Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Małek, dr inż.

asystent

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, *Katedra Elektroniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0950-2416 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55788725900

PBN: 5e70942d878c28a0473b7a0b

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Atrombogenne warstwy węgloazotku krzemu otrzymywane na podłożach polimerowych[Athrombogenic silicon carbonitride layers on polymeric substrates] / Anna MAŁEK, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL // W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach inżynieryjnych, 3 edycja – Łódź 24.11.2012, Wrocław 25.11.2012 i 2.12.2012 r.. Cz. 7, Nauki inżynieryjne, T. 4 / pod red. Marcina Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — ISBN: 978-83-63058-21-0. — S. 45–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: warstwy węgloazotku krzemu, PEEK, PUR, plazmochemiczne osadzanie z fazy gazowej PACVD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Deposition and optical properties of the $LaF_{3}/HfO_{2}/MgF_{2}$ antireflective coatings / Konstanty MARSZAŁEK, Paweł Winkowski, Anna MAŁEK // W: Vacuum technique & technology : [X Vacuum technique conference : 22–25 September 2014, Cedzyna/Kielce] / ed. Elżbieta Czerwosz. — Warsaw : Tele & Radio Research Institute, 2014. — (Monographs of Tele & Radio Research Institute). — ISBN: 978-83-926599-5-2. — S. 68–82. — Bibliogr. s. 81–82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Energy generation analysis of crystalline and thin-film silicon photovoltaic panels in the local conditions of the Southern PolandAnaliza generacji energii krystalicznych i cienkowarstwowych krzemowych paneli fotowoltaicznych w warunkach Południowej Polski / Anna MAŁEK, Konstanty MARSZAŁEK // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2016 nr 1, s. 65–70. — Bibliogr. s. 70. — A. Małek, K. Marszałek - dod. afiliacja: Centrum Fotowoltaiki AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/13.2016.1.13

4
 • Fizykochemiczne właściwości stopu Ti6Al4V modyfikowanego metodami PACVD[Physicochemical properties of Ti6Al4V alloy modified by PACVD method] / Stanisława JONAS, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Marta JANUŚ, Zbigniew GRZESIK // W: Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni : V ogólnopolska konferencja naukowa : 18–21 września 2013, Łódź–Spała : [streszczenia] / red. nauk. Tomasz Kapitaniak ; Politechnika Łódzka. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop. 2013. — Na okł dod.: Fabryka Inżynierów. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7283-556-7. — S. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Fizykochemiczne właściwości stopu Ti6Al4V modyfikowanego metodami PACVDPhysicochemical properties of Ti6Al4V alloy modified by PACVD method / Stanisława JONAS, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Marta JANUŚ, Zbigniew GRZESIK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 5, s. 467–471. — Bibliogr. s. 471, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Ti6Al4V, modyfikacja powierzchni, warstwy SiCxNy(H), warstwy węglowe, PACVD

  keywords: surface modification, PACVD, Ti6Al4V, SiCxNy(H) layer, carbon layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hybrid bicycle vs. photovoltaic systems - possibilities of use / M. KRÓLIKOWSKI, W. LUBOŃ, G. PEŁKA, E. HAŁAJ, A. MAŁEK // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 41–42

 • keywords: renewable energy, hybrid bicycle, photovoltaic energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • LabVIEW controller for storage results and control parameters of low thickness antireflection coatings deposition processesSystem kontroli i rejestracji parametrów procesu depozycji cienkowarstwowych powłok antyrefleksyjnych pracujący w środowisku LabVIEW / Konstanty MARSZAŁEK, Anna MAŁEK, Paweł Winkowski, Krzysztof WOŹNY // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2016 nr 2, s. 31–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.. — K. Woźny - dod. afiliacja: CBRTP SA Research and Development Center of Technology for Industry, Warsaw

 • słowa kluczowe: powłoki antyrefleksyjne, sterownik procesu, programowanie graficzne LabVIEW, regulator przepływu masy

  keywords: antireflective coatings, process control system, LabVIEW graphical programming, mass flow controller

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/13.2016.2.6

9
10
11
12
13
14
 • Modyfikacja właściwości tytanu w aspekcie jego zastosowań w medycynie[Modification of the titanium properties in terms of its application in medicine] / Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Stanisława KLUSKA, Stanisława JONAS // W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach przyrodniczych : 3 edycja – Wrocław 1.12.2012 r., Poznań 8.12.2012 r. i Kraków 16.12.2012 r., Poznań 12.01.2013 r.. Cz. 8, Nauki przyrodnicze, T. 3 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — ISBN: 978-83-63058-22-7. — S. 97–102. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz.

 • słowa kluczowe: biomateriały, tytan, Ti6Al4V, węgloazotek krzemu, modyfikacja powierzchni

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modyfikacja właściwości tytanu w aspekcie jego zastosowań w medycynie[Modification of titanium in terms of its applications in medicine] / Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Stanisława KLUSKA, Stanisława JONAS // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-4436. — 2013 nr 1 Nauki przyrodnicze, s. 186–189. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 188–189, Streszcz.

 • słowa kluczowe: biomateriały, tytan, Ti6Al4V, węgloazotek krzemu, modyfikacja powierzchni

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modyfikowane materiały polimerowe dla zastosowań w przemyśle maszynowym[Modified polimers for application in engineering industry] / Stanisława JONAS, Anna MAŁEK, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Stanisława KLUSKA, Katarzyna TKACZ-ŚMIECH // W: NM-NT 2012 : Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym : V krajowa konferencja : Międzyzdroje, 28–31 maja 2012 r. : program konferencji i streszczenia referatów / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Inżynierii Materiałowej. — [Szczecin : s. n.], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Performance analysis of crystalline silicon and CIGS photovoltaic modules in outdoor measurement / LUBOŃ Wojciech, PEŁKA Grzegorz, MARSZAŁEK Konstanty, MAŁEK Anna // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 46

 • keywords: PV modules, crystalline silicon modules, thin-film modules, CIGS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Performance analysis of crystalline silicon and CIGS photovoltaic modules in outdoor measurementAnaliza pracy polikrystalicznych i cienkowarstwowych (typu CIGS) modułów fotowoltaicznych w laboratorium polowym / Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Konstanty MARSZAŁEK, Anna MAŁEK // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S ; ISSN 1898-6196. — 2017 vol. 24 nr 4, s. 539-549. — Bibliogr. s. 548–549, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-19. — tekst: https://goo.gl/VuVg8y

 • keywords: PV modules, crystalline silicon modules, thin-film modules, CIGS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/eces-2017-0035

20
 • Plasma assisted chemical vapour deposition – technological design of functional coatingsChemiczne osadzanie z fazy gazowej wspomagane plazmowo - projektowanie technologii funkcjonalnych powłok / M. JANUŚ, K. KYZIOŁ, S. KLUSKA, J. KONEFAŁ-GÓRAL, A. MAŁEK, S. JONAS // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 909–914. — Bibliogr. s. 914. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2

 • keywords: aluminium alloys, titanium, ceramic coatings, polyetheretherketone, PA CVD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0228

21
 • Plasmochemical modification of titanium and its alloy with silicon carbonitride layersPlazmochemiczna modyfikacja tytanu i jego stopu warstwami węgloazotku krzemu / Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Stanisława KLUSKA // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 15–16. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Plazmochemiczna modyfikacja powierzchni polimerów warstwami węglowymi dotowanymi krzemem i azotemPlasmochemical surface modification of polymers via deposition of carbon layers with addition of silicon and nitrogen / Anna MAŁEK // W: Doctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2010–2013 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2013]. — S. 20. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Structural investigation of MF, RF and DC sputtered Mo thin films for backside photovoltaic electrode / Anna K. MAŁEK, Konstanty W. MARSZAŁEK, Artur M. RYDOSZ // W: Electron technology conference 2016 : 11–14 September 2016, Wisła, Poland / eds. Barbara Swatowska, [et al.]. — USA : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, cop. 2016. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 10175). — ISBN: 9781510608436 ; e-ISBN: 9781510608443. — S. 1017519-1–1017519-7. — Bibliogr. s. 1017519-7, Abstr.. — A. Małek, K. Marszałek - dod. afiliacja: Photovoltaic Center AGH

 • keywords: Mo back contact, electrode for CIGS solar cell, medium frequency sputtering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2263484

25
 • Structural investigation of RF, DC and MF sputtered Mo thin films for backside photovoltaic electrode / Anna MAŁEK, Konstanty MARSZAŁEK, Artur RYDOSZ // W: ELTE'2016 : technologia elektronowa : XII konferencja naukowa : Wisła, 11–14 września 2016 : program konferencji. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 23. — Pełny tekst na dysku Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]. — Tyt. w wersji elektronicznej: Structural investigation of MF, RF and DC sputtered Mo thin films for backside photovoltaic electrode

 • keywords: magnetron sputtering, Mo thin films, backside electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu: