Wykaz publikacji wybranego autora

Anita Proszowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9208-367X orcid iD

ResearcherID: I-9600-2017

Scopus: 57350711700

PBN: 5e70923a878c28a04739208f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 104, z ogólnej liczby 108 publikacji Autora


1
 • An analysis of the selected aspects of exhibitors' preparations for participation in trade fair based on surveys of the enterprises taking part in Krakow fair eventsAnaliza wybranych obszarów przygotowań wystawców do udziału w targach na podstawie badań przedsiębiorstw uczestniczących w  krakowskich imprezach targowych / Anita PROSZOWSKA // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2017 R. 63 nr 6, s. 275–283. — Bibliogr. s. 282, Summ., Streszcz., Rez.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: targi gospodarcze, wystawcy, działania przedtargowe

  keywords: trade fairs, exhibitors, pre-show activities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza marketingowa programu asortymentowego Banku Gospodarki Żywnościowej S. A. przy zastosowaniu metody ABC[Marketing analysis of product line in Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. using ABC method] / Anita PROSZOWSKA // W: Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską : międzynarodowa konferencja naukowa : Częstochowa, 1–2 luty 1999 : materiały konferencyjne, Cz. 1 / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo WZ PCz, 1999. — (Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Seria Seminaria i Konferencje ; ISSN 1428-1597 ; 2). — Opis częśc. wg okładki. — S. 249–258. — Bibliogr. s. 258, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza potrzeb szkoleniowych przedstawicieli polskiego rynku nieruchomości – wyniki badań[Analysis of the training needs of Polish property market representative – results of research] / Anita PROSZOWSKA // e-mentor ; ISSN 1731-6758. — 2011 nr 4, s. 74–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wybranych aspektów polityki targowej przedsiębiorstw rynku kanadyjskiego[Selected aspects of the Canadian companies' trade fairs policy] / Anita PROSZOWSKA // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : IX konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 20–22 czerwiec 2001 / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2002. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej) ; (Seria: Metalurgia ; nr 26). — ISBN10: 83-87745-56-1. — S. 152–159. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wybranych aspektów polityki targowej wystawców i zwiedzającychAnalysis of exhibitors and visitors' trade fairs policy / Anita PROSZOWSKA // W: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielongórskiego, 2005. — ISBN10: 83-89712-65-2. — S. 365–372. — Bibliogr. s. 372, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of influence of trade fair exhibitors' experiences on their decision to re-enter the fair – research project / Anita PROSZOWSKA // Journal of Emerging Trends in Marketing and Management [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2537-5865. — 2019 vol. 1 no. 1, s.258–268. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 266–268, Abstr.. — tekst: http://www.etimm.ase.ro/journal/ETIMM_V01_2019.pdf

  orcid iD
 • keywords: trade fairs, exhibitors, trade shows, trade shows' objectives e decisions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of key determinants of trade fair behaviours of exhibitors / Anita PROSZOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 53

 • keywords: stakeholders, trade fairs, exhibitors, B2B

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Assessment of usefulness of information contained on websites of on-line clothing shops in purchase process of young adultsOcena przydatności informacji umieszczanych na stronach sklepów odzieżowych \emph{on-line} w procesie zakupu przez młodych dorosłych / Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Anita PROSZOWSKA // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2017 R. 63 nr 5, s. 82–92. — Bibliogr. s. 90–91, Summ., Streszcz., Rez.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sklepy on-line, młodzi dorośli, informacje w sklepach internetowych, odzież

  keywords: clothing, young adults, information in Internet shops, online shops

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Attractiveness of job fairs for students as a platform for searching and exchange of information / Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Anita PROSZOWSKA // Jagiellonian Journal of Management [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2450-114X. — 2015 vol. 1 no. 4, s. 275–289. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ejournals.eu/pliki/art/6772/ [2016-07-12]. — Bibliogr. s. 288–289, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-18

 • keywords: labour market, job search, virtual job fairs, virtual fairs, job fairs, young adults

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2450114XJJM.15.019.4828

11
 • Attractiveness of job fairs for students as a platform for searching and exchange of information / Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Anita PROSZOWSKA // W: Challenges related to new segments and market trends / ed. by Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Piotr Jedynak, Aneta Lipińska. — Krakow : Jagiellonian University Press, cop. 2016. — (Contemporary Management & Marketing Dilemmas). — ISBN: 978-83-233-4141-3 ; e-ISBN: 978-83-233-9510-2. — S. 99–112. — Bibliogr. s. 111–112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania rynku jako narzędzie doskonalenia oferty firmy szkoleniowejMarket research as a tool of development of training company's offer / Anita PROSZOWSKA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1509-0507 ; nr 747. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN 1509-0507. — 2013 nr 28 Reakcje współczesnych organizacji na zmiany zachodzące na rynkach europejskich, s. 143–152. — Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rynek nieruchomości, badania marketingowe, potrzeby konsumentów, doskonalenie oferty

  keywords: real estate, marketing research, customer needs, offer development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie efektywności targów i wystaw gospodarczych na tle metod oceny skuteczności innych form promocji przedsiębiorstw przemysłowychThe valuation of trade fairs and expositions effectiveness against the background of estimation methods of other promotion forms of industrial companies / Anita PROSZOWSKA // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V konferencja naukowa / Politechnika Zielonogórska. Instytut Organizacji i Zarządzania. — Zielona Góra : IOZ PZ, 2000. — S. 252–261. — Bibliogr. s. 261, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Barter as an alternative to distribution in the industrial marketing / Anita PROSZOWSKA, Ewa PRYMON-RYŚ // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc 8–14 August 1999 : section proceedings : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — [Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre], 1999. — ISBN10: 963-661-378-8. — S. 207–212. — Bibliogr. s. 212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Cele udziału w targach gospodarczych z perspektywy zwiedzającychThe objectives of the participation in the trade fairs from the visitors perspective / Anita PROSZOWSKA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; nr 328. Zarządzanie ; ISSN 2449-5638. — 2017 [nr] 11, s. 40–50. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_328/04.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: targi gospodarcze, zwiedzający, cele targowe, marketing targowy

  keywords: trade fairs, trade shows, visitors, trade shows' objectives, trade fairs marketing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Changes in trade shows' functions and value based marketing / Anita PROSZOWSKA // W: The creation of value and responsibility in activities of organizations / eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2015. — (Monograph / AGH University of Science and Technology Press ; KU 0622). — ISBN: 978-83-7464-784-7. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Co o słuchaczach studiów podyplomowych myślą studenci AGH?[What do AGH students think about post-graduate students?] / Anita PROSZOWSKA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2010 nr 28, s. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Conditions and directions of development of book fairs – perspective of the Polish market / Anita PROSZOWSKA // W: Economic and social development [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} international scientific conference on economic and social development – ”Managerial issues in modern business” : Warsaw, 26–27 September 2018 : book of proceedings / eds. Tomasz Studzieniecki, Melita Kozina, Dunja Skalamera Alilovic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], cop. 2018. — (Economic and social development (Book of proceedings. Online) ; ISSN 1849-7535). — e-ISBN: 9771849753006. — S. 153–159. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdWarsaw2018_Online.pdf [2018-10-08]. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: trade fairs, book fairs, level of readership

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Coopetition in the operating of the trade fairs marketKoopetycja w funkcjonowaniu rynku wystawienniczego / Anita PROSZOWSKA // International Journal of Contemporary Management ; ISSN 2449-8920. — Tytuł poprz.: Współczesne Zarządzanie ; ISSN: 1643-5494. — 2018 vol. 17 no. 1, s. 217–232. — Bibliogr. s. 229–231, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-04-06

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kooperacja, targi gospodarcze, koopetycja, rynek targowy

  keywords: cooperation, trade fairs, coopetition, exhibitors, trade fairs market

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/24498939IJCM.18.012.8391

20
 • CRS 2.0, czyli wykorzystanie mediów społecznościowych w kampaniach społecznej odpowiedzialności biznesu – studium przypadku z rynku polskiegoCSR 2.0 – the employment of social media in corporate social responsibility campaigns : case study from Polish market / Anita PROSZOWSKA // W: Wykorzystanie nowych mediów w public relations / red. nauk. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2013. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; 157). — S. 58–65. — Bibliogr. s. 64–65, Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, media społecznościowe, akcja społeczna

  keywords: social campaign, social media, corporate social responsibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Czynniki wpływające na rynkowe zachowania konsumentów – wyniki badańFactors influencing on customers' market behaviour – market research results / Anita PROSZOWSKA // W: Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. — ISBN: 978-83-208-1802-4. — S. 331-337. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Directions of development of the process of shaping exhibitor-organizer relationshipKierunki rozwoju procesu kształtowania relacji wystawców i organizatora targów / Anita PROSZOWSKA // W: Działania marketingowe organizacji / red. nauk. Krzysztof Błoński, Agnieszka Smalec. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2020. — ISBN: 978-83-208-2395-0. — S. 121–130. — Bibliogr. s. 128–130, Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: targi gospodarcze, organizatorzy targów, wystawcy, przemysł targowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Directions of research on behaviours and purchasing decisions of contemporary consumers from in light of available research results / Anita PROSZOWSKA // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 10981–10988. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-07-05]. — Bibliogr. s. 10986–10988, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: consumer behavior, purchasing decision, customer's purchase path, EKB model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Dobór personelu targowego wystawców w świetle badań krakowskiego rynku wystawienniczego[Trade fairs personnel selection – research of the cracowian exhibition market] / Anita PROSZOWSKA // W: Marketing : teoria i praktyka / red. nauk. Anna Drapińska ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Marketingu. — Gdańsk : Katedra Marketingu. WZiE PG, 2004. — ISBN10: 83-88617-17-6. — S. 99–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Efekt ROPO w procesie zakupu oferty przedsiębiorstwaThe ROPO effect in the purchasing process of the company's offer / Anita PROSZOWSKA // W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce : [monografia] / red. nauk. Anna Czubała, Piotr Hadrian, Jan W. Wiktor. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. — ISBN: 978-83-208-2163-5. — S. 628–635. — Bibliogr. s. 634–635, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efekt ROPO, proces zakupu, decyzje zakupowe, zakupy off-line i on-line

  keywords: ROPO effect, purchasing process, buying decisions, online and offline purchase

  cyfrowy identyfikator dokumentu: