Wykaz publikacji wybranego autora

Andżelika Bukowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-6855-6396 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57194025611

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Badania lepkości soli stopionych stosowanych w procesie wychwytywania dwutlenku węgla[Investigation of the viscosity of molten salts used in the carbon dioxide capture process] / Piotr PALIMĄKA, Andżelika BUKOWSKA, Michał STĘPIEŃ, Stanisław PIETRZYK // W: Metalurgia 2020 : XVII konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : 20-22 października 2021, Bukowina Tatrzańska : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : STOP, [2021]. — ISBN: 978-83-904306-7-6. — S. 63. — Bibliogr. s. 63

 • słowa kluczowe: lepkość, sole stopione, wychwyt CO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym w metalurgii metali nieżelaznych[Circular economy in metallurgy of non-ferrous metals] / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Andrzej PIOTROWICZ, Andżelika BUKOWSKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 17–18. — Bibliogr.. — Poster dostępny pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.1-posterowa.zip}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hydrometallurgical recovery of lead from direct-to-blister copper flash smelting slag / Krzysztof GARGUL, Bożena BORYCZKO, Andżelika BUKOWSKA // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2017 vol. 17 iss. 4, s. 905–911. — Bibliogr. s. 911, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-29. — tekst: https://goo.gl/QLEW2b

 • keywords: lead recovery, decopperization, acetic acid

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.acme.2017.04.004

5
6
 • Ind – produkcja, zastosowanie i recyklingIndium – production, application and recycling / Andżelika BUKOWSKA, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 9 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie). — ISBN (całość) 978-83-65677-19-8. — ISBN: 978-83-65917-55-3 ; e-ISBN: 978-83-65917-56-0. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz.

 • słowa kluczowe: rynek indu, surowce pierwotne indu, surowce wtórne indu, recykling indu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of $Ho^{3+}$ ions for quantitation of iron (Fe) in 0.1 M HCl solution using microwave plasma-atomic emission spectrometry (MP-AES)Wpływ jonów $Ho^{3+}$ na jakościowe oznaczanie żelaza w roztworze 0.1 M HCl metodą atomowej spektroskopii emisyjnej z plazmą mikrofalową (MP-AES) / Michał STĘPIEŃ, Andżelika BUKOWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2018 vol. 44 no. 3, s. 109–117. — Bibliogr. s. 117, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2018.44.3/mafe.2018.44.3.107.pdf

 • słowa kluczowe: MP-AES, ANOVA, Fe, Ho3+

  keywords: Fe, ANOVA, Ho3+, MP-AES

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2018.44.3.109

8
9
 • Ługowanie żużla zawiesinowego z jednostadialnego procesu otrzymywania miedzi roztworami wodorotlenku soduLeaching of direct-to-blister copper flash smelting slag with sodium hydroxide solutions / Krzysztof GARGUL, Andżelika BUKOWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 12, s. 2464–2466. — Bibliogr. s. 2466

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.12.12

10
 • Otrzymywanie indu z surowców naturalnych i wtórnych - analiza rynku : [abstrakt][Receiving of indium from primary and secondary raw materials - market analysis : abstract] / Andżelika BUKOWSKA, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-20-4. — ISBN: 978-83-65677-86-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-85-3. — S. 20. — A. Bukowska, S. Pietrzyk, P. Palimąka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Powstawanie i charakterystyka zgarów pochodzących z topienia złomów aluminiowychCreation and characterization of dross from melting of aluminium scrap / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Andżelika BUKOWSKA // W: Rozwój tworzyw inżynierskich i nauk o materiałach [Dokument elektroniczny] / red. Zbigniew Czyż, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017. — e-ISBN: 978-83-65598-96-7. — S. 107–127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/sqd1ep [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 126–127

 • słowa kluczowe: zgary, recykling aluminium, recykling zgarów

  keywords: dross, aluminium recycling, dross recycling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przegląd nowych metod odzysku srebra ze zdjęć RTGNovel methods of silver recovery from x-ray films – a review / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Andżelika BUKOWSKA // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 52. — W wersji drukowanej brak autorów: A. PIOTROWICZ, S. PIETRZYK, A. BUKOWSKA

 • słowa kluczowe: odzysk srebra, metody odzysku, zdjęcia RTG, metody pirometalurgiczne, metody chemiczne, metody mikrobiologiczne

  keywords: recovery methods, silver recovery, X-ray pictures, pyrometallurgical methods, chemical methods, microbiological methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Recykling baterii litowo-jonowych : [abstrakt][Recycling of lithium-ion batteries] / Andżelika BUKOWSKA, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018 : [Wrocław, 9.05.2018] : materiały konferencyjne - wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jedrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018. — Dod. ISBN: 978-83-65917-71-3 (całość), 978-83-65917-76-8 (wyd. cyfrowe). — ISBN: 978-83-65917-77-5. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Recykling baterii litowo-jonowychRecycling of lithium-ion batteries / Andżelika BUKOWSKA, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Andrzej PIOTROWICZ // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 10 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018. — ISBN (całość) 978-83-65917-70-6. — ISBN: 978-83-66139-70-1 ; e-ISBN: 978-83-66139-71-8. — S. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz.

 • słowa kluczowe: recykling metali, akumulatory litowo-jonowe, proces Umicore, proces Recupyl

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Recykling indu z odpadów pokonsumpcyjnych - monitory LCD[Recycling of indium from LCD wastes] / Michał STĘPIEŃ, Andżelika BUKOWSKA, Stanisław PIETRZYK, Wojciech GĘBAROWSKI, Piotr PALIMĄKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 19. — Poster pt. "Recykling indu z odpadów po konsumpcyjnych: monitory LCD" dostępny pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.1-posterowa.zip}

 • słowa kluczowe: recykling, ind, ITO, monitory LCD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Recykling zgarów solnych pochodzących z topienia złomów aluminiowych[Recycle of salt spills coming from melting aluminum scrap] / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, ANDŻELIKA BUKOWSKA // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 229. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Utylizacja i recykling dysków optycznych CD i DVDUtilisation and recycling of optical discs / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Andżelika BUKOWSKA, Piotr PALIMĄKA // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 51–52. — W wersji drukowanej brak autorów: A. PIOTROWICZ, S. PIETRZYK, P. PALIMĄKA

 • słowa kluczowe: recykling, utylizacja, dyski optyczne, odpady poamortyzacyjne

  keywords: utilization, recycling, optical discs, post amortization waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ związków organicznych na parametry procesu elektrolizy cynku[The influence of organic compounds on the parameters of the zinc electrolysis process] / Andżelika BUKOWSKA, Stanisław PIETRZYK // W: Metalurgia 2020 : XVII konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : 20-22 października 2021, Bukowina Tatrzańska : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : STOP, [2021]. — ISBN: 978-83-904306-7-6. — S. 31

 • słowa kluczowe: elektroliza cynku, związki organiczne, zużycie energii elektrycznej, wydajność prądowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zaawansowane metody rafinacji induAdvanced methods of indium refining / PIOTROWICZ Andrzej, PIETRZYK Stanisław, Andżelika BUKOWSKA // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 7 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018. — ISBN (całość) 978-83-65917-70-6. — ISBN: 978-83-66139-65-7 ; e-ISBN: 978-83-66139-64-0. — S. 124–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz.

 • słowa kluczowe: metaliczny ind, ultra czysty metal, oczyszczanie metali, niekonwencjonalne technologie

  cyfrowy identyfikator dokumentu: