Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Piechaczek, mgr

poprzednio: Bech

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-5824-8311 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7093e5878c28a0473b2d5b

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
2
 • Determinanty wyboru oferty turystycznej – czyli na co zwracamy uwagę wybierając pakiet oferowany przez biuro podróży[Determinants of a tourist offer choices – viz. what we pay attention to when choosing a package offered by a travel agency] / Aneta BECH // W: Dokonania naukowe doktorantów : edycja VIII : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : 27 i 28.04.2020, Kraków / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — Udział w konferencji wyłącznie za pośrednictwem internetu. — ISBN: 978-83-63058-93-7. — S. 33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Polish domestic tourism in the face of SARS-CoV-2 pandemicPolska turystyka krajowa w obliczu pandemii SARS-CoV-2 / Aneta PIECHACZEK // Acta Universitatis Lodziensis [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-7663. Folia Oeconomica ; ISSN 0208-6018. — 2021 vol. 2 no. 353, s. 29–42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 39–41, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/9200/9720

 • słowa kluczowe: turystyka, COVID-19, SARS-CoV-2, pandemia, sektory gospodarcze

  keywords: tourism, COVID-19, SARS-CoV-2, pandemic, economic sectors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/0208-6018.353.02

4
 • Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w kontekście zarządzania projektami na przykładzie projektów badań rynku w sektorze polskich przedsiębiorstw market researchContingency theory in the context of project management based on market research projects in Polish companies from market research sector / Aneta BECH, Henryk GURGUL // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2018 nr 14, s. 24-35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf

 • słowa kluczowe: teoria uwarunkowań sytuacyjnych, czynniki sytuacyjne, badania rynku, teoria kontyngencji

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wykorzystanie metod klasyfikacyjnych do prognozowania reakcji indeksu WIG20 na publikacje amerykańskich danych makroekonomicznych[The application of classification methods in forecasting the WIG20 index reaction to US macroeconomic news announcements] / Aneta BECH, Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych / pod red. Artura Prędkiego. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. — ISBN: 978-83-65907-29-5 ; e-ISBN: 978-83-65907-30-1. — S. 15–22. — Bibliogr. s. 21–22. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Z badań nad wybranymi aspektami ekonomiczno-finansowymi w ostatnich latachOn selected economic-financial aspects in recent years / pod red. Henryka GURGULA ; Henryk GURGUL, Aneta PIECHACZEK, Krzysztof POSŁUSZNY, Milena SULIGA, Robert Syrek, Jacek WOLAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — 131 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66727-29-8 ; e-ISBN: 979-83-66727-35-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: