Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Ostręga, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2804-3654 orcid iD

ResearcherID: GFO-1963-2022

Scopus: 6506970219

PBN: 5e70922b878c28a047391099

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 94, z ogólnej liczby 96 publikacji Autora


1
 • 21st World Mining Congress : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. of iss. 3/1 Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Wiktoria SOBCZYK, Anna OSTRĘGA, Radosław POMYKAŁA, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — 470, [5] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of selected revitalisation projects using the analytic hierarchy process / Anna OSTRĘGA, Sylwia CYGAN // W: ISAHP 2013 : the 12\textsuperscript{th} International Symposium on the Analytic Hierarchy Process : multi-criteria decision making : theme: Better world through better decision making : Kuala Lumpur, Malaysia, 23\textsuperscript{rd}–26\textsuperscript{th} June, 2013 : abstract book / eds. Rafikul Islam, [et al.]. — Malaysia : International Islamic University Malaysia ; bsure Solutions Sdn Bhd, [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 95

 • keywords: industrial heritage, post industrial areas, spatial planning, revitalisation, AHP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • ANP-SWOT approach to minimize environmental impacts due mining activities : [abstract] / Anna OSTRĘGA, Fabio de Felice, Antonella Petrillo // W: ISAHP2011 : 11\textsuperscript{th} International Symposium on the AHP : analytic hierarchy/network process : Sorrento, Naples, Italy June 15–18, 2011 : abstracts of the proceedings / eds. Fabio de Felice [et al.]. — [Pittsburgh : s. n.], [2011]. — (ISAHP Proceedings ; ISSN 1556-830X). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-88-906147-0-5. — S. 104, ISAHP_0207. — Pełny tekst w: ISAHP2011 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process for multicriteria decision making : XI symposium : 15–18 June, 2011 Sorrento, Naples, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh, PA : Creative Decision Foundation on behalf of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — (ISAHP Proceedings (CD/Flashdrive); ISSN 1556-830X). — ISBN 978-88-906147-0-5. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr. — {https://www.isahp.org/uploads/117_0207_ostrega.pdf}

 • keywords: mining, SWOT analysis, ANP, integrated impact assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Applying the analytic hierarchy process in the mining activity for the purposes of its completion in accordance with the rules of sustainable development / Anna OSTRĘGA // W: Sustainable development: industrial practice, education & research : quaderni della XV Summer School “Francesco Turco” impianti industriali meccanici : Porto Giardino (Monopoli, Italy), September 14–18 2010 / eds. Salvatore Digiesi, [et al.]. — Bari : DIMEG Edizioni, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale, Politecnico di Bari, [2010]. — ISBN: 978-88-904625-1-1. — S. 38–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Applying the analytic hierarchy process in the revitalisation of post-mining areas field / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // W: ISAHP2005 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 8\textsuperscript{th} International Symposium on the Analytic Hierarchy Process for Multi-criteria Decision Making : July 8-10, 2005, Honolulu, Hawaii, USA / eds. Jason Levy, Rozann Saaty. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh : Creative Decisions Foundation on behalf of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, cop. 2005. — (ISAHP Proceedings ; ISSN 1556-830X). — S. 1-10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.isahp.org/uploads/ostregaa_ubermanr_revitalization_of_post-mining_area_field.pdf [2022-11-07]. — Bibliogr. s. 10, Summ.

 • keywords: AHP, factors, Analytic Hierarchy Process, post mining regions, ways of revitalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej na Krzemionkach Podgórskich w KrakowieCultural and Ecological Educational Centre on the Krzemionki Podgórskie in Cracow / Ewa Wicher, Anna OSTRĘGA, Mariusz Jachimczak // W: Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 10, 11, 12 grudnia 2003 r. = Landscape shaping of the headings exploited in the mining : international scientific conference : Kraków, 10, 11, 12 December 2003 / [red. t.: Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Robert Panek ; tł. ang. Piotr Białoskórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Architektury Krajobrazu ; Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. — Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2003. — ISBN10: 8389565005. — S. 285–295. — Bibliogr. s. 294, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Challenges of coal mining regions and municipalities in the face of energy transition / Marek CAŁA, Anna SZEWCZYK-ŚWIĄTEK, Anna OSTRĘGA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 20 art. no. 6674, s. 1-19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17-19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-14. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/20/6674/pdf

  orcid iD
 • keywords: revitalisation, climate, society, challenges, circular economy, EU policy, just energy transition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14206674

9
 • Changes to the hydrographic network in the Brandka (WS-47 pond in city of Bytom) subsidence reservoir vicinity as a consequence of mining activity - consequences and challenges / Kazimierz RÓŻKOWSKI, Paulina Bańbuła, Wojciech BRYŚ, Anna OSTRĘGA // W: 3\textsuperscript{rd} international conference on Water management and its surroundings [Dokument elektroniczny] : theoretical and practical aspects : 17\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} May 2023 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Olsztyn : Faculty of Geoengineering. University of Warmia and Mazury], [2023]. — S. 29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.uwm.edu.pl/wmsconference/sites/default/files/uploads/abstrakt_book_2023ost.pdf [2023-05-19]

 • keywords: mining exploitation, flooding, subsidence reservoirs, Bytom, transformation of the river network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Contribution of the Faculty of Mining and Geoengineering AGH to the State's Mineral PolicyPríspevok Fakulty baníctva a geoinžinierie AGH pre Štátnu Surovinovú politiku / CAŁA Marek, OSTRĘGA Anna, ŁACNY Zuzanna // W: Súčasnost'a budúcnost' baníctva a geológie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 04-05 Október 2018 = The present and future of the mining and geology : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Slovak Republic : Slovenská Banícka Spoločnosť], [2018]. — ISBN: 978-80-89883-05-9. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Co-operation between mining regions within the Interreg III C ProgrammeWspółpraca między regionami kopalnianymi w ramach programu Interreg III C / Piotr CZAJA, Anna OSTRĘGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 375–388. — Bibliogr. s. 387, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • słowa kluczowe: współpraca, mapa działań górniczych, program Interreg, regiony górnicze

  keywords: cooperation, mining roadmap, Interreg programme, mining regions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Działalność geologiczno-górnicza w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymGeological and mining activity in the light of laws regulations with regards to land use planning and spatial development / Ryszard UBERMAN, Anna OSTRĘGA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 17–24. — Bibliogr. s. 24. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Działalność Koła Naukowego SKALNIK[The activities Special Interest Group ”Skalnik”] / Łukasz MACHNIAK, Anna OSTRĘGA // W: Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 1964–2014 / red. Mariusz Sierpień ; Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — ISBN: 978-83-7783-100-7. — S. 173–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dziedzictwo górnicze podstawą rewitalizacji miastMining heritage as the basis revitalisation of the towns / Anna OSTRĘGA // W: Górnictwo i geologia XI = Mining and geology XI / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 125. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 35). — S. 161–170. — Bibliogr. s. 169–170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dziedzictwo przemysłu naftowego Ziemi Gorlickiej – znaczenie, stan zachowania i wytyczne dla rewitalizacjiThe heritage of the petroleum industry in the Gorlice County – the importance, state of preservation and guidelines for revitalization / Anna OSTRĘGA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 7, s. 88–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dziedzictwo przemysłu naftowego Ziemi Gorlickiej – znaczenie, stan zachowania i wytyczne rewitalizacjiThe heritage of the petroleum industry in Gorlice County – the importance, state of preservation and guidelines for revitalization / Anna OSTRĘGA // W: XV Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Czarna k. Ustrzyk Dolnych–Bóbrka, 4–6 czerwca 2012 : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Pilecka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WARSZTATY, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 285–286. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz., Summ.. — W spisie treści informacja: Przedruk z Przeglądu Górniczego nr 7/2012. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji Spis treści)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Eksploatacja kopalin na terenie parku krajobrazowego - podniesienie walorów i potencjał dla rewitalizacji na przykładzie Kamieniołomu Nielepice[The mineral exploitation in the landscape park - increasing value and potential for revitalisation on the example of the Nielepice Quarry] / A. Szewczyk-Świątek, W. Świątek, A. Pawłowska, M. CAŁA, A. OSTRĘGA // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2021 [Dokument elektroniczny] : Bronisławów k/Piotrkowa Trybunalskiego, 30 sierpnia – 1 września 2021 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2021]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–15]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Formalnoprawne problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczychLegal aspects of post-mining sites revitalisation / Anna OSTRĘGA, Ryszard UBERMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 115–127. — Bibliogr. s. 126–127, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_10.pdf

