicowania nazewnictwa elementów uzbrojenia terenu w ujęciu branżowym na przykładzie osiedla domów jednorodzinnychAnalysis of differences in naming of elements of the utility network based on the example of an estate of single family houses / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 4, s. 31–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of land markets intended for single-family housing for different suburban areas / Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // W: 10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-609-476-044-0. — ISSN 2029-7092. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Toż. w (opis na podstawie WoS): 10th International Conference Environmental Engineering (10th ICEE) / eds. Cygas D., Vaiskunaite R. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Publishing House ”Technika”, 2017. — (Environmental Engineering-Vilnius Spausdinta ; ISSN 2029-7106). — ISBN: 978-609-476-044-0. — Art. no. UNSP enviro.2017.232 — Bibliogr.

 • keywords: land markets, real property valuation, undeveloped land

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2017.232

10
 • Analysis of legal regulations concerning the division of a building lot, with a building on it, in view of geodesic and building regulationsAnaliza przepisów prawnych dotyczących podziału działki zabudowanej budynkiem w aspekcie przepisów geodezyjnych i budowlanych / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 4, s. 23–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-04/Geomatics_2009_4_02.pdf

 • słowa kluczowe: podział nieruchomości, ewidencja gruntów i budynków, nieruchomość, budynek, działka ewidencyjna

  keywords: building, property, land and property register, division of property, record parcel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analysis of the quality of academic education of geodesy and cartography graduates with respect to employment in geodesy administrationAnaliza jakości wykształcenia akademickiego absolwentów kierunku geodezja i kartografia w aspekcie zatrudnienia w administracji geodezyjnej / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1, s. 21–32. — Bibliogr. s. 32, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01/Geomatics_2010_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: kształcenie, geodezja i kartografia, administracja geodezyjna

  keywords: education, geodesy and cartography, geodesy administration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Application of the GEO-INFO GIS for modernization of the cadastreZastosowanie systemu SIP GEO-INFO do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 4, s. 17–29. — Bibliogr. s. 28–29, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.4/geom.2013.7.4.17.pdf

 • słowa kluczowe: System Informacji Przestrzennej GEO-INFO, modenizacja EGiB, ewidencyjna baza danych o budynkach

  keywords: modernization of the cadastre, record database of buildings, GEO-INFO Geographic Information System

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.4.17

13
 • Enigma inwentaryzji powykonawczej obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawnychThe enigma of as-built survey of buildings in the light of current legal regulations / Robert KRZYŻEK, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 57–59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/0kpba5 [2016-07-12]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: budynek, inwentaryzacja powykonawcza budynku, projekt usytuowania

  keywords: building structures, as-built survey of buildings, location plan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geodetic and legal aspects of recording data on structures permanently attached to buildings / PRZEWIĘŹLIKOWSKA Anna // W: Innovations in geodesy, cartography, real estate management and surface water protection : III international scientific technical conference : Janów Lubelski, 6–8 June 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Listosz, Żanna Stręk, Przemysław Leń ; University of Life Sciences in Lublin. Department of Environmental Engineering and Geodesy, [etc.]. — Lublin : [s. n.], 2018. — ISBN: 978-83-63657-97-0. — S. 70

 • keywords: building attributes, structures permanently attached to buildings, symbols on base map

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Inwentaryzacja powykonawcza budynków w konteście zgodności usytuowania z projektem zagospodarowania terenuAs-built survey of buildings in the context of compliance of the location of the building with the site development plan for the plot / Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA, Robert KRZYŻEK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2016 R. 88 nr 8, s. 11–15. — Bibliogr. s. 15

 • słowa kluczowe: budynek, inwentaryzacja powykonawcza budynku, projekt usytuowania

  keywords: building, as-built survey of buildings, location project

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2016.8.2

16
17
18
 • Metodyka opracowania numerycznej mapy zasadniczej na przykładzie wybranego obiektuMethods of preparation of the digital basic map on the example of a selected object / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 1, s. 5–24. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.. — M. Buśko – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 • słowa kluczowe: mapa zasadnicza, mapa numeryczna, EWMAPA

  keywords: GEO-INFO, digital map, basic map, EWMAPA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modern systems of land administration and real estate management : [monograph] / sci. ed.: Agnieszka Dawidowicz ; aut.: BUŚKO Małgorzata, BYDŁOSZ Jarosław, Dawidowicz Agnieszka, Gross Marta, KWARTNIK-PRUC Anita, Pietrzak Ludmiła, PRZEWIĘŹLIKOWSKA Anna, Trzcińska Sylwia, Źróbek-Różańska Alina, Źróbek Ryszard. — Croatia ; Olsztyn ; Katowice : Croatian Information Technology Society, GIS Forum ; University of Warmia and Mazury ; University of Silesia, 2014. — 90 s.. — Bibliogr. s. 78–82. — ISBN: 978-953-6129-39-3. — Toż W: GIS ODYSSEY 2014 [Dokument elektroniczny] : scientific conference : Croatia 1st–5th of September 2014, Crikvenica & Krk : monographs 1–6. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n., 2014]. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Opis część. wg CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Monitoring rynku programów geodezyjnych wykorzystywanych do opracowania mapy do celów projektowych na terenie powiatu krakowskiegoMonitoring of the surveying software market with focus on applications used to develop maps for design purposes in the district of Krakow / Monika Mika, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA, Monika Siejka // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62, s. 301–313. — Bibliogr. s. 312, Summ.

 • słowa kluczowe: mapa do celów projektowych, programy geodezyjne

  keywords: map for design purposes, surveying software applications

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2015.156

21
 • Narzędzie do wspólnej weryfikacji : jak ułatwić sobie pracę z punktami osnowy geodezyjnej?[Collaborative verification tool] / Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA, Wioletta Ślusarczyk, Klaudia Wójcik // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2021 nr 1, s. 50–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena dokładności wyznaczenia położenia narożników budynków w trybie kompilacji różnych metod pomiarowychAccuracy assessment in determining the location of corners of building structures using a combination of various measurement methods / Robert KRZYŻEK, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 60–61. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: budynek, pomiary sytuacyjne, wcięcie liniowe, analiza dokładności

  keywords: building structure, field surveys, distance-distance intersection, analysis of accuracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena procesu kształcenia akademickiego na kierunku geodezja i kartografia na potrzeby współczesnej geodezjiEvaluation of the academic teaching process in the field of geodesy and cartography for the needs of contemporary geodesy / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // W: Geodezja i geoinformatyka XXI wieku : XXI Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana : Polanica Zdrój, 1–3 października 2009 r. = Geodesy and geoinformatics in the 21st century : XXI Autumn School of Geodesy / red. nauk. Walter Bartelmus. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 129. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 54). — S. 39–47. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Porównanie funkcjonowania katastru w Niemczech oraz w warunkach polskichComparison of the functioning of the German cadastre to Polish conditions / Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 2, s. 319–327. — Bibliogr. s. 327, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-03/Geodezja_2005_02_14.pdf

 • słowa kluczowe: kataster, porównanie katastru

  keywords: cadastre, cadastre comparison

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Porównanie funkcjonowania planowania przestrzennego w Polsce i w NiemczechComparison of physical planning functions in Poland and Germany / Anita KWARTNIK-PRUC, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 3, s. 149–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-03/Geomatics_2007_3_11.pdf

 • słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, plan zagospodarowania przestrzennego, tereny inwestycyjne

  keywords: physical planning, development project, building land

  cyfrowy identyfikator dokumentu: