Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Jarzęcka, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza finansowych instrumentów katastroficznych[Analysis of catastrophe bonds] / Agata WZOREK, Anna JARZĘCKA, Ewa KOJDER-OGAREK // W: Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bankowe transakcje internetowe a bezpieczeństwo płatności detalicznych[Internet banking transactions and security of retail payments] / Natalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA // W: Konferencja naukowa z cyklu Innowacje w bankowości i finansach : innowacje finansowe a bezpieczeństwo systemu finansowego : Katowice, 21 listopada 2014 / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych. — [Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny], [2014]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Blockchain jako możliwość ograniczania ryzyka operacyjnego w sektorze bankowym[Blockchain as an opportunity to reduce operational risk in the banking sector] / Anna JARZĘCKA, Agata WZOREK, Ewa KOJDER-OGAREK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ciągłość działania metodą na ograniczenie ryzyka operacyjnego w sektorze bankowym[Business continuity a method of limiting operational risk in the banking sector] / Anna JARZĘCKA, Oleksandr Ivashchuk // W: Technologie – bezpieczeństwo – środowisko : innowacje w zarządzaniu : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur, Natalia Iwaszczuk. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — Publikacja zawiera materiały z Konferencji naukowo-technicznej „Technologie – Bezpieczeństwo – Środowisko” : 20 czerwca 2016, Częstochowa. — ISBN: 978-83-65179-83-8 ; e-ISBN:  978-83-65179-71-5. — S. 151–165. — Bibliogr. s. 164–165, Streszcz.. — Toż na: {https://min-pan.krakow.pl/pbs/innowacje_w_zarzadzaniu.pdf}

 • słowa kluczowe: narzędzia ograniczania eskpozycji na ryzyko, straty operacyjne, ryzyko operacyjne w banku, ciągłość działania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Implementacja wybranych wymogów znowelizowanej rekomendacji M w zakresie ryzyka operacyjnego na przykładzie jednego z banków komercyjnychImplementation of selected requirements of the amended recommendation M in the area of operational risk on the example of a commercial bank / Natalia IWASZCZUK, Justyna DYDUCH, Anna JARZĘCKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-801-1. — S. 271–288. — Bibliogr. s. 287–288, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ryzyko operacyjne, banki, rekomendacja M, bankowość internetowa

  keywords: operational risk, banks, recommendation M, Internet banking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Implementacja wybranych wymogów znowelizowanej Rekomendacji M w zakresie ryzyka operacyjnego na przykładzie jednego z banków komercyjnychImplementation of selected requirements of the amended recommendation M in the area of operational risk on the example of a commercial bank / Natalia IWASZCZUK, Justyna DYDUCH, Anna JARZĘCKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ryzyko operacyjne, banki, rekomendacja M, bankowość internetowa

  keywords: operational risk, banks, recommendation M, Internet banking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Inicjatywy międzybranżowe jako przykład innowacyjności w sektorze bankowym[Cross industry innovation as an example of innovation in banking sector] / Anna JARZĘCKA // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 94–95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modern approach to foreign risk management based on the example of the exporter / IWASZCZUK N., JARZĘCKA A., Ivashchuk O. // W: The development of international competitiveness: state, region, enterprise : international scientific conference : December 16th, 2016 : proceedings of the conference, Pt. 2 / Nova University, Nova School of Business and Economics. — Lisbon : Nova University ; Nova School of Business and Economics, 2016. — ISBN: 978-9934-8643-0-8. — S. 144–146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Porównanie wybranych aspektów bezpieczeństwa płatności internetowych kilku banków działających na polskim rynkuComparison of selected aspects of internet payments risks for several banks operating on the Polish market / Natalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2016 t. 17 z. 8 cz. 3: Terapia finansów, s. 199–217. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 215–217, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-3.pdf

 • keywords: security of internet banking, Internet banking users, sociotechnical attacks, recommendations, Internet payments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Porównanie wykluczenia cyfrowo-finansowego w Polsce i w NorwegiiComparison of digital and financial exclusion in Poland and in Norway / Natalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2017 nr 51, s. 204–218. — Bibliogr. s. 216–217, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, wykluczenie cyfrowe, wykluczenie finansowe, dostęp do Internetu

  keywords: digital exclusion, social exclusion, financial exclusion, access to the Internet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Selected problems of processing and risks connected with recycling of waste electric and electronic equipmentWybrane problemy i ryzyka związane z recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych / Natalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA, Andrzej Jarosiński // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 201–209. — Bibliogr. s. 208–209, Abstr.

 • słowa kluczowe: recykling metali nieżelaznych, ryzyko małych przedsiębiorstw, ryzyko średnich przedsiębiorstw, przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego, rzetwarzanie zużytego sprzętu elektronicznego

  keywords: processing of waste of electronic equipment, processing of waste of electric equipment, risk of medium-sized enterprises, risk of small enterprises, non ferrous metal recycling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ rozwoju technologii na kształtowanie się rynku bankowości mobilnej w Polsce[The impact of technological development on mobile banking market in Poland] / Natalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA // W: Rozvitok nacíonal'noï ekonomíki: teoríâ í praktika : materíali Mížnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï : 3–4 kvítnâ 2015 roku, Č. 3 = Rozwój gospodarki narodowej: teoria i praktyka : materiały Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji : 3–4 kwietnia 2015 roku, Cz. 3 / Mínísterstvo osvíti í nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankívs'k : [s. n.], 2015. — ISBN: 978-617-692-284-1. — S. 101–104. — Bibliogr. s. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wybrane aspekty i analiza ryzyka pozyskiwania energii elektrycznej z biomasy[Selected aspects and analysis of the risk of acquiring electricity from biomass] / Sylwester Żelazny, Natalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 19 nr 1, s. 325–332. — Bibliogr. s. 331–332, Streszcz.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2018_full/IM%201-2018-a45.pdf

 • słowa kluczowe: popioły lotne, ryzyko pozyskiwania energii z biomasy, utylizacja biomasy

  keywords: fly ashes, biomass reprocessing, risks for process acquiring electricity from biomass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-01-45