Wykaz publikacji wybranego autora

Anita Kwartnik-Pruc, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7891-2988

ResearcherID: X-2565-2018

Scopus: 56006822100

PBN: 5e709208878c28a04738eddf

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 77 publikacji Autora


1
 • Accuracy of determination of the running of the shore line on orthophotomap / Aneta MĄCZYŃSKA, Anita KWARTNIK-PRUC // W: ”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25\textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — (Conference proceedings (GIS Odyssey. Online) ; ISSN 2623-5714). — S. 346–353. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.gis.us.edu.pl/index.php/conference-proceedings-2018 [2018-09-10]. — Bibliogr. s. 353, Abstr.

 • keywords: shore line, bank edge, land registry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Akt własności ziemi podstawą regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych na obszarach rolnychLand ovnership act basis for regulating legal status of real property located in agricultural areas / Anita KWARTNIK-PRUC, Aneta MĄCZYŃSKA // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 64–65. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: akt własności ziemi, stan prawny nieruchomości, obszary rolne

  keywords: land overship act, real estate legal status, agricultural areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Akt własności ziemi w obrocie nieruchomościamiLand certificate in process of conveyancing of real estate / Anita KWARTNIK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 1, s. 113–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aktualne problemy katastru w Polsce : praca zbiorowa[Present cadastral problems in Poland] / pod red. nauk. Roberta Łuczyńskiego ; aut.: Małgorzata Akińcza, Agnieszka BIEDA, Małgorzata BUŚKO, Honorata Hannibal, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Robert KRZYŻEK, Anita KWARTNIK-PRUC, Robert Łuczyński, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015. — 124 s.. — (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Geodezja i Kartografia ; t. 2). — Bibliogr. s. 122–124. — ISBN: 978-83-7814-470-0. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Aktualne problemy postępowania o scalenie i podział na cele budownictwa jednorodzinnego na przykładzie m. Krakowa[Problems of consolidation and division of real estate on aim of private housing for example Kraków] / Anita KWARTNIK // W: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — ISBN10: 8390680491. — S. 27-2–-27-10. — Bibliogr. s. 27-10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • An analysis of the changes in the structure of allotment gardens in Poland and of the process of regulating legal status / Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2018 vol. 10 iss. 11 art. no. 3829, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-23. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3829/pdf

 • keywords: sustainable development, regulation of legal status, allotment gardens, dissolution of allotment garden

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su10113829

9
 • Analiza procesu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjneThe analysis of the process of destining agricultural and forest land for investment purposes / Anita KWARTNIK-PRUC, Jarosław BYDŁOSZ, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2011 vol. 19 no. 4, s. 169–179. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-56-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza realizacji ustaw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościAnalysis of the implementation of laws on the transformation of the right of perpetual usufruct into ownership / Anita KWARTNIK-PRUC, Anna TREMBECKA // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum ; ISSN 1644-0749. — 2019 vol. 18 no. 4, s. 363–380. — Bibliogr. s. 278–280, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-18. — tekst: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/aspal/article/view/4318/3752

 • słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste, przekształcenie, zarządzanie nieruchomościami publicznymi

  keywords: transformation, perpetual usufruct, public property management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.31648/aspal.4318

11
 • Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 1, Działka, granica, nieruchomość[Terminological analysis of selected problems of cadastre and homological subject. Pt. 1, Lot, boundary, real estate] / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 10, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 2, Prosto do katastru i mierniczego[Terminological analysis of selected problems of cadastre and hemological subjects. Pt. 2, Directly to cadastre and surveyor] / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 11, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza warunków wykorzystywania przepisów Kodeksu Cywilnego Napoleona jako podstawy wpisu w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu PaństwaConditions analysis for the use of the Napoleonic Code as a basis for the entry in the land and mortgage register of the ownership right to the state treasury / Anita KWARTNIK-PRUC, Aneta MĄCZYŃSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum ; ISSN 1644-0749. — 2019 vol. 18 iss. 3, s. 285–295. — Bibliogr. s. 293–295, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: księgi wieczyste, Kodeks Napoleona, regulacja stanu prawnego gruntów państwowych

  keywords: Napoleonic Code, land and mortgage register, regulation of state legal status of state lands

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.31648/aspal.4189

14
15
 • Analysis of implementation of the act on transformation of right of perpetual usufruct into property ownership title / Teresa Front-Dąbrowska, Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // W: ”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25\textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — (Conference proceedings (GIS Odyssey. Online) ; ISSN 2623-5714). — S. 183–197. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.gis.us.edu.pl/index.php/conference-proceedings-2018 [2018-09-10]. — Bibliogr. s. 196–197, Abstr.

 • keywords: perpetual usufruct, public land, public property management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analysis of simplified mode of property acquisition for the purpose of road construction in Poland / Anita KWARTNIK-PRUC, Anna TREMBECKA // W: FIG Working Week 2012 [Dokument elektroniczny] : knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage : Rome, Italy, 6–10 May 2012 : technical program and proceedings. — Dane tekstowe / International Federation of Surveyors (FIG). — [Italy : FIG], [2012]. — e-ISBN: 97887-90907-98-3. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts03g/TS03G_kwartnikpruc_trembecka_et_al_5698.pdf [2012-10-08]. — Bibliogr. s. 12–13, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Analysis the forms of real estate management implemented by the municipality of Krakow / Anna TREMBECKA, Anita KWARTNIK-PRUC // W: ”GIS ODYSSEY 2016” : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5th–9th September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Agnieszka Bieda, Jarosław Bydłosz, Anna Kowalczyk. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2016]. — ISBN: 978-953-6129-55-3. — S. 261–265. — Bibliogr. s. 264–265, Abstr.. — Dostęp również online: {https://goo.gl/x4cAg9} [2016-11-15]

 • keywords: real estate management, properties, commercial premises, residential units

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Assessment of procedures for determining property boundaries in the context of creating cadastre in Poland / Anita KWARTNIK-PRUC // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 71–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • keywords: real estate, cadastre, boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Designating agricultural land for investment purposes and the requirements of environmental sustainability / KWARTNIK-PRUC Anita, SZAFARCZYK Anna // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 212–216. — Bibliogr. s. 216, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości w procesie ustalania stanu prawnego gruntuDocumentation of delimination of a real estate property connected with legal regulations of the ground / Anita KWARTNIK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 1/1, s. 139–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rmp0056.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-02/Geodezja_2005_2_08.pdf

 • słowa kluczowe: rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie znaków granicznych

  keywords: delimitation, title boundary reestablishment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Dokumenty nadania ziemi z okresu reformy rolnej i akcji osiedleńczejDocumentation of land assignments in the periods of the land reform and the settlement action / Anita KWARTNIK-PRUC, Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 189–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/unsHxy

 • słowa kluczowe: reforma rolna, akcja osiedleńcza, dokument nadania ziemi, akt nadania ziemi, orzeczenie o wykonaniu aktu nadania, mierniczy przysięgły

  keywords: land reform, settlement action, act of legal assignement, chartered surveyor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Evaluation of the usefulness of terrestrial laser scanning for measurements of ice structures / Edyta PUNIACH, Anita KWARTNIK-PRUC, Paweł ĆWIĄKAŁA // W: ”GIS ODYSSEY 2017” [Dokument elektroniczny] : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 4\textsuperscript{th} to 8\textsuperscript{th} of September 2017, Trento – Vattaro, Italy : conference proceedings / eds. Tomasz Adamczyk, Ewa Dębińska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2017]. — 1 dysk optyczny. — (Conference Proceedings (GIS Odyssey. CD-ROM) ; ISSN 2459-7627). — Opis część wg okł.. — S. 295–304. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 302–304, Abstr.

 • keywords: terrestrial laser scanner, ice caves, shape of ice structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Exclusion of land from agricultural and forestry production : practical problems of the procedurePraktyczne problemy realizacji procesu wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej / Anita KWARTNIK-PRUC // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 3, s. 69–77. — Bibliogr. s. 76–77, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-03/Geomatics_2011_3_06.pdf

 • słowa kluczowe: grunty rolne, grunty leśne, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej

  keywords: agricultural land, forest lands, exclusion of lands from agricultural production

  cyfrowy identyfikator dokumentu: