Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Florentyna Plewa, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5714-4775

ResearcherID: AAB-2177-2020

Scopus: 57207856856

PBN: 5e709299878c28a047398be8

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
2
3
 • An alluaudite $Na_2Fe_2(SO_4)_3$ as earth abundant cathode material for Na-ion batteries / A. PLEWA, D. BASTER, A. KULKA, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-42. — Bibliogr. s. P-42. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: cathode material, Na-ion batteries, polyanion compounds, Na2Fe2(SO4)3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Composite NASICON ($Na_{3}Zr_{2}Si_{2}PO_{12}$) solid-state electrolyte with enhanced $Na^{+}$ ionic conductivity: effect of liquid phase sintering / Jin An Sam Oh, Linchun He, Anna PLEWA, Masato Morita, Yue Zhao, Tetsuo Sakamoto, Xu Song, Wei Zhai, Kaiyang Zeng, Li Lu // ACS Applied Materials & Interfaces ; ISSN 1944-8244. — 2019 vol. 11 iss. 43, s. 40125–40133. — Bibliogr. s. 40132–40133, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-08. — A. Plewa - pierwsza afiliacja: National University of Singapore. — tekst: https://pubs-1acs-1org-137rjw9o90023.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1021/acsami.9b14986

 • keywords: ionic conductivity, liquid phase sintering, NASICON, solid-state electrolyte, Na3Zr2Si2PO12, sodium-ion battery

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acsami.9b14986

5
 • Electronic system for pulse energy storage / Bartłomiej Topa, Anna PLEWA, Jacek LESZCZYŃSKI // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, s. 58. — Bibliogr. s. 58. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: storage, microcontroller, pulse power energy, capacitor, battery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • High-performance $Li-rich$ layered transition metal oxide cathode materials for $Li-ion$ batteries / Katarzyna REDEL, Andrzej KULKA, Anna PLEWA, Janina MOLENDA // W: IMLB 2018 [Dokument elektroniczny] : the 19\textsuperscript{th} International Meeting on Lithium Batteries : June 17–22, Kyoto, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kyoto : s. n.], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.imlb2018.org/program_poster.html [2018-07-11]. — Bibliogr. s. [1]. — nr posteru: P221TUE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • High-temperature synthesis and electrochemical properties of ${MoS_2}$ – anode material for Na-ion batteries / A. KULKA, A. PLEWA, K. WALCZAK, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-37. — Bibliogr. s. P-37. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: Na-ion batteries, anode materials, MoS2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Konstrukcja i funkcje demonstratora technologii przeznaczonego do odzysku energii odpadowej powietrza sprężonego i jej przemiany w energię elektryczną[The structure and functions of the technology demonstrator intended for the recovery of waste energy of compressed air and its conversion to electrical energy] / Jacek S. LESZCZYŃSKI, Miłosz Olszewski, Krzysztof Kastelik, Dominik Gryboś, Bartłomiej Tomasik, Ryszard Kamiński, Anna PLEWA, Paweł Mermer, Roman Rygał, Marian Soiński // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2016 nr 10, s. 80–82. — Bibliogr. s. 82. — Jacek S. Leszczyński, Miłosz Olszewski, Krzysztof Kastelik, Dominik Gryboś, Bartłomiej Tomasik, Ryszard Kamiński, Anna Plewa - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • $Na_{2}Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ o strukturze \emph {alluaudite} jako materiał katodowy dla ogniw typu Na-ionAn \emph {alluaudite} $Na_{2}Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ as cathode material for Na-ion batteries / Anna PLEWA // W: IV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 16

 • słowa kluczowe: materiał katodowy, ogniwa Na-ion batteries, materiały polianionowe, Na2Fe2(SO4)3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • $Na_{2}Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ o strukturze alluaudite jako materiał katodowy dla ogniw typu Na-ionAn alluaudite $Na_{2}Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ as cathode material for Na-ion batteries / PLEWA A., Chamczyk A., MOLENDA J. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 55. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • $Na_{x}Fe_{y}Co_{1-y}O_{2}$ layered oxides as positive electrode for Na-ion batteries / Anna PLEWA, Andrzej KULKA, Janina MOLENDA // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 497. — Bibliogr. s.497

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • $Na_x(Li_yTi_{1-y})O_2$ layered oxides as negative electrode for Na-ion batteries / D. BASTER, Ł. KONDRACKI, A. PLEWA, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-41. — Bibliogr. s. P-41. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: anode material, Na-ion batteries, layered oxides, Nax(LiyTi1-y)O2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Operando XRD studies of selected $Na_{x}MnO_{2}$ and $MoS_{2}$ electrode materials for Na-ion batteries / A. KULKA, K. WALCZAK, A. PLEWA, J. Płotek // W: Joint Polish-German Crystallographic meeting : February 24–27, 2020, Wrocław, Poland : abstracts / Polish Crystallographic Association, German Crystallographic Society. — Berlin : de Gruyter, 2020. — (Supplement issues of Zeitschrift für Kristallographie ; ISSN 0930-486X ; no. 40). — Dod. e-ISBN (EPUB) 978-3-11-069288-4. — ISBN: 978-3-11-069287-7 ; e-ISBN: 978-3-11-069291-4. — S. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Some harvesting system transforming energy wastes of compressed air into electricity / LESZCZYŃSKI J. S., Kastelik K., Kamiński R., Tomasiak B., Gryboś D., Olszewski M., PLEWA A., Mermer P., Rygal R., Soiński M. // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 68. — Bibliogr. s. 68

 • keywords: energy losses, energy harvesting device, pneumatic system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Some harvesting system transforming energy wastes of compressed air to electricity / Jacek S. LESZCZYŃSKI, Krzysztof Kastelik, Ryszard Kamiński, Bartłomiej Tomasiak, Dominik Gryboś, Miłosz Olszewski, Anna PLEWA, Paweł Mermer, Roman Rygal, Marian Soinski // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 01036, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/02/e3sconf_ef2017_01036.pdf [2017-04-07]. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171401036

20
 • Sposób otrzymywania materiału na katody dla odwracalnych ogniw sodowych[Method for obtaining material for cathodes, intended for reversible sodium cells] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MOLENDA Janina, PLEWA Anna, KULKA Andrzej. — Int.Cl.: H01M 4/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423612 A1 ; Opubl. 2019-06-03. — Zgłosz. nr P.423612 z dn. 2017-11-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 12, s. 43. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423612A1.pdf

 • słowa kluczowe: materiały katodowe, ogniwa Na-ion, metoda syntezy

  keywords: cathode materials, Na-ion batteries, synthesis method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sposób otrzymywania materiału na katody dla odwracalnych ogniw sodowych[Method for obtaining material for cathodes, intended for reversible sodium cells] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janina MOLENDA, Anna PLEWA, Andrzej KULKA. — Int.Cl.: H01M 4/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 236442 B1 ; Udziel. 2020-09-15 ; Opubl. 2021-01-11. — Zgłosz. nr P.423612 z dn. 2017-11-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL236442B1.pdf

 • słowa kluczowe: ogniwa Na-ion, metoda syntezy

  keywords: cathode materials, Na-ion batteries, synthesis method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • Tlenki warstwowe $NaFe_{y}Co_{1-y}O_{2}$ jako materiały katodowe dla ogniw Na-ion$NaFe_{y}Co_{1-y}O_{2}$ layered oxides as positive electrode for Na-ion batteries / Anna PLEWA // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 35

 • słowa kluczowe: materiał katodowy, ogniwa Na-ion, NaFeyCo1-yO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Układ przetwarzania siły nacisku o przebiegu impulsowym na energię elektryczną, zwłaszcza siły inicjowanej przejazdem pojazdu kołowego[Device for transformation of pulse gravity energy to electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jacek LESZCZYŃSKI, Agnieszka Burchan, Maciej CHALUSIAK, Magdalena Grzegorzak, Tomasz Jerominek, Ryszard Kamiński, Krzysztof Kastelik, Anna PLEWA, Katarzyna POLAK, Małgorzata Surowiec, Bartłomiej Tomasik, Katarzyna WALCZAK. — Int.Cl.: F03G 7/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228304 B1 ; Udziel. 2017-10-24 ; Opubl. 2018-03-30. — Zgłosz. nr P.414139 z dn. 2015-09-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228304B1.pdf

 • słowa kluczowe: system odzysku energii, energia odpadowa, układ sprężonego powietrza, pneumatyka, prądnica wolnoobrotowa

  keywords: energy waste, energy harwester, compressed air system, pneumatics, low speed generator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: