Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Napieraj, dr inż.

poprzednio: Gródek

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0437-7273 orcid iD

ResearcherID: G-5346-2018

Scopus: 55659291800

PBN: 5e70922b878c28a04739108e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises / Edyta BRZYCHCZY, Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Marek KĘSEK, Tadeusz WOŹNY, Aneta NAPIERAJ // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN: 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0148-5. — S. 551–558. — Bibliogr. s. 557–558, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analiza dynamiki sprzedaży wyrobów kamiennych kopalni „Klęczany”The temporariness analysis of sale productions of broken stones in “Klęczany” mine / Jerzy Zmieniewicz, Aneta GRÓDEK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 15–17 września 2004 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — [Kraków : AGH WGiG], 2004. — Na s. tyt. dodatkowo: 10 lat – Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. — S. 483–493. — Bibliogr. s. 492–493, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychAn analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction / oprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.. — Bibliogr. s. 283–[289], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-233-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza pracy zespołów w organizacji z wykorzystaniem technik eksploracji procesówThe analysis of team work in organization with the use of process mining techniques / Marta SUKIENNIK, Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2017 nr 11, s. 46–52. — Bibliogr. s. 51–52, Summ.

  orcid iD
 • keywords: social networks, SNA, process mining, work organization, staff teams

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza procesów w górnictwie - podejścia i wyzwania[Process analysis in mining - approaches and challenges] / Edyta BRZYCHCZY, Agnieszka TRZCIONKOWSKA, Aneta NAPIERAJ // W: XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 24-26.02.2020 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk], 2020. — 1 dysk optyczny. — S. 44. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Streszczenie w części: Spis referatów i streszczenia. — Dostęp również online w: {http://szkolaeksploatacji.pl/referat/analiza-procesow-w-gornictwie-podejscia-i-wyzwania/} [2020-02-28]. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza sprzedaży wyrobów wybranych kopalń łamanych kruszyw drogowychThe analysis of sale productions selected mines of broken stones road / Aneta GRÓDEK, Zdzisław GAŁAŚ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 5, s. 55–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.. — Laureaci V edycji konkursu „Diamenty AGH” : na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2002/2003 : artykuły przygotowane na podstawie wyróżnionych prac dyplomowych / pod red. Leszka Kurcza. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of a mining process performance in a longwall face – visualization proposalsAnaliza wydajności procesu wydobycia systemem ścianowym – propozycje wizualizacji / Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 2, s. 251–258. — Bibliogr. s. 257, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2019_full/IM%202-2019-a41.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: wizualizacja danych, wyrobisko ścianowe, analiza procesu, proces wydobywczy

  keywords: data visualization, mining process, process analysis, longwall face

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-02-41

9
 • Badania kwestionariuszowe jako sposób pozyskania wiedzy od ekspertówQuestionnaire surveys as the method of gaining knowledge from experts / Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 120–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bankowość elektroniczna – zasady jej funkcjonowania oraz wykorzystanie w przedsiębiorstwach[Electronic banking in companies: principles and practice] / Marta SUKIENNIK, Aneta GRÓDEK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. — Praca zawiera referaty wygłoszone w ramach VIII Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie : 10–12 stycznia 2005, Zakopane. — S. 506–514. — Bibliogr. s. 514, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bridging the gap: an evaluation of business process management education and industry expectations – the case of Poland / Piotr Senkus, Justyna Berniak-Woźny, Renata Gabryelczyk, Aneta NAPIERAJ, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Piotr Sliż, Marek Szelągowski // W: Business Process Management : blockchain, robotic process automation and educators forum : BPM 2023 : Utrecht, The Netherlands, September 11–15, 2023 : proceedings / eds. Julius Köpke [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2023. — (Lecture Notes in Business Information Processing ; ISSN 1865-1348 ; vol. 491). — ISBN: 978-3-031-43432-7 ; e-ISBN:  978-3-031-43433-4. — S. 250–262. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-09-04

  orcid iD
 • keywords: labor market, education, skills, business process management, curriculum, BPM, competencies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-43433-4_18

12
 • Conformance checking of a longwall shearer operation based on low-level events / Marcin SZPYRKA, Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ, Jacek Korski, Grzegorz J. NALEPA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 24 art. no. 6630, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-15. — G. Nalepa – dod. afiliacja: Jagiellonian University. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/24/6630/pdf

  orcid iD
 • keywords: Petri nets, underground mining, shearer, sensor data, conformance checking, industrial process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13246630

13
 • Czynnik ludzki a pokolenie Z - wyzwania współczesnego pracodawcyThe human factor and generation Z -challenges of a modern employer / Marta SUKIENNIK, Aneta NAPIERAJ // W: Konferencja Bezpieczeństwo pracy - edukacja i dobre praktyki : 29 września 2023, Kraków : [abstrakty]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami], [2023]. — S. 35

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, czynnik ludzki, pokolenie Z, pracodawca

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Czynniki wpływające na dobór wyposażenia do robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennegoFactors affecting the selection of equipment for development and coal winning works in hard coal mines in the light of scientific research / Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 1, s. 34–40. — Bibliogr. s. 40

 • słowa kluczowe: wyrobisko ścianowe, wyrobisko korytarzowe, system doradczy

  keywords: advisory system, roadways gate, longwall gate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Czynniki wpływające na niestabilność czasu trwania cyklu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennegoFactors affecting the instability of duration of the production cycle realized in a longwall working in hard coal mines / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 142–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Economic aspects of reliability in mining processesEkonomiczne aspekty niezawodności procesów wydobywczych / Aneta NAPIERAJ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 95–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niezawodność, optymalizacja, ekonomia, system produkcyjny

  keywords: reliability, optimization, economy, production system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-12

17
18
 • Examples of using the intensity indicator of winning stream for various longwall shearer-based mining technologiesPrzykłady wykorzystania wskaźnika natężenia strugi urobku dla różnych technologii urabiania kombajnem / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. — 2017 z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 39–53. — Bibliogr. s. 52–53, Abstr., Streszcz.. — 3rd International Scientific Conference MEET 2017 (Management, Economics, Ethics, Technics). — tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20111/3.%20Snopkowski%20ZN.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: wydobycie, przodki ścianowe, efektywność procesu produkcyjnego

  keywords: output, longwall faces, effectiveness of production process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29119/1641-3466.2017.111.3

19
 • Future competences in mining (based on surveys, evaluations and opinions on the project Sectoral Qualifications Framework for Mining)Kompetencje przyszłości w górnictwie (na podstawie badań ocen i opinii dotyczących projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Górnictwa) / Aneta NAPIERAJ, Aldona Urbanek, Marek BOROWSKI // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2021 R. 59 nr 1, s. 50-57, 58-65. — Bibliogr. s. 57, 65. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.miag.agh.edu.pl.exhvw9mg002e.wbg2.bg.agh.edu.pl/wp-content/uploads/MIAG_01_545_2021_3.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kompetencje, kwalifikacje, Polska Rama Kwalifikacji, Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Górnictwa

  keywords: qualifications, competences, Polish Qualifications Framework, Sectoral Qualifications Framework for the Mining Sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/miag.2021.1.545.50

20
 • Handel emisjami – możliwości wykorzystania dla polskich kopalń węgla kamiennegoThe emissions trade – possibility of use for Polish coal mines / Sebastian NAPIERAJ, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VI PhD Students Scientific Conference / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 115. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 46). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 457–470. — Bibliogr. s. 470

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kombajny ścianowe – ich wpływ na formy organizacji robót w ujęciu chronologicznymShearers – their influence on the forms of work organization in chronological order / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 146–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Koncepcja badań niezawodności przenośników taśmowych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakościąThe concept of reliability tests of conveyor belts with the use of quality management tools / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 71–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, przenośnik taśmowy, niezawodność, narzędzia zarządzania jakością

  keywords: reliability, coal, conveyor belt, quality management tools

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Koncepcja oceny efektywności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennegoConception of assessment of productive cycle effectiveness realized in longwalls of coal mines / Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 119–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25