Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Bugaj, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1254-3857 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Effect of fluxing agents on the color and properties of the sintered ceramics / K. WIŚNIEWSKA, E. KŁOSEK-WAWRZYN, K. Kula, A. BUGAJ, W. PICHÓR // W: „Promoting your research results” : workshop for young ceramists : November 26–27, 2018, Bologna, Italy / eds. Laura Silvestroni, [et al.]. — [Italy : s. n.], cop. 2018. — ISBN: 978-88-7586-599-3. — S. 101–104. — Bibliogr. s. 104

 • keywords: microstructure, properties, whiteness, color, fluxing agents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Immobilizacja jonów chlorkowych w matrycach mineralnych zawierających uwodnione gliniany wapniaImmobilization of chloride ions in mineral matrices containing hydrated calcium aluminates / BUGAJ A., PICHÓR W. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Research on the possibility of using sludges from washing dolomite and limestone aggregates in the building ceramics technologyBadania możliwości zastosowania szlamów z płukania kruszyw dolomitowych i wapiennych w ceramice budowlanej / Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Anna BUGAJ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2018 vol. 34 iss. 4, s. 65–82. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/12/klosek-wawrzyn-bugaj.pdf

 • słowa kluczowe: analiza termiczna, ceramika budowlana, szlam z pułkania kruszywa, szlam wapienny, szlam dolomitowy

  keywords: thermal analysis, building ceramics, washing aggregate sludge, limestone sludge, dolomite sludge

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/122590

4
 • Waste from dolomite washing as a raw material for building ceramics production / KŁOSEK-WAWRZYN E., BUGAJ A. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 96. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Wpływ dodatku dolomitu do masy z iłu triasowego na właściwości, skład fazowy i mikrostrukturę tworzyw ceramicznychInfluence of dolomite addition to the masses made of Triassic clay on the properties, phase composition and microstructure of ceramic materials / KŁOSEK-WAWRZYN E., BUGAJ A. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 109. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ dodatku dolomitu do masy z iłu triasowego na właściwości użytkowe, skład fazowy i mikrostrukturę otrzymywanych tworzyw ceramicznychInfluence of dolomite addition to masses made from triassic clay on application properties, phase composition and microstructure of ceramic materials produced / Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Anna BUGAJ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 236–241. — Bibliogr. s. 240–241, Streszcz.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, dolomit, mrozoodporność, ceramika budowlana

  keywords: microstructure, dolomite, frost resistance, building ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ dodatku węglanu wapnia do przemysłowych mas klinkierowych na właściwości i mikrostrukturę wypalonych tworzywThe influence of calcium carbonate addition to industrial clinker masses on the properties and microstructure of the fired materials / KŁOSEK-WAWRZYN E., BUGAJ A., Duszyk A. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 97. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: