Wykaz publikacji wybranego autora

Angelika Musiał, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-7575-6887 połącz konto z ORCID

ResearcherID: U-2315-2018

Scopus: 57191843087

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Advantages and disadvantages of coal exploitation methods / Angelika MUSIAŁ, Edyta SERMET, Marek Nieć // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2–5 November, 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. Book 4, Energy and clean technologies. Vol. 3 Recycling air pollution and climate change, modern energy and power source. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-82-7. — S. 213–220. — Bibliogr. s. 219–220, Abstr.

 • keywords: resources, coal, energy, underground coal gasification, exploitation methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka przerostów płonnych w pokładzie 384 północnej części LZWCharacteristics the intercalations in the 384 seam – north part of the Lublin Coal Basin / Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 67–72. — Bibliogr. s. 72

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, przerosty płonne, pokład, LZW

  keywords: Lublin Coal Basin, seam, intercalations, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka węgla kamiennego z pokładu 510 w złożu „Brzeszcze” na tle klasyfikacji międzynarodowychPosition of bituminous coal based on coal international classifications – coal seam 510, “Brzeszcze” deposit / Szymon Jamroży, Patrycja Wyrobek, Barbara BIELOWICZ, Angelika MUSIAŁ, Martyna PASZEK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2017 R. 58 nr 3, s. 56–63. — Bibliogr. s. 63. — XVIII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń na temat Drogi i bezdroża modelowania złóż : Żagań, 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, analiza statystyczna, parametry złożowe, klasyfikacje węgla, mapy izoliniowe

  keywords: statistical analysis, deposit parameters, bituminous coal, contour maps, classifications of bituminous coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Correlation between ash contents and intercalations of barren rocks in selected deposits of bituminous coal - the Lublin Coal Basin case study, Poland / Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ, Martyna PASZEK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 117–123. — Bibliogr. s. 123, Abstr.

 • keywords: Lublin Coal Basin, ash content, bituminous coal, intercalations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.015

5
 • Gentrification and adaptation of the post-exploitation area - the Cracow region case study (Poland) / Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ, Jerzy GÓRECKI // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 167–173. — Bibliogr. s. 173, Abstr.

 • keywords: gentrification, Miękinia Wschód porphyry deposit, post exploitation area, Cracow region

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.021

6
 • Gentryfikacja terenu pogórniczego na przykładzie złoża porfiru Miękinia WschódGentrification of post-exploitation area - the Miękinia Wschód deposit of the porphyry case study / Edyta SERMET, Jerzy GÓRECKI, Angelika MUSIAŁ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 96, s. 255–264. — Bibliogr. s. 264, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXVI konferencja : Zakopane, 16–18 listopada 2016

 • słowa kluczowe: teren pogórniczy, gentryfikacja, złoże porfiru Miękinia Wschód

  keywords: gentrification, Miękinia Wschód porphyry deposit, post exploitation area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geodiversity and raw materials values in the southern part of the Holy Cross Mountains / Angelika MUSIAŁ, Edyta SERMET, Justyna Auguścik // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-35-5. — S. 143–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.. — Toż w: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 143–150. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 150

 • keywords: geotourism, former mining, natural exposures, local minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018/1.1/S01.019

8
 • Geotopy południowo-wschodniej części Gór ŚwiętokrzyskichGeotourist attractions in the south-eastern part of the Holly Cross Mountains / Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ, Justyna AUGUŚCIK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2016 vol. 466, s. 271–277. — Bibliogr. s. 276–277, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/HQN0wD

 • słowa kluczowe: geoturystyka, osady mioceńskie, Góry Świętokrzyskie, zamek Krzyżtopór, osady kambryjskie, osady środkowodewońskie

  keywords: geotourism, Holy Cross Mountains, Krzyżtopór Castle, Miocene deposits, Middle Devonian deposits, Cambrian deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0009.4325

9
 • Gipsy, siarka i wody mineralne od Doliny Nidy do Ziemi Tarnobrzeskiej[Gypsum, sulfur and mineral waters from the Nida Valley to the Tarnobrzeg Region] / Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ // W: Dokumentowanie geologiczne złóż na potrzeby ich eksploatacji : w stulecie działalności Akademii Górniczo-Hutniczej i Państwowego Instytutu Geologicznego : XX seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Mielec, 11–14 czerwca 2019 r. : abstrakty. — Wrocław : „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, [2019]. — ISBN: 978-83-60905-02-9. — S. 31–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Homogeneity \emph{versus} heterogeneity of selected parameters of coal seams - the Lublin Coal Basin case study, Poland / Jacek MUCHA, Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-55-1. — S. 241–248. — Bibliogr. s. 248, Abstr.

 • keywords: coal, geostatistics, statistics, deposit parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Lithological types of sulphur ore and their influence on smeltability / Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ // W: SGEM 2019 : 19\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June–6 July, 2019, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 19, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-76-8. — S. 287–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.

 • keywords: textures, sulphur, smeltability, ore structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2019/1.1/S01.035

12
 • L'ubietovskie hałdy miedziowe – świadkowie dziejów górnictwa w centralnej SłowacjiPost mining copper dump-fields in L'ubietova – witnesses of mining history in the central Slovakia / Patrycja Wyrobek, Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2017 R. 58 nr 3, s. 49–55. — Bibliogr. s. 54–55. — XVIII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń na temat Drogi i bezdroża modelowania złóż : Żagań, 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

 • słowa kluczowe: hałdy, złoże antropogeniczne, L'ubietova, złoża miedzi, dziedzictwo górnictwa

  keywords: anthropogenic deposit, copper deposits, L'ubietova, dump-field, mining heritage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metan wiodącym zagrożeniem naturalnym w KWK „Brzeszcze”Methane as the main natural hazard in ”Brzeszcze” hard coal deposit, Upper Silesian Coal Basin / Angelika MUSIAŁ, Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 62–66. — Bibliogr. s. 66

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, zagrożenia naturalne, metan, Brzeszcze

  keywords: natural hazards, methane, Brzeszcze, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Od Puscha do czasów współczesnych - zagadka dewońskich rud żelaza w Górach Świętokrzyskich : [abstrakt][From Pusch to present day - the question of Devonian iron ore in the Holy Cross Mts : abstract] / Marek Nieć, Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ // W: Materiały I. Warsztatów Dziedzictwo i historia górnictwa : Złoty Stok, 14–15 IV 2016 / oprac. Paweł P. Zagożdżon [et al.]. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-942205-5-6. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Programy komputerowe – błogosławieństwo czy przekleństwo? : problemy wizualizacji danych geologicznychComputer software – a blessing or a curse? : problems of visualization of the geological data / Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ, Martyna PASZEK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 2, s. 12–16. — Bibliogr. s. 15–16. — Tradycja i nowoczesność w dokumentowaniu złóż : XVII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Chęciny, 1–3 czerwca 2016 r.

 • słowa kluczowe: programy komputerowe, dane geologiczne, wizualizacja danych geologicznych

  keywords: computer software, geological data, visualization of geological data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Raman spectroscopic characterization of carbonaceus material from Outer Carpathians hydrothermal veins - implication to the interpretation of \emph{”marmarosh diamonds”} crystallization environment / Angelika MUSIAŁ, Beata NAGLIK, Edyta SERMET, Sara Mandera, Dominika Skrępnicka // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 463–469. — Bibliogr. s. 468–469, Abstr.

 • keywords: Raman spectroscopy, Outer Carpathians, organic matter, hydrothermal process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.059

17
 • Rare Earth Elements in the rock sequence from Lower to Middle Devonian in the Holy Cross Mountains, Poland / Angelika MUSIAŁ, Edyta SERMET, Marek Nieć // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 471–477. — Bibliogr. s. 477, Abstr.

 • keywords: rare earth elements, REE, Holy Cross Mountains, Lower Devonian rocks, Middle Devonian rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.060

18
 • Shale gas deposit model and preliminary resources estimation based on mud logging data on gas content variationModel złoża gazu ziemnego w łupkach i zmienność ich gazonośności na podstawie profilowania gazowego / Marek Nieć, Angelika MUSIAŁ, Justyna Auguścik // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2019 vol. 35 nr 4, s. 27–45. — Bibliogr. s. 43–44, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-115584-44894?filename=Shale%20gas%20deposit%20model.pdf

 • słowa kluczowe: zmienność, łupki, gazonośność, model złoża

  keywords: variability, shales, deposit model, gas bearing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2019.128541

19
 • Six centuries of the Polish sulphur mining : past, today and future / Edyta SERMET, Jerzy GÓRECKI, Angelika MUSIAŁ // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-35-5. — S. 473–479. — Bibliogr. s. 479, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 473–479. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 479

 • keywords: exploitation, sulphur, polish deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Stages of selection of the coal resources base for underground gasification - on an example of the Lublin Coal Basin (Poland) / Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ // W: SGEM 2019 : 19\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June–6 July, 2019, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 19, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-76-8. — S. 537–544. — Bibliogr. s. 543–544, Abstr.

 • keywords: resources, underground coal gasification, Lublin Coal Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2019/1.1/S01.066

21
 • The adaptation of selected post-mining areas in Krakow / Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-35-5. — S. 527–533. — Bibliogr. s. 533, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 527–533. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 533.

 • keywords: reclamation, post mining area, adaptation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The impact of dolomites alteration on the value of microhardness in tectonically disturbed zones / Angelika MUSIAŁ, Marek REMBIŚ // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-35-5. — S. 559–566. — Bibliogr. s. 566, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 559–566. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 566

 • keywords: microhardness, dolomites, tectonics, lithological diversity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The variability in the content of rare earth elements (Ce, La, Sc, and Y) in bituminous coal (Lublin Coal Basin) / Justyna Auguścik, Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-35-5. — S. 603–610. — Bibliogr. s. 610, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 603–610. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 610

 • keywords: Lublin Coal Basin, rare earth elements, correlation, bituminous coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The variability of selected qualitative parameters of bituminous coal - east part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB) case study / Martyna PASZEK, Justyna Auguścik, Angelika MUSIAŁ // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-35-5. — S. 611–618. — Bibliogr. s. 618, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 611–618. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 618

 • keywords: ash, distribution, semivariogram, sulphur, bituminous coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Węgiel cenniejszy niż diament? : występowanie diamentów marmaroskich w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoIs the coal more valuable than the diamond? : the occurrence the marmarosh diamonds in the south-east part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB) / Angelika MUSIAŁ, Beata NAGLIK, Edyta SERMET, Patrycja Wyrobek // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 5, s. 53–57. — Bibliogr. s. 57. — Tradycja i nowoczesność w dokumentowaniu złóż : XVII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Chęciny, 1–3 czerwca 2016 r.

 • słowa kluczowe: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, złoża węgla, diamenty marmaroskie, spektroskopia Ramana

  keywords: Raman spectroscopy, Upper Silesian Coal Basin, coal deposit, marmarosh diamond

  cyfrowy identyfikator dokumentu: