Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kostka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2062-6476 orcid iD

ResearcherID: AAH-5414-2021

Scopus: 56995820900

PBN: 5e709207878c28a04738ed3d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza geostatyczna przestrzennego zróżnicowania zanieczyszczeń metalicznych osadów jeziora Wigry w zależności od typu osadów i ich głębokości z wykorzystaniem GIS[Geostatistical analysis of spatial differentiation of contamination of lacustrine sediments with metallic contaminants depending on type of sediments and its depth using GIS tools] / Andrzej LEŚNIAK, Anna KOSTKA, Elżbieta Starzak // W: GIS w nauce : V ogólnopolska konferencja : 8–10.06.2016, [Warszawa]. — [Warszawa] : Uniwersytet Warszawski, [2016]. — S. 112–113. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza przestrzennego rozmieszczenia metali ciężkich w osadach dennych jeziora Wigry z wykorzystaniem cyfrowej obróbki danych metodą analizy wieloczynnikowej[Analysis of spatial distribution of heavy metals in bottom sediments of Lake Wigry using digital processing by multivariate statistical analysis] / Anna KOSTKA, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK // W: Analityczne wyzwania [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowa : 11 grudnia 2018, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Ekran [3]. — Tryb dostępu: http://analitycznewyzwania.pl/ [2019-01-23]. — Dostęp do treści abstraktu przez tytuł

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza struktury populacji mikroorganizmów pochodzących z wód strefy hyporeicznej Białej Przemszy[Analysis of microorganisms community structure derived from hyporheic zone of Biała Przemsza river] / Anna KOSTKA, Sławomir Ciesielski // Postępy Mikrobiologii ; ISSN 0079-4252. — 2017 t. 56 suppl. 2, S. 32. — Afiliacja Autorki: Katedra Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — BIOMILLENIUM 2017 : „Trendy i rozwiązania w biotechnologii i mikrobiologii” : ogólnopolska konferencja biotechnologów i mikrobiologów : Gdańsk, 6–8 września 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chemistry and microbiology of urban roof runoff in Kraków, Poland with ecological and health risk implications / Magdalena STRZEBOŃSKA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Anna KOSTKA // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2020 vol. 10 iss. 23 art. no. 8554, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-29. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/23/8554/pdf

  orcid iD
 • keywords: heavy metals, health risk assessment, rainwater, microbial risk assessment, contamination degree, toxicity potential, acid digestion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app10238554

5
 • Człowiek kontra choroby zakaźne i mikroorganizmy chorobotwórcze – krótka historia fascynującego starcia : mit samorództwa i odkrycie drobnoustrojówMan versus infectious diseases and pathogenic microorganisms – a brief history of a fascinating struggle : the myth of spontaneous generation and the discovery of microorganisms / Anna KOSTKA // W: Komórki, tkanki i narządy ludzkie – wybrane zagadnienia medyczne i prawne [Dokument elektroniczny] / red. Łukasz B. Pilarz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2022. — e-ISBN: 978-83-67104-22-7. — S. 195–210. — Tryb dostępu: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/764/Kom%C3%B3rki,%20tkanki%20i%20narz%C4%85dy%20ludzkie%20%E2%80%93%20wybrane%20zagadnienia%20medyczne%20i%20prawne.pdf#page=196 [2022-08-23]. — Bibliogr. s. 207–209, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: mikroskopia, bakterie, wirusy, samorództwo, priony

  keywords: microscopy, bacteria, viruses, spontaneous generation, prions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Człowiek kontra choroby zakaźne i mikroorganizmy chorobotwórcze – krótka historia fascynującego starcia : trzy rodzaje broni masowego rażeniaMan versus infectious diseases and pathogenic microorganisms – a brief history of a fascinating struggle : three types of weapons of mass destruction / Anna KOSTKA // W: Komórki, tkanki i narządy ludzkie – wybrane zagadnienia medyczne i prawne [Dokument elektroniczny] / red. Łukasz B. Pilarz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2022. — e-ISBN: 978-83-67104-22-7. — S. 211–235. — Tryb dostępu: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/764/Kom%C3%B3rki,%20tkanki%20i%20narz%C4%85dy%20ludzkie%20%E2%80%93%20wybrane%20zagadnienia%20medyczne%20i%20prawne.pdf#page=212 [2022-08-23]. — Bibliogr. s. 231–235, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: higiena, antybiotyki, szczepienia, antyseptyka, chemioterapeutyki

  keywords: hygiene, vaccination, antibiotics, antisepsis, chemotherapeutics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Człowiek kontra choroby zakaźne i mikroorganizmy chorobotwórcze – krótka historia fascynującego starcia : jak obecnie nam się wiedzie?Man versus infectious diseases and pathogenic microorganisms – a brief history of a fascinating struggle : how are we doing currently? / Anna KOSTKA // W: Komórki, tkanki i narządy ludzkie – wybrane zagadnienia medyczne i prawne [Dokument elektroniczny] / red. Łukasz B. Pilarz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2022. — e-ISBN: 978-83-67104-22-7. — S. 236-249. — Tryb dostępu: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/764/Kom%C3%B3rki,%20tkanki%20i%20narz%C4%85dy%20ludzkie%20%E2%80%93%20wybrane%20zagadnienia%20medyczne%20i%20prawne.pdf#page=237 [2022-08-23]. — Bibliogr. s. 245–248, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: choroby wyeradykowane, choroby objawiające się, wielolekooporność, ruch antyszczepionkowy

  keywords: eradicated diseases, emerging diseases, multiple drug resistance, antivaccination movement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Distribution of ${Fe, Mn}$ and ${Zn}$ in bottom sediments of Wigierskie Basin – Wigry Lake, (NE Poland) / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Anna KOSTKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 37–38, W1–3. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Distribution of Fe, Mn and Zn in bottom sediments of Wigierskie Basin – Wigry Lake, (NE Poland) / E. HELIOS-RYBICKA, A. KOSTKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 162–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Factors affecting on spatial distribution of metals in bottom sediments of Wigry Lake / Anna KOSTKA // W: IX\textsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-60958-10-0. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Factors affecting spatial distribution of metals in bottom sediments of Wigry lake / A. KOSTKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 265. — 9th international geological conference of PhD. students and young scientists : Zawoja – Herl'any 2008, 3.–6.4.2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geochemical state of Wilga river environment in Kraków (Poland) - historical aspects and existing issues / Magdalena STRZEBOŃSKA, Anna KOSTKA // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 8 art. no. 908, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-22. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/8/908/pdf

  orcid iD
 • keywords: metals, metallurgical industry, chemical industry, chlorides, Vistula River, Wilga River, water suspended particular matter sediment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11080908

14
 • Lead in the environment of Lake Wigry (NE Poland) / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Anna KOSTKA // Limnological Review ; ISSN 1642-5952. — 2011 vol. 11 no. 2, s. 59–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metale śladowe w osadach jeziora WigryTrace metals in the sediments of Wigry Lake / Dorota PROSOWICZ, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Anna KOSTKA // W: Jezioro Wigry : historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych = Wigry Lake : history of the lake in the light of geological and paleoecological studies / red. nauk. Jacek Rutkowski, Lech Krzysztofiak. — Suwałki : Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, cop. 2009. — ISBN: 978-83-60115-25-1. — S. 110–130. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mikrobiologia środowiska[Environmental microbiology] / Anna KOSTKA, Dariusz Latowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — [361] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0566). — Bibliogr. s. 349–351. — ISBN: 978-83-7464-714-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Natural and anthropogenic origin of metals in lacustrine sediments; assessment and consequences – a case study of Wigry Lake (Poland) / Anna KOSTKA, Andrzej LEŚNIAK // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 2 art. no. 158, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-03. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/2/158/pdf

  orcid iD
 • keywords: spatial distribution, metals, lacustrine sediments, contamination assessment, geochemical mapping, environmental risk assessments, sediment quality guidelines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11020158

19
 • Ołów w środowisku Jeziora Wigry[Lead in the environment of Lake Wigry] / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Anna KOSTKA // W: Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior : XV ogólnopolska konferencja limnologiczna : Toruń 21–23 września 2011 : materiały konferencyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Polskie Towarzystwo Limnologiczne. — Toruń : Polish Limnological Society, 2011. — ISBN: 978-83-933601-4-7. — S. 9–10. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Preliminary studies of microbial community structure in Przemsza River and Biała Przemsza River water system, influenced by lead and zinc mining (Silesia, southern Poland) / A. KOSTKA // W: BioMicroWorld 2015 : VI international conference on Environmental, industrial and applied microbiology : Barcelona (Spain), 28–30 October 2015 : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. 100. — Bibliogr. s. 100

 • keywords: Przemsza River, lead and zinc mining, metagenomics, microbial community, Candidatus Blochmannia rufipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Role of clay minerals in the heavy metals deposition on the Upper Vistula flood plains at the area of Krakow city (Poland) / HELIOS-RYBICKA Edeltrauda, KOSTKA Anna, STRZEBOŃSKA Magdalena // W: Innovative sediment management: how to do more with less : 8th international SedNet conference : 6–9 November, 2013, Lisbon, Portugal : abstracts of oral and poster presentations. — [Netherlands : s. n.], [2013]. — S. 117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Spatial and geochemical aspects of heavy metal distribution in lacustrine sediments, using the example of Lake Wigry (Poland) / Anna KOSTKA, Andrzej LEŚNIAK // Chemosphere ; ISSN 0045-6535. — 2020 vol. 240 art. no. 124879, s. 1–12. — Bibliogr. s. 10–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-17

  orcid iD
 • keywords: trace elements, geostatistics, spatial analysis, environmental risk assessment, metallic pollutants, sediment contaminants

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.chemosphere.2019.124879

23
 • Spatial distribution of trace elements in bottom sediments of Wigry Lake (NE Poland) – use of GIS methods / A. KOSTKA // W: Humanism in the European science and culture : Lublin, 7–10 May 2009 : programme = Humanizm w nauce i kulturze europejskiej. — [Lublin : Lublin Scientific Society], [2009]. — S. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The effect of de-icing roads with salt on the environment in Krakow (Poland) / Anna KOSTKA, Magdalena STRZEBOŃSKA, Maciej Sobczyk, Marta Zakrzewska, Anna Bochenek // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2019 vol. 45 no. 3, s. 195–205. — Bibliogr. s. 203–205, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-07. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/3250/2335

  orcid iD
 • keywords: Krakow, winter road maintenance, soil salinity, road salt

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2019.45.3.195

25
 • Transport i akumulacja metali ciężkich w osadach jeziornych[Transport and accumulation of heavy metals in lacustrine deposits] / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Anna KOSTKA // W: Zanieczyszczenie osadów metalami ciężkimi : transport, akumulacja, remobilizacja, remediacja / pod red. Dariusza Ciszewskiego, Urszuli Aleksander-Kwaterczak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0630). — ISBN: 978-83-7464-803-5. — S. 63–86. — Bibliogr. s. 79–86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: