Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Korzeń, dr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • A new method for mathematical modelling transient response of cross-flow tube and fin heat exchangers : abstract / D. Taler, A. KORZEŃ // W: CPOTE 2012 : proceedings of 3\textsuperscript{rd} international conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering : including special session to celebrate the 50\textsuperscript{th} anniversary of Professor Andrzej Ziębik academic activity : Gliwice, Poland, September 18–20, 2012 / eds. Wojciech Stanek (chief ed.), Michał Budnik, Lucyna Czarnowska. — Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, [2012]. — ISBN: 978-83-61506-13-3. — S. 261–262. — Bibliogr. s. 262. — Pełny tekst W: CPOTE 2012 [Dokument elektroniczny] : 3rd international conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering : September 18–20, 2012, Gliwice, Poland : including special session to celebrate the 50th anniversary of Professor Andrzej Ziębik academic activity. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, [2012]. — Dane na dysku Flash. — S. 1–10 [całość numeracji nieciągła]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dynamics of a cross-flow tube heat exchanger / TALER D., SURY A., KORZEŃ A. // W: Power Engineering 2010 : Energy, Ecology, Economy 2010 ; Control of Power Systems 2010 ; Renewable Energy Sources 2010 : international scientific event : Tatranské Matliare, Slovakia : May 18–20, 2010. — [S. n. : s. l.], [2010]. — S. 45–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.. — Tekst zamieszczony w części Control of Power Systems 2010 : 9th International Scientific Conference : volume of abstracts. — Pełny tekst W: Power Engineering 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the conferences : Energy, Ecology, Economy 2010 ; Control of Power Systems 2010 ; Renewable Energy Sources 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. l. : s. n., [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 16, Abstr. — ISBN 978-80-89402-25-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modeling of transient temperature distribution in finsModelowanie nieustalonego rozkładu temperatury w żebrach / Anna KORZEŃ, Paweł MADEJSKI // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 103–104. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie wymiany ciepła w żebrach o złożonych kształtachModeling of heat transfer in plate fins of complex shape / Dawid Taler, Anna KORZEŃ // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2011 nr 6, s. 61–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.. — Anna Korzeń – dod. afiliacja – Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. — W bazie Web of Science brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Numerical modeling of heat transfer in plate fins / Dawid TALER, Anna KORZEŃ // W: Thermodynamics in science and technology : proceedings of the 1-st international congress on Thermodynamics : Poznań, Poland, 4–7 September 2011, Pt. 2 / ed. L. Bogusławski ; Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, Poznań University of Technology. Faculty of Machines and Transport. Chair of Thermal Engineering. — Poznań : PUHiP POLI-GRAF-JAK, 2011. — ISBN: 978-83-7775-038-4. — S. 655–664. — Bibliogr. s. 664, Streszcz.. — Afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Numerical modeling of unsteady state operation of tube and plate fin heat exchangers / Dawid Taler, Anna KORZEŃ // W: Energetyka 2012 : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 7–9 listopada 2012 : katalog okolicznościowy / Politechnika Wrocławska. Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. — [Wrocław : s. n.], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 103–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Numerical modeling of unsteady state operation of tube and plate fin heat exchangers / Dawid Taler, Anna KORZEŃ // Journal of Energy Science ; ISSN 1689-8338. — 2012 vol. 1 no. 2, s. 103–117. — Bibliogr. s. 117

 • keywords: experimental validation, transient response, tube heat exchanger, plate-fin mathematical

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Wyznaczanie rozkładu temperatury w grodziowym przegrzewaczu pary w kotle fluidalnymDetermining temperature distributions in platen superheater tubes in CFB boilers / Dawid TALER, Anna KORZEŃ, Paweł MADEJSKI // W: SWCIM – 2010 : materiały XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy / Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Katedra Techniki Cieplnej. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, [2010]. — ISBN: 978-7663-036-6. — S. 563–570. — Bibliogr. s. 570, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wyznaczanie rozkładu temperatury w grodziowym przegrzewaczu pary w kotle fluidalnymDetermining temperature distributions in platen superheater tubes in cfb boilers / Anna KORZEŃ, Paweł MADEJSKI // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 325–333. — Bibliogr. s. 333, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wyznaczanie rozkładu temperatury w rurach przegrzewaczy pary[Determining temperature distributions in superheater tubes] / Dawid TALER, Paweł MADEJSKI, Anna KORZEŃ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; ISSN 1429-6055 ; nr 336. Seria Elektryka ; ISSN 1429-1533. — 2010 z. 64, s. 115–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr., Streszcz.. — ISBN: 978-83-60691-76-2. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna – Forum Energetyków = XII international scientific and technical conference – Forum of Power Engineers [Dokument elektroniczny] : Szczyrk : 31 maja – 2 czerwca 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Institute of Power Plants and Measuring Systems. Department of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science. Politechnika Opolska. — [Opole : Politechnika Opolska, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — XII Forum Energetyków = XII Forum of Power Engineers : międzynarodowa konferencja naukowo-teczniczna = international scientific and technical conference : Szczyrk : 31 maja – 2 czerwca 2010 / Institute of Power Plants and Measuring Systems. Department of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science. Politechnika Opolska. — Opole : Politechnika Opolska, 2010. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wyznaczanie temperatury rur w grodziowym przegrzewaczu pary w kotle fluidalnymDetermining tube temperature in platen superheater tubes in CFB boilers / Dawid TALER, Anna KORZEŃ, Paweł MADEJSKI // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2011 nr 2, s. 56–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • keywords: finite element method, heat balance, steam boiler, superheater, temperature field

  cyfrowy identyfikator dokumentu: