Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Jankowska-Kłapkowska, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Ambiguous interpretations of sustainable development / Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA // W: EUROECO 2001 : co-operation of decision-makers, scientists and practitioners for the promotion of sustainable development and European integration : Kraków (Cracow), 18.–19.06.2001 : book of abstracts = EUROECO 2001 : współpraca decydentów, naukowców i praktyków na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju i integracji Europejskiej / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, [2001]. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Besonderheiten der Privatisierung der Bergbauindustrie in Polen am Beispiel des SteinkohlenbergbausSpecyfika prywatyzacji przemysłu górniczego w Polsce na przykładzie górnictwa węgla kamiennego = [Peculiarity of mining industry privatisation in Poland – case of hard coal mining] / Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA // W: Umwelt- und Ökonomischeaspekte der Bergbaurestrukturierung = Środowiskowe i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji górnictwa / pod red. nauk. Leszka Preisnera ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2002. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 2). — S. 63–66. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ekonomia w uczelni technicznej[Economics in the technical college] / Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA // W: Humanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0094). — ISBN10: 83-89388-75-8. — S. 93–101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Holdings im polnischen BergbauHoldingi w polskim górnictwie = [Holdings in Polish mining] / Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA // W: Umwelt- und Ökonomischeaspekte der Bergbaurestrukturierung = Środowiskowe i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji górnictwa / pod red. nauk. Leszka Preisnera ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2002. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 2). — S. 15–19. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Logistic systems in franchise companies / Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA, Natalia V. Pashkievich, Izabela Turek // W: Technology & economy in industrial reconversion / eds. Maria Nowicka-Skowron, Ralph Lescroart, Piotr Pachura ; HEC du Luxemburg. Institut Superieur Industriel Pierrard ; Czestochowa University of Technology. Faculty of Management. — Virton, Belgium : HEC du Luxemburg ISI Pierrard, 2004. — (Dépôt légal ; D/2004/9727/2). — Opis częśc. wg okł.. — S. 120–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Multi- or interdisciplinary character of the sustainable development theory / Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA // W: EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16\textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ökologisch-wirtschaftliche Funktionen der Euroregion “Grüne Lungen Europas”Środowiskowe i gospodarcze funkcje euroregionu „Zielone Płuca Europy” = [Environmental and economic functions of Euroregion “Green Lungs of Poland”] / Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA // W: Umwelt- und Ökonomischeaspekte der Bergbaurestrukturierung = Środowiskowe i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji górnictwa / pod red. nauk. Leszka Preisnera ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2002. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 2). — S. 159–164. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ökopolitik in Polen in letzten zehn JahrenPolityka ekologiczna w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu = [Environmental policy in Poland in last ten years] / Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA // W: Umwelt- und Ökonomischeaspekte der Bergbaurestrukturierung = Środowiskowe i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji górnictwa / pod red. nauk. Leszka Preisnera ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2002. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 2). — S. 227–232. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Pragmatyzm teorii trwałego rozwojuPragmatism of the sustainable development theory / Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA // W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — Materiały z III konferencji naukowej "Teoria i praktyka zarządzania", która odbyła się w dn. 28-29 IX 2000 r. na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. — ISBN10: 83-914035-0-5. — S. 247–252. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Społeczeństwo informacyjne a nowa gospodarkaInformation society and the new economy / Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA // W: Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Profesor Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej = Selected problems on the present-day economy / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 8391403572. — S. 11–18. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The efficiency of the changes in energy policy structures in Poland / A. JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 189

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Umwelt- und Ökonomischeaspekte der BergbaurestrukturierungŚrodowiskowe i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji górnictwa = [Environmental and economic aspects of mining restructuring] / pod red. nauk. Leszka PREISNERA ; zespół aut.: Andreas Bull, Klaus-Ruthard Frisch, Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA, Heinz Eckart Klingelhöfer, Manfred Jürgen Matschke, Xenia Matschke, Rafał PAJDA, Tadeusz PINDÓR, Leszek PREISNER, Rolf Schwinn, Joanna WOJANOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2002. — 272 s.. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 2). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa w programach ekorozwojuSituations of firms within programs of development / Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka podejmowania decyzji : [konferencja naukowa : 22 października 1994 Kraków] / red. nauk. Tadeusz Sawik ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AG, 1994. — Dod. na str. tyt.: 20 lat Wydziału Zarządzania. — ISBN10: 83-902384-0-3. — S. 266–271. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI [dwudziestego pierwszego] wieku[Management in industry] / red. nauk.: Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA, Marianna KSIĘŻYK, Adam PESZKO ; Komitet Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — XI, 741 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zmiany w makroekonomicznym otoczeniu przedsiębiorstwaChanges in macroeconomic environment of the enterprise / Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 75–86. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: