Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Monika Wąsik, dr inż.

poprzednio: Tylek

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4880-0237 orcid iD

ResearcherID: HYA-1195-2023

Scopus: 57195276380

PBN: 5e70938b878c28a0473ac7e3

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
2
 • Analysis of the microstructure and selected properties of the aluminium alloys used in automotive air-conditioning systems / Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Maria RICHERT, Anna WĄSIK, Adam Szafron // Metals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-4701. — 2018 vol. 8 iss. 1 art. no. 10, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-28. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-4701/8/1/10/pdf

  orcid iD
 • keywords: aluminium alloys, mechanical properties, heat treatment, SWAAT test, microstructure investigations, automotive air-conditioning system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/met8010010

3
 • Badania właściwości tribologicznych stopów łożyskowych na bazie cyny stosowanych do wylewania panewek łożysk ślizgowychInvestigations of tribological properties of tin babbits used in slide bearing bushings / Joanna HRABIA-WIŚNIOS, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ, Anna WĄSIK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 11, s. 14–19. — Bibliogr. s. 19

  orcid iD
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, właściwości tribologiczne, współczynnik tarcia, stopy łożyskowe

  keywords: microstructure, tribological properties, coefficient of friction, bearing alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.11.3

4
 • Charakterystyka kompozytów Al-Cu/SiC spiekanych w próżniCharacteristics of Al-Cu/SiC composites produced by vacuum sintering technology / Anna WĄSIK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ, Jarosław Kasprzyk // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 2, s. 11–15. — Bibliogr. s. 15

  orcid iD
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, metalurgia proszków, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, kompozyty Al-SiC

  keywords: microstructure, powder metallurgy, compressive strength, bending strength, Al4Cu-SiC composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.2.2

5
6
7
 • Effect of heat treatment on microstructure of $Al-4Cu-SiCp$ composites consolidated by powder metallurgy route / Anna WĄSIK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ, Marcin GOŁY // W: 10\textsuperscript{th} International conference engineering, computer science and education, 2018 : [21-23 November 2018, Białka Tatrzańska] : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission, Polish Academy of Sciences ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2018. — S. [23]

 • keywords: microstructure, heat treatment, silicon carbide, microhardness, aging, Al-Cu matrix composites, solution temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Effect of holding time on densification, microstructure and selected properties of spark plasma sintered $AA7075-B_{4}C$ composites / Anna WĄSIK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ, Rafał Rubach, Dariusz Garbiec // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 6 art. no. 2065, s. 1-11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10-11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-11. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/6/2065/pdf

  orcid iD
 • keywords: mechanical properties, microstructure, aluminium matrix composites, spark plasma sintering, AA7075-B4C

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15062065

9
 • Effect of production process parameters on densification, microstructure and selected properties of spark plasma sintered Al4Cu-xSiC composites / Marcin MADEJ, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Anna WĄSIK, Anna KOPEĆ-SURZYN, Patryk KORBAN, Dariusz Garbiec // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2023 vol. 23 no. 3, s. 173-180. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 179-180, Abstr.. — tekst: https://s.agh.edu.pl/Bmn32

  orcid iD
 • keywords: microstructure, silicon carbide, SPS, AlCu-SiC composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Effect of spark plasma sintering on microstructure and properties of alumix-based composites reinforced with $B_{4}C$ particles / Anna WĄSIK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ, Rafał Rubach, Dariusz Garbiec // W: From research to industry [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} conference on FAST/SPS : Poznan, 25–26.10.2021 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznan : Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute, cop. 2021. — S. 35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://fast-sps.pit.lukasiewicz.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/1-FAST-SPS.pdf [2023-05-26]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Effects of $TiO_{2}$ nanoparticle addition on microstructure and selected properties of $Ag–xTiO_{2}$ composites / Anna WĄSIK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 17 art. no. 4846, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-26. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/17/4846/pdf

  orcid iD
 • keywords: silver, powder metallurgy, microstructure investigations, TiO2 nanoparticles, Ag–xTiO2 composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14174846

12
13
 • Investigation of microstructure and tribological behavior of $Al-SiC$ composites with high SiC content processed through spark plasma sintering / Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ, Anna WĄSIK, Dariusz Garbiec // W: From research to industry : [2\textsuperscript{nd}] conference on FAST/SPS : Warsaw, 16–18.10.2023 : book of abstracts. — Poznań : Łukasiewicz Research Network - Poznań Institute of Technology, cop. 2023. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Investigations of microstructure and properties of tin Babbitt used in slide bearing bushings / Joanna HRABIA-WIŚNIOS, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ, Anna WĄSIK // W: 10\textsuperscript{th} International conference engineering, computer science and education, 2018 : [21-23 November 2018, Białka Tatrzańska] : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission, Polish Academy of Sciences ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2018. — S. [16]

 • keywords: microstructure, tribological properties, coefficients of friction, bearing alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kompozyty na osnowie aluminium umacniane cząstkami SiC – analiza mikrostruktury i parametrów procesu wytwarzania[Composites on aluminium reinforced with SiC particles – analysis of microstructure and manufacturing parameters] / B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. MADEJ, A. WĄSIK // W: [Międzynarodowa Konferencja] - Przetwórstwo metali nieżelaznych : technologie – urządzenia – materiały – zastosowania : Kraków, 25–27 październik 2017 : streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 27–28

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, właściwości mechaniczne, metalurgia proszków, atmosfera spiekania, kompozyty Al-SiC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kompozyty na osnowie stopu Al4Cu umacniane cząstkami SiC - analiza parametrów procesu wytwarzania, mikrostruktury i wybranych właściwościComposites on Al4Cu alloy reinforced with SiC particles - analysis of manufacturing parameters, microstructure and selected properties / A. WĄSIK, B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. MADEJ // W: XLV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 26–29 IX 2017 : monografia / pod red. Piotra Bały ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — Na okł. dod.: XLV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-98-8. — S. 247–251. — Bibliogr. s. 251, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, metalurgia proszków, stopy aluminium, węglik krzemu, kompozyty metaliczne

  keywords: aluminium alloys, mechanical properties, silicon carbide, powder metallurgy, metallic composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kompozyty na osnowie stopu aluminium umacniane węglikiem krzemu[Aluminium alloy matrix composites reinforced with silicon carbide] / Anna TYLEK, Mateusz WĄSIK // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencji Młodych Naukowców : VII edycja : 6.12.2014 Kraków, 13.12.2014 Łódź : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — Na okł. dod.: Wrocław 16.01.2015 - ekologia i środowisko, 16.01.2015 - rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo, 17.01.2015 - nauki przyrodnicze, 18.01.2015 - nauki inżynieryjne. — e-ISBN: 978-83-63058-44-9. — S. 184. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 184. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Mechanical properties and wear resistance of Al4Cu - SiC composites fabricated by powder metallurgy / WĄSIK Anna, LESZCZYŃSKA-MADEJ Beata // W: METAL 2019 : 28\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and Materials : May 22\textsuperscript{nd}–24\textsuperscript{th} 2019, Brno, Czech Republic, EU : abstracts. — Ostrava : Tanger Ltd., cop. 2019. — ISBN: 978-80-87294-91-8. — S. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Microstructural characterization and mechanical properties of Al-SiC composites / B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, A. WĄSIK, M. MADEJ // W: 9\textsuperscript{th} international conference engineering, computer science and education, 2016 : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences Krakow ; Institute of Technology. Pedagogical University, cop. 2016. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Microstructure and selected properties of silver based composites with $TiO_{2}$ additions / LESZCZYŃSKA-MADEJ Beata, MADEJ Marcin, WĄSIK Anna // W: AMT 2019 : Advanced Materials and Technologies : XXII physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2019, Bukowina Tatrzańska, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2019]. — S. 98–99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Microstructure characterization of SiC reinforced aluminium and Al4Cu alloy matrix composites / B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, A. WĄSIK, M. MADEJ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 2, s. 747–755. — Bibliogr. s. 754–755

  orcid iD
 • keywords: aluminium, microstructure, SiC, metal matrix composites, sintering atmosphere

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0112

24
 • Mikrostruktura i właściwości kompozytów na osnowie stopu aluminium umacnianych węglikiem krzemuMicrostructure and properties of aluminium alloy matrix composites reinforced by silicon carbide / Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Anna TYLEK, Mateusz WĄSIK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 5, s. 218–226. — Bibliogr. s. 226

 • słowa kluczowe: kompozyty, mikrostruktura, aluminium, metalurgia proszków, węglik krzemu

  keywords: microstructure, composites, silicon carbide, powder metallurgy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.5.3

25