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, tereny pogórnicze, prawo

  keywords: revitalisation, post mining sites, laws

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • From reclamation to revitalisation – implementing Professor Goetel's scientific principles to resource managementOd rekultywacji do rewitalizacji – realizacja naukowych zasad profesora Walerego Goetla w gospodarce zasobami / Ryszard Uberman, Marek CAŁA, Anna Maria OSTRĘGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2023 vol. 39 iss. 2, s. 195–208. — Bibliogr. s. 204–206, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-163329-91153?filename=From%20reclamation%20to.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: rekultywacja, badania, rewitalizacja, dydaktyka, Goetel, gospodarka zasobami

  keywords: reclamation, revitalization, research, teaching, resources management, Goetel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2023.145887

20
 • Geotechnical aspects of revitalisation of post-mining areas – an example of the adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian MuseumGeotechniczne aspekty rewitalizacji terenów pogórniczych – przykład adaptacji KWK „Katowice” na Nowe Muzeum Śląskie / Marek CAŁA, Anna OSTRĘGA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 2, s. 361–374. — Bibliogr. s. 374. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93135/PDF/10267-Volume58_Issue2-06_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: teren pogórniczy, rewitalizacja, dziedzictwo przemysłowe, geotechniczne zabezpieczenia, Nowe Muzeum Śląskie

  keywords: post mining area, industrial heritage, geotechnical protection, New Silesian Museum, revitalisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0025

21
 • Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in DeutschlandGeotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech = [Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany] / red. Marek CAŁA, Friedrich von Bismarck, Michael Illing ; aut.: Friedrich von Bismarck, [et al.], Marek CAŁA, [et al.], Sylwia CYGAN, [et al.], Jerzy WÓJCIK, [et al.], Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 449, [1] s.. — Bibliogr. s. 229–244. — ISBN: 978-83-7464-721-2. — Tekst niem.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Holistyczne podejście do rewitalizacji (po)górniczych regionów i rejonówA holistic approach to the revitalization of (post)mining regions and districts / Anna OSTRĘGA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 128–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo, rekultywacja, rewitalizacja, region, holistyczny, subregion tarnowski, piaski, żwiry

  keywords: reclamation, revitalization, mining, sands, region, holistic, Tarnów sub-region, gravels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Innowacje w rewitalizacji rejonów eksploatacji piasków i żwirów - Pojezierze TarnowskieInnovations in the revitalization of a sand and gravel mining district - the Tarnów Lakeland / Anna OSTRĘGA, Anna Szewczyk-Świątek, Wojciech Świątek // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2016 nr 2, s. 104–109. — Bibliogr. s. 109, Summ.

 • keywords: architecture, revitalization, natural and cultural heritage, Tarnów Lakeland, gravel mines, sand mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykładyModes of reclamation and redevelopment – manner of choice, classification and examples / Anna OSTRĘGA, Ryszard UBERMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 445–461. — Bibliogr. s. 461, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_33.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, zagospodarowanie, obszary pogórnicze, czynniki wyboru kierunku, klasyfikacja kierunków, metody wyboru kierunku

  keywords: reclamation, redevelopment, factors, modes of reclamation, manner of choosing mode of reclamation, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia „Kujawy”The reclamation concept and target redevelopment of the “Kujawy” limestone mine / Anna OSTRĘGA, Ryszard Uberman, Łukasz Stożek, Błażej Muzykiewicz // W: Górnictwo i geologia XV = Mining and geology XV / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 132. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 39). — S. 207–224. — Bibliogr. s. 223–224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: