Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Górska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
2
 • Application of renewable amalgam film electrode in the determination of organic substances : [abstract] / Anna GÓRSKA, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // W: EYEC monograph [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th}  European Young Engineers Conference : [19–21 April 2021, Warsaw]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, 2021. — e-ISBN: 978-83-936575-9-9. — S. 130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?p=4519 [2021-04-28]

 • keywords: voltammetry, electrochemical analysis, renewable amalgam film electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Highly sensitive AdSV determination of iron in presence of azo compound on renewable mercury film electrode / Anna GÓRSKA, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 263. — Dostęp również online w: url{https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/wp-content/uploads/Monograph-8th-EYEC.pdf} [2020-02-24]

 • keywords: adsorptive stripping voltammetry, renewable mercury film electrode, iron

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Highly sensitive levodopa determination by means of adsorptive stripping voltammetry on ruthenium dioxide-carbon black-Nafion modified glassy carbon electrode / Anna GÓRSKA, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2021 vol. 21 iss. 1 art. no. 60, s. 1-12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10-12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-24. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/1/60/pdf

 • keywords: voltammetry, carbon black, Nafion, ruthenium dioxide nanoparticles, levodopa

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s21010060

7
 • Highly sensitive voltammetric determination of anti-diabetic drug on renewable amalgam film electrode : [abstract] / Anna GÓRSKA, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // W: EYEC monograph [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th}  European Young Engineers Conference : [19–21 April 2021, Warsaw]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, 2021. — e-ISBN: 978-83-936575-9-9. — S. 130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?p=4519 [2021-04-28]

 • keywords: voltammetry, renewable amalgam film electrode, diabetes mellitus, sitagliptin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metformin determination on modified GC electrodes using AdSV / Anna GÓRSKA, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 264. — Dostęp również online w: {https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/wp-content/uploads/Monograph-8th-EYEC.pdf} [2020-03-24]

 • keywords: adsorptive stripping voltammetry, metformin, diabetes mellitus, modified glassy carbon electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metformin determination using voltammetry and flow injection analysis on $CB-RuO_{2}$ GC electrode / Anna GÓRSKA, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // W: 8\textsuperscript{th} international workshop on Surface engineering & 4\textsuperscript{th} international workshop on Applied and sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : from 02.06.2019 to 08.06.2019, Koszalin. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Koszalin : Koszalin University of Technology], [2019]. — Ekran [22]. — Tryb dostępu: http://workshop.tu.koszalin.pl/abstracts.html [2019-09-11]. — Bibliogr. ekran [22]

 • keywords: surface modification, voltammetry, glassy carbon electrodes, metformin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • Voltammetric determination of sumatriptan on modified electrodes / E. Wójcik, A. GÓRSKA, B. PACZOSA-BATOR, R. PIECH // W: 8\textsuperscript{th} international workshop on Surface engineering & 4\textsuperscript{th} international workshop on Applied and sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : from 02.06.2019 to 08.06.2019, Koszalin. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Koszalin : Koszalin University of Technology], [2019]. — Ekran [21]. — Tryb dostępu: http://workshop.tu.koszalin.pl/abstracts.html [2019-09-11]. — Bibliogr. ekran [21]

 • keywords: voltammetry, glassy carbon electrodes, surface modifications, sumatriptan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Wysokoczułe woltamperometryczne oznaczanie lewodopy na elektrodzie z węgla szklistego modyfikowanej sadzą, tlenkiem rutenu i nafionem[Highly sensitive levodopa determination on glassy carbon electrode modified with carbon black, ruthenium dioxide and Nafion] / Anna GÓRSKA, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] : XVII konferencja : Kraków, 19-20 listopada 2020 / red. Robert Piech, Katarzyna Goleń, Beata Paczosa-Bator ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2020. — e-ISBN: 978-83-65955-48-7. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/ kca/konferencja_elektrochemiczna/Ksiazka_abstraktow_-_Elektroanaliza_2020.pdf [2020-12-14]. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wysokoczułe woltamperometryczne oznaczanie sitagliptyny na odnawialnej błonkowej elektrodzie amalgamatowej : [streszczenie][Highly sensitive voltammetric determination of sitagliptin on a renewable amalgam film electrode : abstract] / Anna GÓRSKA, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // W: Kopernikańskie e-seminarium doktoranckie [Dokument elektroniczny] : organizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. materiałów Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika], [2020]. — S. 49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://eksd.umk.pl/pages/main_page/ [2020-09-07]. — Dostęp po zalogowaniu. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: woltamperometria, cukrzyca, sitagliptyna, odnawialna błonkowa elektroda amalgamatowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie sensorów woltamperometryczynych modyfikowanych nanomateriałami w oznaczaniu związków biologicznie aktywnych[Application of voltammetric sensors modified with nanomaterials for determination of biologically active substances] / Anna GÓRSKA, Robert PIECH, Marcelina Łysoń, Ewa Wójcik, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] : XVII konferencja : Kraków, 19-20 listopada 2020 / red. Robert Piech, Katarzyna Goleń, Beata Paczosa-Bator ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2020. — e-ISBN: 978-83-65955-48-7. — S. 79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/ kca/konferencja_elektrochemiczna/Ksiazka_abstraktow_-_Elektroanaliza_2020.pdf [2020-12-14]. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: