Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Machalska-Garbacz, mgr

kustosz dyplomowany

Biblioteka Główna
BG-oin, Oddział Informacji Naukowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Bibliografia publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1968–70Bibliographic list of publications written by the staff of the University of Mining and Metallurgy 1968–70 / pod kier. Marii CZUJOWEJ oprac. zespół w składzie : Anna CHADAJ, Maria DADAK, Małgorzata DUDEK, Ewa ŁĄCKA, Anna MACHALSKA-GARBACZ, Ewa SZAFLARSKA, Małgorzata ZAWISTOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 534, [1] s.. — Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Co zrobić, by zarobić na nazwie Uczelni?[What to do to earn on the name of University?] / Anna MACHALSKA-GARBACZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2001 nr 90, s. 16–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czasopisma elektroniczne EBSCO[EBSCO electronic journals] / Anna MACHALSKA-GARBACZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2000 nr 75, s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Lista Filadelfijska raz jeszcze[ISI Journal Master List once more] / Anna MACHALSKA-GARBACZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2001 nr 93/94, s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
 • Problem jakości usług bibliotecznych i informacyjnych w światowym piśmiennictwie bibliotekoznawczymThe problems of library and information services quality in the library literature worldwide / Anna MACHALSKA-GARBACZ // Przegląd Biblioteczny ; ISSN 0033-202X. — 2000 R. 68 z. 4, s. 281–289

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • \emph {Public relations} w bibliotece akademickiej – przykłady rozwiązań praktycznychPublic relations in academic libraries – examples of practical solutions / Anna MACHALSKA-GARBACZ // W: Public relations : biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie = Public relations : libraries, publishers, information centers, universities / red. nauk. Maria Kocójowa ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2004. — (Materiały z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 15). — S. 138–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rowerem przez dzieje [Dokument elektroniczny] : wystawa : Biblioteka Główna, 03.12.2001–26.02.2002[Through ages on the bike : the exhibiton] / układ i komentarz: A. MACHALSKA-GARBACZ ; oprac. graficzne: J. RZEPCZYŃSKI ; zdjęcia: J. RZEPCZYŃSKI, Z. Sulima. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2002. — Numeracja całości nieciągła. — Tryb dostępu: http://www.bg.agh.edu.pl/rowery/start.html [2006-06-13]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • „...śnieg tylko pozostał taki sam...” : wystawa w Bibliotece Głównej AGH[“... only snow is the same...' : the exhibition in the Main Library of AGH-UST] / Anna MACHALSKA-GARBACZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2004 nr 127, s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Technologie informatyczne w działalności Oddziału Informacji Naukowej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Informatic technologies in the activity of the Science Information Department exemplified by the Main Library of the University of Mining and Metallurgy in Cracow] / Anna MACHALSKA-GARBACZ // Biuletyn Instytutu Metali Nieżelaznych ; ISSN 0030-2317. — 1999 nr spec., s. 95–103. — IV [Czwarte] Sympozjum Zastosowanie mikrokomputerów w INTE : materiały konferencyjne / Instytut Metali Nieżelaznych. — Gliwice : IMN, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Udział Biblioteki AGH w procesie oceny dorobku naukowego uczelni : kilka praktycznych rozwiązań[Participation of the Main Library of University of Mining and Metallurgy in scientific achievements evaluation] / Anna GARBACZ // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2001 nr 11, s. 1–3. — tekst: http://www.ebib.pl/2001/29/garbacz.html

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Użytkownik a podnoszenie jakości usług biblioteczno-informacyjnych[User versus library services quality] / Anna MACHALSKA-GARBACZ // Bibliotekarz ; ISSN 0208-4333. — 2001 nr 6, s. 6–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wkład użytkownika w proces tworzenia jakości usług biblioteczno-informacyjnychUser's contribution to the quality of library and information services / Anna MACHALSKA-GARBACZ // W: Społeczeństwo informacyjne: jakość edukacji i pracy bibliotekarzy = Information society: quality assessment of librarians education and performance / red. nauk. Maria Kocójowa ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2001. — (Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej / Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 1505-9286 ; nr 12). — ISBN10: 8323315124. — S. 98–103. — Bibliogr. s. 102–103, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wystawa jubileuszowa „Nie samą pracą żyje człowiek”[„Work is not only one reason of man's live” – jubilee exhibition] / Anna MACHALSKA-GARBACZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 66/67, s. 36–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: