Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Chmielowska, mgr inż.

poprzednio: Drabik

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4057-5891 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57207360139

PBN: 5e709298878c28a047398a4e

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Analiza aspektów prawnych dla lokalizacji systemów $CO_{2}$-EGS w PolsceAnalysis of legal aspects for the location of $CO_{2}$-EGS systems in Poland / Barbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK, Anna CHMIELOWSKA, Paweł GŁADYSZ, Maciej Miecznik // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 85-86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 86. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2022-02-02]. — S. 74-75. –Bibliogr. s. 75

 • słowa kluczowe: regulacje prawne, geotermia, sekwestracja CO2, dwutlenek węgla, wspomagane systemy geotermalne

  keywords: CO2 sequestration, legal regulations, geothermal energy, EGS, enhanced geothermal system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza ekonomiczna niekonwencjonalnych systemów geotermalnych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczymTechno-economic analysis of unconventional enhanced geothermal systems with carbon dioxide as working fluid / Paweł GŁADYSZ, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK, Maciej Miecznik, Anna CHMIELOWSKA // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 81-84. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 83-84. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2022-02-02]. — S. 70-73. – Bibliogr. s. 72

 • słowa kluczowe: CO2, analiza ekonomiczna, wspomagane systemy geotermalne, obieg Braytona

  keywords: CO2, EGS, enhanced geothermal system, economic assessment, Brayton cycle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza kosztów eksploatacyjnych wybranych źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczymThe analysis of operational costs for selected heat sources for domestic hot water (DHW) beyond the heating season / Grzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ, Bartłomiej CIAPAŁA, Anna DRABIK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2017 t. 48 nr 8, s. 315–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: ciepła woda użytkowa, źródło ciepła do przygotowania c.w.u., koszty eksploatacyjne przygotowania c.w.u.

  keywords: heat sources for DHW, operational costs of DHW preparation, domestic hot water preparation, DHW

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2017.8.2

4
 • $CO_2$-enhanced geothermal systems for climate neutral energy supply / Anna SOWIŻDŻAŁ, Paweł GŁADYSZ, [et al.], Anna CHMIELOWSKA, [et al.] Leszek PAJĄK, Lars A. Stenvik, Barbara TOMASZEWSKA // W: TCCS-11 [Dokument elektroniczny] : the 11\textsuperscript{th} international Trondheim $CO_2$ Capture, Transport and Storage conference : Trondheim 22\textsuperscript{nd}–23\textsuperscript{rd} June 2021 / eds. Nils A. Røkke, Hanna K. Knuutila. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Oslo : SINTEF Academic Press, cop. 2021. — (SINTEF Proceedings ; ISSN 2387-4287 ; 7). — e-ISBN: 978-82-536-1714-5. — S. 277–283. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.sintef.no/globalassets/project/tccs-11/tccs-11/sproceedings-no-7.pdf [2021-08-31]. — Bibliogr. s. 282–283, Abstr.

 • keywords: CO2 storage, environmental assessment, enhanced geothermal system, CO2 utilization, techno-economic assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Development of Enhanced Geothermal Systems (EGS) technology using supercritical carbon dioxide as the working fluid - EnerGizerS project / Anna SOWIŻDŻAŁ, Trond Andresen, Maciej Miecznik, Bjørn S. Frengstad, Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Sigurd W. Løvseth, Maciej SZYMANEK, Anna CHMIELOWSKA // W: CPOTE 2022 [Dokument elektroniczny] : 7th international conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering : towards sustainable & decarbonized energy system : Warsaw, Poland, 20-23 September 2022 : conference proceedings / eds. Wojciech Stanek, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Department of Thermal Technology, 2022. — e-ISBN: 978-83-61506-55-3. — S. 1257–1267. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.s-conferences.eu/ftp/cpote/CPOTE_proceedings_19_10.pdf [2023-05-05]. — Bibliogr. s. 1266–1267, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: CO2 storage, enhanced geothermal system, CO2 utilization, CO2-EGS, EnerGizerS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Development of the Polish geothermal sector in the light of current possibilities of financial support for a geothermal investment / CHMIELOWSKA Anna, TOMASZEWSKA Barbara, SOWIŻDŻAŁ Anna // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 34. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: Poland, geothermal energy, environment quality, funding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • EnerGizerS – Enhanced Geothermal Systems (EGS) using supercritical carbon dioxide as a working medium in Polish and Norwegian conditions / Anna SOWIŻDŻAŁ, Trond Andresen, Maciej Miecznik, Bjørn S. Frengstad, Marcin Liszka, Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Anna CHMIELOWSKA, Barbara TOMASZEWSKA, Sigurd W. Løvseth, Lars A. Stenvik, Marcel Gawron // W: EGC 2022 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress : 17–21 October 2022, Berlin, Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : EGC], [2022]. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/ww6kd [2022-11-09]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.

 • keywords: Poland, Norway, CO2-EGS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Environmental aspects of the geothermal energy utilisation in Poland / Anna SOWIŻDŻAŁ, Barbara TOMASZEWSKA, Anna DRABIK // W: ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-988-1. — S. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Geothermal energy as an opportunity to improve the security and defence of the country / Anna SOWIŻDŻAŁ, Wojciech GÓRECKI, Anna CHMIELOWSKA // W: EGC 2019 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2019 : Hague, 11–14 June 2019 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brussels : EGEC, [2019]. — 1 Dysk Flash. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6–8, Abstr.. — Tożpod adresem{http://europeangeothermalcongress.eu/wp-content/uploads/2019/07/370.pdf}

 • keywords: geothermal energy, heat pumps, military objects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geothermal energy in petroleum province – a case study from Southern Poland (Carpathian Foredeep) / Anna CHMIELOWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ // W: EGC 2022 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress : 17–21 October 2022, Berlin, Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : EGC], [2022]. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/ww68h [2022-11-09]. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.

 • keywords: Poland, geothermal energy, oil and gas wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Initial recognition of the possibilities of use abandoned oil and gas wells to desalinate produced water / Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER, Anna CHMIELOWSKA // W: IcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [60]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://renewenergy.pl/BoA19.pdf [2019-09-16]

 • keywords: geothermal energy, desalination, membrane processes, abandoned oil and gas wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Initial recognition of the possibilities of use abandoned oil and gas wells to desalinate produced water / Magdalena Tyszer, Anna CHMIELOWSKA, Barbara TOMASZEWSKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2020 vol. 154 art. no. 05002, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-09. — M. Tyszer – afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences. — ICoRES 2019 : 6th International Conference – Renewable Energy Sources : Krynica, Poland, June 12-14, 2019. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/14/e3sconf_icores2020_05002.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/202015405002

16
 • Możliwości wykorzystania energii gorących suchych skał - prace badawcze realizowane w Katedrze Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH[Possibilities of using the energy of hot dry rocks - research work carried out at the Department of Fossil Fuels, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection AGH-UST] / Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna CHMIELOWSKA // W: Otwory wiertnicze [Dokument elektroniczny] : istotny element przekształceń energetycznych : I Seminarium "Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła" na temat Górnictwo otworowe w rewolucji energetycznej : [Kraków, 7–8 września 2021 r.] : zeszyt streszczeń / red. Tomasz Śliwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH ; Fundacja "Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje", 2021. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://geotermia.agh.edu.pl/seminarium?lang=en [2021-10-01]

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, prace badawcze, systemy geotermalne, gorące suche skały

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości wykorzystania energii gorących suchych skał - prace badawcze realizowane w Katedrze Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGHPossibilities of using the energy of hot dry rocks – research works conducted at the Department of Fossil Fuels, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection AGH / Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna CHMIELOWSKA // W: Otwory wiertnicze [Dokument elektroniczny] : istotny element przekształceń energetycznych : I seminarium "Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła" na temat: Górnictwo otworowe w rewolucji energetycznej : [Kraków, 7–8 września 2021 r.] : materiały poseminaryjne = [Drilling holes : an important part of the energy transition : 1st seminar on ”Geoenergetics and geothermal heat pumps” on the topic of borehole mining in the energy revolution] / red. Tomasz Śliwa ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH, 2022. — Dysk Flash. — S. 106–113. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 111–112, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: energia geotermalna, prace badawcze, systemy geotermalne, gorące suche skały

  keywords: geothermal energy, geothermal systems, hot dry rock, research works

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Multi-criteria studies and assessment supporting the selection of locations and technologies used in $CO_2-EGS$ systems / Leszek PAJĄK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Paweł GŁADYSZ, Barbara TOMASZEWSKA, Maciej Miecznik, Trond Andresen, Bjørn S. Frengstad, Anna CHMIELOWSKA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 22 art. no. 7683, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7683/pdf

  orcid iD
 • keywords: CO2 sequestration, geothermal, EGS, HDR, hot dry rock, enhanced geothermal system, cross impact method, MICMAC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14227683

19
 • Petrogeothermal energy resources within low-temperature areas of Iceland / Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna DRABIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 4, s. 391–401. — Bibliogr. s. 400–401, Abstr.

 • keywords: geothermal energy, EGS, Iceland, geology, enhanced geothermal system, Hólmavík, static resources, low temperature area

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.4.391

20
21
 • Possibilities of effective use of natural shale gas resources in the Carpathian Foredeep / SOWIŻDŻAŁ Anna, CHMIELOWSKA Anna // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 143. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: shale gas, Carpathian Foredeep, Poland, autochthonous Miocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Projekt EnerGizerS - niekonwencjonalne systemy geotermalne $CO_{2}$-EGS jako systemy energetyczne neutralne dla klimatuEnerGizerS project - $CO_{2}$-enhanced geothermal systems for climate neutral energy supply / Anna SOWIŻDŻAŁ, Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Maciej Miecznik, Barbara TOMASZEWSKA, Anna CHMIELOWSKA, Magdalena SOBCZYK // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 74-76. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 75. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2021-12-07]. — S. 63-65. – Bibliogr. s. 64

 • słowa kluczowe: sekwestracja CO2, gorące suche skały, niekonwencjonalne systemy geotermalne, CO2-EGS

  keywords: CO2 sequestration, hot dry rocks, unconventional geothermal systems, CO2-EGS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Prospects of using hydrocarbon deposits from the autochthonous Miocene formation (Eastern Carpathian Foredeep, Poland) for geothermal purposes / Anna CHMIELOWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Barbara TOMASZEWSKA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 11 art. no. 3102, s. 1–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 25–28, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-26. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3102/pdf

  orcid iD
 • keywords: Poland, geothermal energy, Earth sciences, petroleum field, eastern carpathian foredeep

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14113102

24
 • Rozważania nad koncepcją adaptacji otworów ponaftowych do celów geotermalnych - przykłady rozwiązań światowychConsideration on the concept of adapting abandoned oil and gas wells for geothermal purposes - examplex of global solutions / Barbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna CHMIELOWSKA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2018 nr 1, s. 119–129. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Abstr.. — Błędny zapis nazwiska: A. Sowizdżał. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/10-Tomaszewskainni.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: energia geotermalna, otworowy wymiennik ciepła, otwory ponaftowe

  keywords: borehole heat exchanger, geothermal energy, BHE, oil and gas wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rozważania nad koncepcją adaptacji otworów ponaftowych do celów geotermalnych – przykłady rozwiązań światowychPreliminary considerations on the concept of adapting abandoned oil and gas wells for geothermal purposes – examples of global solutions / Barbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna CHMIELOWSKA // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 52. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, otworowy wymiennik ciepła, otwory ponaftowe

  keywords: borehole heat exchanger, geothermal energy, BHE, oil and gas wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: