Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Niemczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-4670-0259

ResearcherID: T-1971-2018

Scopus: 36059894000

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • 1\textsuperscript{st} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Kraków : book of abstract / eds. Konrad ŚWIERCZEK, Anna OLSZEWSKA, Anna NIEMCZYK ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — 23 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A-site nonstoichiometry and B-site doping with selected $M^{3+}$ cations in $La_{2-x}Cu_{1-y-z}Ni_{y}M_{z}O_{4-\delta}$ layered oxides / Zijia ZHANG, Zhihong DU, Anna NIEMCZYK, Kui Li, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2018 vol. 317, s. 26–31. — Bibliogr. s. 31, Abstr.. — Z. Zhang, Z. Du – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing ; K. Świerczek – dod. afiliacja: AGH Centre of Energy. — SSI-21 : 21\textsuperscript{st} International Conference on Solid State Ionics : Padua, Italy, 18–23 June 2017. — tekst: https://goo.gl/7MfjE8

 • keywords: A-site deficiency, lanthanum-copper oxide, scandium doping

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ssi.2017.12.037

3
4
 • Charakterystyka warstwowych tlenków $Ln_{2-x}(Ni, Cu)O_{4 \pm \delta} (Ln: La, Pr)$ o mieszanym przewodnictwie elektrycznym[Characterization of $Ln_{2-x}(Ni, Cu)O_{4 \pm \delta} (Ln: La, Pr)$ layered oxides having mixed conductivity] / Anna NIEMCZYK, Zijia ZHANG, Maciej Zontek, Jolanta Zarębska, Wojciech Krzysztoń, Konrad ŚWIERCZEK // W: Przewodniki szybkich jonów : XV sympozjum : Gdańsk, Polska, 26–29 września 2018 : program i streszczenia wystąpień. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 78. — Toż. na {http://psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf} [2018-10-10]. — A. Niemczyk, K. Świerczek – dod. afiliacja: CE AGH ; Z. Zhang – dod. afiliacja: The Beijing Municipal Key Laboratory of New Energy Materials and Technologies, Chiny

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Copper-based Perovskite-type oxides as an efficient air electrode for rSOC / Anna NIEMCZYK, Konrad ŚWIERCZEK, Bogdan Dąbrowski // W: SSI-22 [Dokument elektroniczny] : 22\textsuperscript{nd} international conference on Solid State Ionics : June 16–21, 2019, PyeongChang, Korea. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [South Korea : ISSI, The Korean Ceramic Society], [2019]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://sigongji.ssi-22.org/abstract/P-MON-214.pdf [2019-07-16]. — Bibliogr. s. [1]. — A. Niemczyk i K. Świerczek – dod. afiliacja: Center of Energy AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Crystal structure and oxygen nonstoichiometry in $La_{1-x}(Sr,Ba)_{x}CuO_{3-\delta}$ and $La_{2-x}(Sr,Ba)_{x}CuO_{4 \pm \delta}$ oxides / Anna NIEMCZYK, Konrad ŚWIERCZEK // W: 1\textsuperscript{th} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Krakow : book of abstract / eds. Konrad Świerczek, Anna Olszewska, Anna Niemczyk ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — S. 22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Crystal structure, hydration, and two-fold/single-fold diffusion kinetics in proton-conducting ${Ba_{0.9}La_{0.1}Zr_{0.25}Sn_{0.25}In_{0.5}O_{3−a}}$ oxide / Wojciech SKUBIDA, Anna NIEMCZYK, Kun ZHENG, Xin Liu, Konrad ŚWIERCZEK // Crystals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4352. — 2018 vol. 8 iss. 3 art. no. 136, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-16. — K. Świerczek - dod. afiliacja: CE AGH ; błąd w nazwisku autora: K. Świeczek. — tekst: https://goo.gl/NynCLb

 • keywords: proton conductivity, hydration, perovskite oxides, substituted barium indate, relaxation experiments, coupled/decoupled ionic transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/cryst8030136

8
 • Crystal structure, oxygen nonstoichiometry and electrochemical performance of $La_{2-x}(Sr, Ba)_{x}MO_{4\pm\delta}M: Cu, Ni)$ potential air electrode materials for SOFC/SOEC / NIEMCZYK A., ŚWIERCZEK K. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 89–90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 90. — Dod. afiliacja autorów: Centrum Energetyki AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Development of novel materials for the air electrode for SOFC and SOEC technologies / Konrad ŚWIERCZEK, Anna NIEMCZYK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 34. — Bibliogr. s. 34. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-19]

 • keywords: SOFC, hydrogen energy, SOEC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Fizykochemiczne właściwości tlenków na bazie miedzi jako potencjalnych materiałów elektrodowych dla technologii SOFC oraz SOEC[Physicochemical properties of copper-based oxides as potential electrode materials for SOFC and SOEC] / Anna NIEMCZYK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 111-112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • Ionic transport in $Ln_{2}Ni_{1-y}Cu_{y}O_{4\pm\delta}$ (Ln: selected lanthanides) as derived from first principles calculations / Bartłomiej GĘDZIOROWSKI, Zhihong Du, Kacper CICHY, Anna OLSZEWSKA, Anna NIEMCZYK, Zijia ZHANG, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // W: SSI-22 [Dokument elektroniczny] : 22\textsuperscript{nd} international conference on Solid State Ionics : June 16–21, 2019, PyeongChang, Korea. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [South Korea : ISSI, The Korean Ceramic Society], [2019]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://sigongji.ssi-22.org/abstract/P-MON-002.pdf [2019-07-16]. — Bibliogr. s. [1]. — B. Gędziorowski, K. Cichy, A. Olszewska, A. Niemczyk, K. Świerczek – dod. afiliacja: AGH Centre of Energy, Z. Zhang – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Korelacja pomiędzy strukturą krystaliczną a właściwościami transportowymi materiałów katodowych z grup $La_{1-x}(Sr,Ba)_{x}CuO_{3-\delta}$ oraz $La_{2-x}(Sr,Ba)_{x}CuO_{4-\delta}$[Correlation between crystal structure and transport properties of cathode materials from $La_{1-x}(Sr,Ba)_{x}CuO_{3-\delta}$ and $La_{2-x}(Sr,Ba)_{x}CuO_{4-\delta}$ groups] / Anna NIEMCZYK, Konrad ŚWIERCZEK // W: Przewodniki szybkich jonów : XV sympozjum : Gdańsk, Polska, 26–29 września 2018 : program i streszczenia wystąpień. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 79. — Toż. na {http://psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf} [2018-10-10]. — K. Świerczek – dod. afiliacja: CE AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • $La_{2-x}Cu_{1-y}M_yO_{4-\delta}$ (M – In, Sc, Ga) with mixed ionic-electronic conductivity as oxygen-transport membranes / Zijia ZHANG, Zhihong DU, Anna NIEMCZYK, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-16. — Bibliogr. s. P-16. — Z. Du, Z. Zhang - dod. afiliacja: University of Science and Technology, Beijing, China. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: oxygen transport membranes, A-site deficiency, B-sublattice doping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • $La_{2-x}Cu_{y}In_{1-y}O_{4 \pm \delta}$ oxides as ceramic membrane materials with mixed ionic-electronic conductivity / Zijia ZHANG, Zhihong DU, Anna NIEMCZYK, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // W: 1\textsuperscript{th} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Krakow : book of abstract / eds. Konrad Świerczek, Anna Olszewska, Anna Niemczyk ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — S. 21. — Bibliogr. s. 21. — Z. Zhang, Z. Du – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • $Ln_{2-x}Ni_{1-y-z}Cu_{y}In_{z}O_{4+\delta}$ (Ln - selected lanthanides) oxides with enhanced mixed ionic-electronic conductivity for application as ceramic membranes / Zijia ZHANG, Zhihong DU, Anna NIEMCZYK, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 582. — Bibliogr. s. 582. — Z. Zhang, Z. Du – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Membrany ceramiczne o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym w technologiach energetycznychMixed ionic-electronic conducting ceramic membranes for energy related technologies / Anna OLSZEWSKA, Anna NIEMCZYK, Zijia Zhang, Hailei Zhao, Kacper CICHY, Konrad ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2019 nr 12, s. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Novel $ReBaCo_{2-x}Mn_{x}O_{5+\delta}$ perovskite oxides as cathode materials for Solid Oxide Fuel Cells / Anna OLSZEWSKA, Zhihong Du, Konrad ŚWIERCZEK, Anna NIEMCZYK, Hailei Zhao, Wojciech SKUBIDA // W: Proceedings of 13\textsuperscript{th} European SOFC & SOE forum 2018 [Dokument elektroniczny] : 3–6 July 2018, Lucerne, Switzerland / ed. by Ellen Ivers-Tiffée [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Switzerland] : European Fuel Cell Forum AG, [2018]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-3-905592-23-8. — S. 299–307. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 307, Abstr.. — Chapter 10 - Sessions B09, B11. — Dostęp również online: {http://www.efcf.com/fileadmin/content/proceedingsPoC/Chapter-10_EFCF-2018_Sessions%20B09-B11_PoC.pdf}. — Zhihong Du - afiliacja: University of Science and Technology Beijing, China

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Opracowanie wysokoefektywnych materiałów elektrodowych bazujących na związkach miedzi dla stałotlenkowych ogniw paliwowychDevelopment of highly effective electrode materials based on copper compounds for solid oxide fuel cells / Anna NIEMCZYK // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 34

 • słowa kluczowe: SOFC, katody, mieszane przewodnictwo, tlenki miedzi

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Peculiar properties of electrochemically oxidized $SmBaCo_{2−x}Mn_{x}O_{5+{\delta}}$ $(x = 0; 0.5 and 1)$ a-site ordered perovskites / Anna OLSZEWSKA, Konrad ŚWIERCZEK, Anna NIEMCZYK // Crystals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4352. — 2020 vol. 10 iss. 3 art. no. 205, s. 1-15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.mdpi.com/2073-4352/10/3/205/pdf [2020-03-18]. — Bibliogr. s. 13-15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-16. — K. Świerczek - dod. afiliacja: AGH Centre of Energy

 • keywords: oxygen nonstoichiometry, crystal structure, cation ordered perovskites, electrical conductivity, electrochemical oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/cryst10030205

24
 • Physicochemical properties of $Nd_{2-x}Ni_{1-y}Cu_{y}O_{4\pm\delta}$ as candidate membrane materials / Kacper CICHY, Bartłomiej GĘDZIOROWSKI, Kacper Sambora, Anna NIEMCZYK, Konrad ŚWIERCZEK // W: SSI-22 [Dokument elektroniczny] : 22\textsuperscript{nd} international conference on Solid State Ionics : June 16–21, 2019, PyeongChang, Korea. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [South Korea : ISSI, The Korean Ceramic Society], [2019]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://sigongji.ssi-22.org/abstract/P-TUE-264.pdf [2019-07-16]. — Bibliogr. s. [1]. — K. Cichy, B. Gędziorowski, A. Niemczyk, K. Świerczek – dod. afiliacja: AGH Centre of Energy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • $Pr_{2-x}Ni_{1-y-z}Cu_{y}Sc_{z}O_{4-\delta}$ oxide membranes for oxygen separation / Zijia ZHANG, Zhihong DU, Anna NIEMCZYK, Kacper CICHY, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // W: Przewodniki szybkich jonów : XV sympozjum : Gdańsk, Polska, 26–29 września 2018 : program i streszczenia wystąpień. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 41. — Bibliogr. s. 41. — Toż na {http://psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf} [2018-10-10]. — Z. Zhang, Z. Du – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing ; K. Świerczek – dod. afiliacja: CE AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: