Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Obrączka, mgr inż.

doktorant

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kaib, * Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: B-8083-2013

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Chua's electrical chain network / Wojciech MITKOWSKI, Anna OBRĄCZKA // W: IC – SPETO 2011 : XXXIV międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów : Gliwice–Ustroń, 18–21.05.2011 = IC – SPETO 2011 : 34\textsuperscript{th} international conference on Fundamentals of electrotechnics and circuit theory / Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, [et al.]. — [Gliwice: PŚ], [2011] + CD-ROM. — ISBN: 978-83-85940-33-3. — S. 63–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.. — Pełny tekst W: XXXIV IC – SPETO 2011 [Dokument elektroniczny] : Gliwice–Ustroń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska. — [Gliwice : PŚ, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Comparison of two numerical methods for Riesz fractional diffusion equation / Anna OBRĄCZKA // W: OWD 2012 : XIV international PhD workshop : Wisła, 20–23 October 2012 / ed. Marcin Szczygieł ; Polish Society of Theoretical and Applied Electronics, [et al.]. — [Poland] : Organizing Committee of the Symposium PPEE & Seminar BSE, 2012. — (Conference Archives PTETiS ; vol. 31). — ISBN: 978-83-935427-0-3. — S. 53–56. — Bibliogr. s. 56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Computers methods for chaos diagnosticKomputerowe metody diagnostyki chaosu / Anna OBRĄCZKA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 1, s. 71–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-01/Auto06.pdf

 • słowa kluczowe: systemy dynamiczne, chaos, dziwna dynamika

  keywords: dynamical systems, chaos, strange behaviour

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Control of cancer immunotherapy: the LQ approach / Agnieszka Nowak, Anna OBRĄCZKA, Jerzy BARANOWSKI, Wojciech MITKOWSKI // W: CMS'09 : Computer Methods and Systems : 7\textsuperscript{th} conference : 26–27 November 2009, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Wojciech Mitkowski, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2009. — ISBN10: 83-916420-5-4. — S. 313–318. — Bibliogr. s. 318, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Heat transfer modeling in ceramic materials using fractional order equations / Anna OBRĄCZKA, Jakub KOWALSKI // W: Advances in the theory and applications of non-integer order systems : 5th conference on Non-integer order calculus and its applications : [4–5 July 2013], Cracow, Poland / eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Jerzy Baranowski. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2013. — (Lecture Notes in Electrical Engineering ; ISSN 1876-1100 ; vol. 257). — ISBN: 978-3-319-00932-2 ; e-ISBN: 978-3-319-00933-9. — S. 221–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr.

 • keywords: heat transfer modeling, fractional model, fractional derivative, fractional order control, ceramic material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-00933-9_20

6
 • Modelowanie i sterowanie wybranych procesów energetycznych z wykorzystaniem układów łańcuchowychModeling and control of selected energy processes using ladder networks / Jerzy BARANOWSKI, Marek DŁUGOSZ, Michał GANOBIS, Wojciech MITKOWSKI, Anna OBRĄCZKA, Paweł SKRUCH // W: KKA 2011 : XVII Krajowa Konferencja Automatyki : Kielce–Cedzyna, 19–22.06.2011 r. : streszczenia referatów / pod red. Ryszarda Dindorfa ; Politechnika Świętokrzyska = Kielce University of Technology. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2011. — ISBN: 978-83-88906-78-7. — S. 169–170. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst w j. pol. W: KKA'2011 [Dokument elektroniczny] : XVII Krajowa Konferencja Automatyki : Kielce–Cedzyna, 19-22.06.2011 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / pod red. Ryszarda Dindorfa ; Politechnika Świętokrzyska = Kielce University of Technology. — Kielce : PŚ, 2011. — Dane na dysku Flash. — S. 794–805. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 804–805, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modelowanie i sterowanie wybranych procesów energetycznych z wykorzystaniem układów łańcuchowych[Modeling and control of selected energy processes using ladder networks] / Jerzy BARANOWSKI, Marek DŁUGOSZ, Michał GANOBIS, Wojciech MITKOWSKI, Anna OBRĄCZKA, Paweł SKRUCH // W: Postępy automatyki i robotyki, Cz. 2 / pod red. Krzysztofa Malinowskiego i  Ryszarda Dindorfa. — Kielce : Politechnika Świętokrzyska, 2011. — (Monografie / Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk ; ISSN 1640-8969 ; t. 16). — Zbiór artykułów opracowanych na podstawie referatów wygłoszonych podczas XVII Krajowej Konferencji Automatyki – KKA'2011. — ISBN: 978-83-88906-49-7. — S. 211–223. — Bibliogr. s. 222–223. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Automatyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie rozkładu ciepła w materialach ceramicznych przy użyciu równań różniczkowych niecałkowitego rzędu[New approach of heat transfer modelling in ceramic materials using fractional order equations] / Anna OBRĄCZKA, Jakub KOWALSKI // W: PPEEm 2012 : “Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” : materiały XV jubileuszowego sympozjum : Gliwice, 11–13 grudnia 2012 = “Fundamental problems of power electronics electromechanics and mechatronics” : proceedings XV jubilee symposium / ed. Marcin Szczygieł ; Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Katedra Mechatroniki, Centrum Edukacji w Mechatronice associated with Unesco International Centre for Engineering Education. Monash University. Melbourne. — [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 32). — ISBN: 978-83-935427-1-0. — S. 133–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Simple identification of fractional differential equation / Wojciech MITKOWSKI, Anna OBRĄCZKA // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2012 vol. 180, s. 331–338. — Bibliogr. s. 338, Abstr.. — Selected, peer reviewed papers from the special session on Mechatronic systems, mechanics and materials : October 12–13, 2011, Jastrzębia Góra. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.180.331.pdf

 • keywords: fractional order systems, system identification methods, non linear parameters estimation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.180.331

10
 • Simple identification of fractional differential equation / Wojciech MITKOWSKI, Anna OBRĄCZKA // W: XIII konferencja automatyzacji i eksploatacji systemów sterowania i łączności : Jastrzębia Góra, 12–14 października 2011 : ASMOR 2011 / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • The L2 approximation and Shifted Grünwald methods comparison for RFDE / Anna OBRĄCZKA // W: PPEEm 2012 : “Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” : materiały XV jubileuszowego sympozjum : Gliwice, 11–13 grudnia 2012 = “Fundamental problems of power electronics electromechanics and mechatronics” : proceedings XV jubilee symposium / ed. Marcin Szczygieł ; Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Katedra Mechatroniki, Centrum Edukacji w Mechatronice associated with Unesco International Centre for Engineering Education. Monash University. Melbourne. — [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 32). — ISBN: 978-83-935427-1-0. — S. 129–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: