Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kozłowska-Róg, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
2
 • Application of the barium-$\beta$”-alumina solid-state electrolyte to the thermodynamic study of the $BaO-ZrO_{2}$ system / Grzegorz RÓG, Mirosław M. BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Krakow, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-60958-54-4. — S. 48–52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 52, Abstr.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of the barium-$\beta$”-alumina solid-state electrolyte to the thermodynamic study of the ${BaO-ZrO_{2}}$ systemZastosowanie elektrolitu stałego Ba-$\beta$”-${Al_{2}O_{3}}$ do badań termodynamicznych układu ${BaO-ZrO_{2}}$ / Grzegorz RÓG, Mirosław M. BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 3, s. 254–258. — Bibliogr. s. 258, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of the $CaZrO_{3}$ electrolyte in the solid-state galvanic cells / Grzegorz RÓG, Anna KOZŁOWSKA-RÓG, Magdalena DUDEK // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35, s. 111–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie aktywności chemicznej materiałów elektrodowych zawierających chromit lantanu[Studies on chemical activity of the electrode materials containing lanthanum chromite] / Grzegorz RÓG, Anna KOZŁOWSKA-RÓG, Mirosław BUĆKO // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 1999 R. 50 nr 4, s. 27–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Calcium zirconate as a solid electrolyte for electrochemical devices applied in metallurgy / M. DUDEK, G. RÓG, W. Bogusz, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. BUĆKO, Ł. ZYCH // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1, s. 253–260. — Bibliogr. s. 260

 • keywords: perovskite, electrolyte, metallic melt, probe, oxygen ion conductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Composite solid electrolytes in the $CaO-ZrO_{2}-Al_{2}O_{3}$ system : preparation, properties, and application to the solid galvanic cells / Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG, Władysław Bogusz, Mirosław BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // Roczniki Polskiego Towarzystwa Chemicznego = Annals of Polish Chemical Society. — 2007 2007, s. 119–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.. — ISBN: 978-83-922424-7-5. — XLIX Zjazd PTChem i SITPChem : Gdańsk, 18–22 wrzesień 2006 / kom. red. Tadeusz Ossowski [et al.] ; PTChem, SITPChem. — [Warszawa : PTChem, 2007]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
13
 • Determination of the standard Gibbs free energies of formation of lanthanum and calcium chromites by e.m.f. measurements / G. RÓG, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. M. BUĆKO, A. KIELSKI // W: Ceramics: getting into the 2000's : proceedings of the World Ceramic Congress, part of the 9th CIMTEC-World Ceramic Congress and Forum on New Materials : Florence, Italy, June 14–19, 1998, Pt. A / ed. P. Vincenzini. — Faenza : Techna, 1999. — (Advances in Science and Technology ; ISSN 1662-8969 ; 16-17). — S. 69–76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
17
 • Elektrolity ceramiczne na bazie $CaZrO_{3}$ jako elementy elektrochemicznych sond tlenowych stosowanych w metalurgii[Ceramic $CaZrO_{3}$ based electrolytes as elements for oxygen electrochemical probes using in metallurgy] / M. DUDEK, G. RÓG, W. Bogusz, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. M. BUĆKO, Ł. ZYCH // W: Przewodniki szybkich jonów : IX krajowe sympozjum : Wrocław–Borowice 9–12 grudnia 2004 : program i streszczenia. — [Polska : INTiBS PAN], [2004]. — S. [1], W12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Galwaniczne ogniwa stałe z elektrolitem $CaZrO_{3}$ : [abstrakt][Galvanic solid cell with $CaZrO_{3}$ electrolyte : abstract] / A. KOZŁOWSKA-RÓG, G. RÓG, M. DUDEK // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — ISBN10: 8390184478. — S. 684. — Bibliogr. s. 684

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kompozytowe elektrolity stałe zawierające $CaZrO_{3}$ jako elementy ogniw elektrochemicznych stosowanych w metalurgiiComposite solid electrolytes based on $CaZrO_{3}$ as components for electrochemical devices applied in metallurgy / Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG, Władysław Bogusz, Mirosław M. BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2005 R. 5 nr 4, s. 14–19. — Bibliogr. s. 19. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semIX_59.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyt, cyrkonian wapnia, przewodnictwo, elektrolit stały, ogniwo stałe

  keywords: composite, solid electrolyte, ionic conduction, calcium zirconate, solid cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Materiały elektrolityczne na bazie $CaZrO_{3}$[Solid electrolytes based on $CaZrO_{3}$] / M. DUDEK, M. BUĆKO, G. RÓG, A. KOZŁOWSKA-RÓG // W: Polska Ceramika 2004 : III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 12–15 września 2004 : streszczenia. — [Polska : s. n.], [2004]. — S. 68. — Pełny tekst W: Polska Ceramika 2004 = Polish Ceramics 2004 : materiały III międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej = proceedings of III international scientific and technological conference : Kraków, 12–15 września 2004 r. = Kraków, September 12–15, 2004 / pod red. J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2004. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 84). — S. 171–176. — Bibliogr. s. 176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Otrzymywanie i zastosowanie w ogniwach galwanicznych kompozytowych elektrolitów stałych tworzących się w układzie $CaO-ZrO_{2}-Al_{2}O_{3}$[Composite electrolytes in $CaO-ZrO_{2}-Al_{2}O_{3}$ system : preparation, properties and the application to the solid galvanic cells] / Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG, Władysław Bogusz, Mirosław BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 241, S9-P6. — Referat omyłkowo powtórzony na s. 257, S10-P4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Preparation and properties of $CaZrO_{3}-Ca_{3}Al_{2}O_{6}$ composite solid electrolytes / Magdalena DUDEK, Mirosław BUĆKO, Grzegorz RÓG, Władysław Bogusz, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // W: ECerS ninth : IX conference & exhibition of the European Ceramic Society : 19–23 June, 2005 Portorož, Slovenia : abstract book. — [Slovenia. : s. n.], [2005]. — S. 79–80, B-P-50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Solid-state galvanic cells involving ${CaZrO_{3}}$ electrolyte / A. KOZŁOWSKA-RÓG, G. RÓG, M. DUDEK // Annals of the Polish Chemical Society. — 2003 vol. 2 pt. 2, s. 649–653. — Bibliogr. s. 653. — Preliminary reports presented during XLVI [forty sixth] meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 15–18 September 2003 Lublin, Poland / eds. Jolanta Narkiewicz-Michałek, Władysław Rudziński ; Maria Curie-Skłodowska University. Faculty of Chemistry. — Warszawa : PCS, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The standard Gibbs free energy of formation of calcium chromium (III) oxide in the temperature range (1073 to 1273) K / G. RÓG, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. DUDEK // Journal of Chemical Thermodynamics ; ISSN 0021-9614. — 2007 vol. 39 iss. 2, s. 275–278. — Bibliogr. s. 278, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/FXNTGx

 • keywords: solid state galvanic cell, CaF2 electrolyte, Gibbs free energy of formation, calcium chromium (III) oxide, CaZrO3 electrolyte

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jct.2006.07.005