Wykaz publikacji wybranego autora

Anita Kwartnik-Pruc, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7891-2988 orcid iD

ResearcherID: X-2565-2018

Scopus: 56006822100

PBN: 5e709208878c28a04738eddf

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 83, z ogólnej liczby 85 publikacji Autora


1
 • Accuracy of determination of the running of the shore line on orthophotomap / Aneta MĄCZYŃSKA, Anita KWARTNIK-PRUC // W: ”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25\textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — (Conference proceedings (GIS Odyssey. Online) ; ISSN 2623-5714). — S. 346–353. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.gis.us.edu.pl/index.php/conference-proceedings-2018 [2018-09-10]. — Bibliogr. s. 353, Abstr.

 • keywords: shore line, bank edge, land registry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Acquiring real estate for the construction of public roads by the current legal statusNabywanie nieruchomości na cele budowy dróg publicznych w aktualnym stanie prawnym / Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 3, s. 77–86. — Bibliogr. s. 86, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-03/Geomatics_2010_3_08.pdf

 • słowa kluczowe: drogi publiczne, inwestycje drogowe, nabywanie gruntów

  keywords: road construction, public roads, aquiring the grounds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Acquiring real estate for the construction of public roads in 1991–2006Nabywanie nieruchomości na cele budowy dróg publicznych w latach 1991–2006 / Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 2, s. 113–122. — Bibliogr. s. 122, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-02/Geomatics_2010_2_09.pdf

 • słowa kluczowe: drogi publiczne, inwestycje drogowe, nabywanie gruntów

  keywords: road construction, public roads, aquiring the grounds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Akt własności ziemi podstawą regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych na obszarach rolnychLand ovnership act basis for regulating legal status of real property located in agricultural areas / Anita KWARTNIK-PRUC, Aneta MĄCZYŃSKA // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 64–65. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: akt własności ziemi, stan prawny nieruchomości, obszary rolne

  keywords: land overship act, real estate legal status, agricultural areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Akt własności ziemi w obrocie nieruchomościamiLand certificate in process of conveyancing of real estate / Anita KWARTNIK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 1, s. 113–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aktualne problemy katastru w Polsce : praca zbiorowa[Present cadastral problems in Poland] / pod red. nauk. Roberta Łuczyńskiego ; aut.: Małgorzata Akińcza, Agnieszka BIEDA, Małgorzata BUŚKO, Honorata Hannibal, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Robert KRZYŻEK, Anita KWARTNIK-PRUC, Robert Łuczyński, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015. — 124 s.. — (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Geodezja i Kartografia ; t. 2). — Bibliogr. s. 122–124. — ISBN: 978-83-7814-470-0. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Aktualne problemy postępowania o scalenie i podział na cele budownictwa jednorodzinnego na przykładzie m. Krakowa[Problems of consolidation and division of real estate on aim of private housing for example Kraków] / Anita KWARTNIK // W: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — ISBN10: 8390680491. — S. 27-2–-27-10. — Bibliogr. s. 27-10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • An analysis of the changes in the structure of allotment gardens in Poland and of the process of regulating legal status / Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2018 vol. 10 iss. 11 art. no. 3829, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-23. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3829/pdf

  orcid iD
 • keywords: sustainable development, regulation of legal status, allotment gardens, dissolution of allotment garden

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su10113829

9
 • Analiza działań gminy w aspekcie rozwoju terenów zieleni publicznej na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków[Analysis of the commune's activities in the aspect of the development of public green areas on example of the Municipality of Krakow] / Anita KWARTNIK-PRUC, Anna TREMBECKA // W: Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych : V konferencja naukowo-techniczna : połączona z obchodami Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Karola Nogi : Wieliczka 08-10 września 2021 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Katedra Geodezji. — [S. l. : s. n.], [2021]. — S. 36. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: zieleń publiczna, zadania gminy, nabywanie terenów publicznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza procesu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjneThe analysis of the process of destining agricultural and forest land for investment purposes / Anita KWARTNIK-PRUC, Jarosław BYDŁOSZ, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2011 vol. 19 no. 4, s. 169–179. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-56-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza realizacji ustaw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościAnalysis of the implementation of laws on the transformation of the right of perpetual usufruct into ownership / Anita KWARTNIK-PRUC, Anna TREMBECKA // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum ; ISSN 1644-0749. — 2019 vol. 18 no. 4, s. 363–380. — Bibliogr. s. 278–280, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-18. — tekst: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/aspal/article/view/4318/3752

  orcid iD
 • słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste, przekształcenie, zarządzanie nieruchomościami publicznymi

  keywords: transformation, perpetual usufruct, public property management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.31648/aspal.4318

12
 • Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 1, Działka, granica, nieruchomość[Terminological analysis of selected problems of cadastre and homological subject. Pt. 1, Lot, boundary, real estate] / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 10, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 2, Prosto do katastru i mierniczego[Terminological analysis of selected problems of cadastre and hemological subjects. Pt. 2, Directly to cadastre and surveyor] / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 11, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza warunków wykorzystywania przepisów Kodeksu Cywilnego Napoleona jako podstawy wpisu w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu PaństwaConditions analysis for the use of the Napoleonic Code as a basis for the entry in the land and mortgage register of the ownership right to the state treasury / Anita KWARTNIK-PRUC, Aneta MĄCZYŃSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum ; ISSN 1644-0749. — 2019 vol. 18 iss. 3, s. 285–295. — Bibliogr. s. 293–295, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: księgi wieczyste, Kodeks Napoleona, regulacja stanu prawnego gruntów państwowych

  keywords: Napoleonic Code, land and mortgage register, regulation of state legal status of state lands

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.31648/aspal.4189

15
 • Analysis of changes in procedure of designating agricultural and forest lands for investment purposesAnaliza zmian w procedurze przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne / Anita KWARTNIK-PRUC, Anna SZAFARCZYK, Anna TREMBECKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1/1, s. 91–99, [1] k. złoż.. — Bibliogr. s. 99, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01-1/Geomatics_2010_1_1_06.pdf

 • słowa kluczowe: cele inwestycyjne, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, grunty rolne i leśne

  keywords: exclusion of lands from agricultural production, investment purposes, agricultural and forest lands

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analysis of implementation of the act on transformation of right of perpetual usufruct into property ownership title / Teresa Front-Dąbrowska, Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // W: ”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25\textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — (Conference proceedings (GIS Odyssey. Online) ; ISSN 2623-5714). — S. 183–197. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.gis.us.edu.pl/index.php/conference-proceedings-2018 [2018-09-10]. — Bibliogr. s. 196–197, Abstr.

 • keywords: perpetual usufruct, public land, public property management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analysis of simplified mode of property acquisition for the purpose of road construction in Poland / Anita KWARTNIK-PRUC, Anna TREMBECKA // W: FIG Working Week 2012 [Dokument elektroniczny] : knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage : Rome, Italy, 6–10 May 2012 : technical program and proceedings. — Dane tekstowe / International Federation of Surveyors (FIG). — [Italy : FIG], [2012]. — e-ISBN: 97887-90907-98-3. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts03g/TS03G_kwartnikpruc_trembecka_et_al_5698.pdf [2012-10-08]. — Bibliogr. s. 12–13, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Analysis the forms of real estate management implemented by the municipality of Krakow / Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // W: ”GIS ODYSSEY 2016” : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5th–9th September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Agnieszka Bieda, Jarosław Bydłosz, Anna Kowalczyk. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2016]. — ISBN: 978-953-6129-55-3. — S. 261–265. — Bibliogr. s. 264–265, Abstr.. — Dostęp również online: {https://goo.gl/x4cAg9} [2016-11-15]

 • keywords: real estate management, properties, commercial premises, residential units

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Assessing validity of employing surveying methods to capture data on topography to determine hydrological and topographic parameters essential for selecting locations for the construction of small hydropower plants / Anita KWARTNIK-PRUC, Aneta Mączyńska // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 4 art. no. 1527, s. 1–41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 38–41, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-18. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/4/1527/pdf

  orcid iD
 • keywords: renewable energy sources, spatial data, small hydropower plants, modern surveying methods, location selection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15041527

22
 • Assessment of procedures for determining property boundaries in the context of creating cadastre in Poland / Anita KWARTNIK-PRUC // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 71–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • keywords: real estate, cadastre, boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Designating agricultural land for investment purposes and the requirements of environmental sustainability / KWARTNIK-PRUC Anita, SZAFARCZYK Anna // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 212–216. — Bibliogr. s. 216, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości w procesie ustalania stanu prawnego gruntuDocumentation of delimination of a real estate property connected with legal regulations of the ground / Anita KWARTNIK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 1/1, s. 139–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-02/Geodezja_2005_2_08.pdf

 • słowa kluczowe: rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie znaków granicznych

  keywords: delimitation, title boundary reestablishment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: