Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Barańska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6426-4115

ResearcherID: brak

Scopus: 57192163997

PBN: 900535

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • Analiza dokładności i porównanie wyników uzyskiwanych z wybranych metod pośredniego wyznaczania odchyleń krawędzi bydynków od pionu[Analysis of exactness and comparison of results obtained from selected methods indirect valuation of buildings edges deviations of vertical] / Anna BARAŃSKA, Magdalena Mitka // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : VI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 31 maj – 2 czerwiec 2006 r. / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZG SIiTG, 2006. — ISBN10: 83-87267-71-6. — S. 43–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza w czasie stanu rynku nieruchomości gruntowych na terenie Polski południowo-wschodniejAnalysis in time of grounds real estates markets state, in Southeast Poland / Anna BARAŃSKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2004 t. 10 z. 2, s. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of non-parametric tests of significance to the market analysesZastosowanie nieparametrycznych testów istotności w analizach rynku / Anna BARAŃSKA // W: FIG Working Week 2012 [Dokument elektroniczny] : knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage : Rome, Italy, 6–10 May 2012 : technical program and proceedings. — Dane tekstowe / International Federation of Surveyors (FIG). — [Italy : FIG], [2012]. — e-ISBN: 97887-90907-98-3. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts04g/TS04G_baranska_5860.pdf [2012-11-06]. — Bibliogr. s. 9, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Appraisement of equalization of geodetic observations quality applying values of defined invariants parameters / Anna BARAŃSKA // W: From pharaohs to geoinformatics [Dokument elektroniczny] : FIG Working week 2005 and GSDI-8 : intercontinental semiramis : Cairo, Egypt, 16–21 April 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Egypt : s. n.], [2005]. — S. 1–14. — Tryb dostępu: http://www.fig.net/pub/cairo/papers/ts_08/ts08_07_baranska.pdf [2011-03-09]. — Bibliogr. s. 12, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Comparing the results of function model estimation for the prediction of real estate market values in additive and multiplicative formPorównanie wyników estymacji modeli funkcyjnych dla potrzeb predykcji rynkowej wartości nieruchomości w postaci addytywnej i multiplikatywnej / Anna BARAŃSKA, Anna Łuczak // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 3, s. 19–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/K1gl3n

 • słowa kluczowe: modelowanie rynku nieruchomości, funkcja multiplikatywna, funkcja addytywna

  keywords: modelling of real estate market, multiplicative function, additive function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Criteria of database quality appraisement and choice stochastic models in prediction of real estate market value / Anna BARAŃSKA // W: FIG Working Week 2004 [Dokument elektroniczny] : the olympic spirit in surveying : 22–27 May, Athens, Greece : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Different methods for assessing the similarity of real estate in two-stage estimation algorithm based on multiplicative functions / Anna BARAŃSKA // W: FIG Sydney 2010 [Dokument elektroniczny] : facing the challenges – building the capacity : the XXIV FIG international congress 2010 : 11–16 April 2010, Sydney, Australia : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Australia : s. n.], [2010]. — ISBN: 978-87-90907-87-7. — Ekran 1–15. — Tryb dostępu: http://www.fig.net/pub/fig2010/papers/ts07f/ts07f_baranska_4240.pdf [2011-03-09]. — Bibliogr. ekran 13–14, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dwuetapowy model wyceny nieruchomościTwo-stage model for estimating real estates / Anna BARAŃSKA // W: Rynek nieruchomości – analizy, modelowanie inwestowanie = Real estate market – analysis, modelling, investment. — Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2007. — (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; ISSN 1733-2478 ; vol. 15, nos. 3–4). — ISBN: 978-83-920837-5-7. — S. 187–196. — Bibliogr. s. 194–195, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Elementy probabilistyki i statystyki matematycznej w inżynierii środowiska[Elements of probability calculus and mathematical statistics in environmental engineering] / Anna BARAŃSKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 166, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0252). — Bibliogr. s. 163, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-118-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Estimation of parameters of multiplicative exponential function model for real estate market value prediction / Anna BARAŃSKA // W: FIG Munich 2006 ; DVW INTERGEO 2006 [Dokument elektroniczny] : shaping the change : XXIII international FIG congress : 8–13 October 2006, Munich, Germany : proceedings / FIG International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany] : FIG, cop. 2006. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 87-90907-52-3. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Estymacja parametrów nieliniowych modeli funkcyjnych na potrzeby predykcji rynkowej wartości nieruchomościEstimation of parameters of non-linear function models for real estate market value prediction / Anna BARAŃSKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 2, s. 213–219. — Bibliogr. s. 219, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rxr0d93.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-03/Geodezja_2005_02_03.pdf

 • słowa kluczowe: weryfikacja modelu, wartość rynkowa, model multiplikatywny, metody estymacji

  keywords: multiplicative model, market value, estimation methods, verification of models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Function modelling of the market and assessing the degree of similarity between real properties – dependent or independent procedures in the process of office property valuation / Anna BARAŃSKA, Dominika Nowak // Real Estate Management and Valuation [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5289. — Tytuł poprz.: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; ISSN: 1733-2478. — 2015 vol. 23 no. 3, s. 36–46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 45–46, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-10-05. — tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2015.23.issue-3/remav-2015-0023/remav-2015-0023.xml

 • keywords: real estate valuation, multidimensional functional modelling, assessing similarity of real properties, independence of qualitative and quantitative methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/remav-2015-0023

14
 • Interference not only in surveying / Anna BARAŃSKA // W: FIG Working Week 2015 [Dokument elektroniczny] : from the wisdom of the ages to the challenges of modern world : 17–21 May 2015, Sofia, Bulgaria : technical programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sofia : s. n.], [2015]. — S. 1/9TS 1 – 9/9TS 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/papers/ts07f/TS07F_baranska_7739.pdf [2015-05-28]. — Bibliogr. s. 8/9TS 1, Streszcz., Summ.

 • keywords: interference, the speed of light, Galilean transformation, Michelson interferometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Jakościowo-ilościowe metody rynkowej wyceny nieruchomościQuality and quantity methods market valuation of real estates / Anna BARAŃSKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2008 vol. 16 no. 3: Wycena nieruchomości = Real estate valuation, s. 33–45. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.. — ISBN 978-83-920837-8-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Jubileusz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. inż. Józefa Czaji [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26 września 2013 roku : [video]Jubilee 45th anniversary of scientific work and teaching of Professor Phd. Msc. Józef Czaja : Krakow, September 26, 2013 : [video] / Anna BARAŃSKA, Janusz DĄBROWSKI, Zbigniew Litwinowicz. — Wersja do Windows. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 13:15 [min.]. — Tryb dostępu: http://wideo.pwste.edu.pl/videos/video/207/ [2015-12-21]. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-02. — Janusz Dąbrowski – dod. afiliacja: PWSTE Jarosław

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Krótka historia Józia i Rysia[Short story about Józio and Rysio] / Anna BARAŃSKA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2013 nr 72, s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kryteria stosowania modeli stochastycznych w predykcji rynkowej wartości nieruchomościCriteria of using stochastic models in prediction of real estate market value / Anna BARAŃSKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 151–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kryteria stosowania modeli stochastycznych w predykcji rynkowej wartości nieruchomości[Estimation of parameters of non-linear function models for real estate market value prediction] / Anna BARAŃSKA // W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, [Cz.] 3 / red. nauk. Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba. — Kraków : StatSoft Polska Sp. z o. o., 2008. — ISBN: 978-83-88724-38-1. — S. 83–93. — Bibliogr. s. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kryteria stosowania modeli stochastycznych w predykcji rynkowej wartości nieruchomości[Criteria of using of stochastic models in prediction of real estate market value] / Anna BARAŃSKA // W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych. — Warszawa–Kraków : StatSoft, 2004. — (Zastosowania Statystyki i Data Mining). — ISBN10: 83-88724-22-3. — S. 73–90. — Bibliogr. s. 89–90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Laudacja Profesora dr hab. inż. Józefa Czaji z okazji jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej oraz 70-lecia urodzin[Professor dr hab. inż. Józef Czaja laudation on the occasion of the jubilee of 45 years of work and 70th birthday] / Anna BARAŃSKA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2013 nr 70, s. 19–21. — Afiliacja: Katedra Geomatyki, WGGiOŚ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Linear and nonlinear correlation in calculation of weights of real estate features / Anna BARAŃSKA // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July – 8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Geoinformatics, geodesy and mine surveying. Iss. 2.2, Informatics, geoinformatics and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-40-9. — S. 859–866. — Bibliogr. s. 866, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 859–866. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 866, Abstr.

 • keywords: real estate market analysis, weights of features, analysis of correlation, nonlinear correlation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Linear and nonlinear weighing of property features / Anna BARAŃSKA // Real Estate Management and Valuation [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5289. — Tytuł poprz.: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; ISSN: 1733-2478. — 2019 vol. 27 no. 1, s. 59–68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/remav/27/1/article-p59.xml [2019-04-18]. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.

 • keywords: real estate market analysis, linear and non-linear correlation, real estate features weights

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/remav-2019-0006

25
 • Mass appraisal of real estate in Poland – legal basis and practice implementation / Anna BARAŃSKA // W: FIG [Dokument elektroniczny] : international workshop on Mass Appraisals : Commission 9 : valuation and management of real estate, study group 9.1.2 : 14–16 September 2012, Cyprus, Pafos. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cyprus : s. n.], [2012]. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: https://www.dropbox.com/sh/f6lts4w6riw0cc9/PuuZxYxTfC/POLAND/POLAND%20-%20Anna%20Baranska.pdf [2013-04-16]. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: