Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Żmudzki, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • A study of material flow behavior during hot direct extrusion of brass : [extended abstract] / A. ŻMUDZKI, M. Nylén, W. B. Hutchinson, J. Tegnér, M. PIETRZYK // W: Advanced technology of plasticity 2005 : proceedings of the 8\textsuperscript{th} international conference on Technology of plasticity : Verona, October 9–13, 2005 / ed. P. F. Bariani. — Italy : Edizioni Progetto Padova, 2005. — S. 225–226. — Bibliogr. s. 226. — Pełny tekst w: 8\textsuperscript{th} ICTP 2005 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Technology of Plasticity : October 9–13, 2005 Verona, Italy / University of Padova. Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 9, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of the microstructure development model to the multiscale FEM simulation of metal forming processesZastosowanie modelu rozwoju mikrostruktury w wieloskalowej symulacji MES procesów przeróbki plastycznej metali / Andrzej ŻMUDZKI, Jarosław NOWAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2007 vol. 7 no. 1, s. 83–87. — Bibliogr. s. 87, Abstr., Streszcz.. — KomPlasTech 2007 : 14th conference Computer methods in materials science : Zakopane, January 14–17, 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2007. — tekst: http://www-1cmms-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=124

 • keywords: hot forming, dynamic recrystallization, multi-scale analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Identification of friction model in extrusion / A. ŻMUDZKI, R. Kuziak, M. Papaj, M. PIETRZYK // W: Design and technology of drawpieces and die stampings : the XVI international scientific and technological conference : Poznań–Wąsowo, June 14–16, 2004 : conference proceedings / eds. Jerzy Lisowski, Ewa Szymanska, Teresa Zielniewicz ; Metal Forming Institute. — [Poznań : Metal Forming Institute], [2004]. — Dodatkowo na okł.: KOM TECH INOP. — S. 213–222. — Bibliogr. s. 221–222, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Identification of material model for aluminium alloy using forward-backward extrusion test / A. ŻMUDZKI, M. PIETRZYK, R. Kuziak, M. Papaj // W: COST 526 : automatic process optimization in materials technology : first invited conference : 30–31 May 2005, Morschach, Switzerland : proceedings / eds. Dirk Büche, Norbert Hofmann ; ESF European Science Foundation, COST European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research. — [Aargau : University of Applied Sciences Aargau. Institute for Informatics], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 183–192. — Bibliogr. s. 192, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Identyfikacja modelu tarcia w procesie wyciskaniaIdentification of friction model in extrusion / A. ŻMUDZKI, R. Kuziak, M. Papaj, M. PIETRZYK // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2004 t. 15 nr 3, s. 69–78. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: identyfikacja, analiza odwrotna, tarcie, wyciskanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Komputerowe modelowanie procesów przetwórstwa metali : analiza wieloskalowaComputer simulation of metal forming processes : multiscale analysis / Maciej PIETRZYK, Łukasz MADEJ, Andrzej ŻMUDZKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 4, s. 238–246. — Bibliogr. s. 246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kontrola jakości produktów głębokiego tłoczenia blach za pomocą symulacji komputerowychNumerical simulations of deep drawing for control of product quality / Andrzej ŻMUDZKI, Agnieszka ŚLEDZIŃSKA, Maciej PIETRZYK, Henryk Woźniak, Andrzej Plewiński, Tadeusz Drenger // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2005 nr 3, s. 49–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Minimization of anisotropic effect during thin cup free bulging process using the artificial neural networks optimization technique / A. ŻMUDZKI, V. PIDVYSOTSKYY, M. PAĆKO, J. KUSIAK // W: NUMIFORM 2004 [Dokument elektroniczny] : materials processing and design: modeling, simulation and applications : proceedings of the 8th international conference on NUmerical Methods in Industrial FORMing processes : Columbus, Ohio, 13–17 June 2004 / eds. Somnath Ghosh, Jose M. Castro, June K. Lee ; AIP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Columbus, Ohio] : AIP, 2004. — 1 dysk optyczny. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; 712). — S. 2126–2131. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 4.0 ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2131, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Multi scale model for prediction of material behavior during deformation processes / Łukasz MADEJ, Peter D. Hodgson, Andrzej ŻMUDZKI, Maciej PIETRZYK // W: Computational plasticity VIII : fundamentals and applications : proceedings of the eighth international conference on Computational plasticity : Barcelona, Spain, 5th–7th September 2005, Pt. 2 / eds. D. R. J. Owen, E. Oñate, B. Suàrez. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 1203–1206. — Bibliogr. s. 1206, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Neural networks based optimization in inverse analysis / A. ŻMUDZKI, J. KUSIAK // W: COST 526 : automatic process optimization in materials technology : first invited conference : 30–31 May 2005, Morschach, Switzerland : proceedings / eds. Dirk Büche, Norbert Hofmann ; ESF European Science Foundation, COST European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research. — [Aargau : University of Applied Sciences Aargau. Institute for Informatics], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 236–241. — Bibliogr. s. 241, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Numerical simulation of advanced metal processing / Andrzej ŻMUDZKI, Stanisław WĘGLARCZYK, Tomasz KONDEK, Maciej PIETRZYK // W: Manufacturing systems development : industry expectations / ed. Jerzy Jędrzejewski. — Wroclaw : Editoral Institution of the Wrocław Board of Scientific Technical Societies Federation NOT, 2005. — (Machine Engineering ; ISSN 1642-6568 ; vol. 5 no. 3–4). — S. 12–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Numerical simulation of elastoplastic deformation of thin hard coating systems in nano-impact testNumeryczna symulacja odkształcenia sprężystoplastycznego układów cienkich, twardych powłok w teście udarności / Magdalena KOPERNIK, Maciej PIETRZYK, Andrzej ŻMUDZKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2006 vol. 6 no. 3–4, s. 150–160. — Bibliogr. s. 160, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www-1cmms-1agh-1edu-1pl-1000032tb179d.wbg2.bg.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=167

 • keywords: FEM, plastic deformation, FGM, hard coating system, nano impact test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Numerical simulations of deep drawing for control of product quality / Andrzej ŻMUDZKI, Agnieszka ŚLEDZIŃSKA, Maciej PIETRZYK, Henryk Woźniak, Andrzej Plewiński, Tadeusz Drenger // W: Net-shape sheet metal forming : international conference : concluding the international project INETFORSMEP financed by the European Union : 13\textsuperscript{th} May, 2005, Poznań–Wąsowo : conference proceedings / eds.: Jerzy Lisowski [et al.] ; Instytut Obróbki Plastycznej. — [Poznań : IOP], [2005]. — The intelligent system for net shape forming of sheet metal products. — S. 55–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena bilansu energetycznego procesu wyciskania z wymuszoną zmianą drogi odkształceniaAssessment of energy balance in the extrusion process, characterized by strain path change induced by deformation / Andrzej ŻMUDZKI, Wojciech Wajda, Henryk Paul, Maciej PIETRZYK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 5, s. 260–266. — Bibliogr. s. 266

 • słowa kluczowe: bilans energetyczny, wyciskanie aluminium, zmienna droga odkształcenia, KOBO

  keywords: energy balance, aluminium extrusion, deformation induced strain path change, KOBO

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Optimal shape of press plug and pre-chamber in direct extrusion process / A. ŻMUDZKI, D. SZELIGA, M. PIETRZYK // W: COST 526 : automatic process optimization in materials technology : first invited conference : 30–31 May 2005, Morschach, Switzerland : proceedings / eds. Dirk Büche, Norbert Hofmann ; ESF European Science Foundation, COST European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research. — [Aargau : University of Applied Sciences Aargau. Institute for Informatics], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 262–267. — Bibliogr. s. 267, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Optimization of materials processing using a hybrid technique based on artificial neural networksOptymalizacja procesów obróbki metali z użyciem techniki hybrydowej opartej o sztuczne sieci neuronowe / J. KUSIAK, A. ŻMUDZKI, A. Danielewska-Tułecka // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 50 iss. 3, s. 609–620. — Bibliogr. s. 620. — IV Scientific seminar “Integrated study on the Foundations of plastic deformation of metals” PLASTMET' 04 : Łańcut, Poland 16–19 November, 2004. — tekst: http://www.imim.pl.104cpfle018c.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol3_2005/abs3_5.pdf

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, optymalizacja, technika hybrydowa

  keywords: artificial neural networks, optimization, hybrid technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Optimum die shape design for evaluation of material properties / A. ŻMUDZKI, M. Papaj, R. Kuziak, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: ESAFORM : proceedings of the 6\textsuperscript{th} [sixth] international ESAFORM conference on Material forming : Salerno, Italy April 28–30, 2003 / ed. V. Brucato ; Università di Salerno. Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare. Dipartimento di Ingegneria Meccanica. — Palermo : Nuova Ipsa Editore, 2003. — Opis część. wg okł.. — ISBN10: 8876762116. — S. 139–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Possibilities of application of the multi scale strain localization CAFE model / Ł. MADEJ, A. ŻMUDZKI, P. D. Hodgson, M. PIETRZYK // W: ECCM-2006 : III European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : June 5–8, 2006 Lisbon, Portugal : book of abstracts / eds. C. A. Mota Soares [et al.] ; ECCOMAS. — Dordrecht, The Netherlands : Springer, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 541. — Bibliogr. s. 541. — Pełny tekst W: ECCM-2006 [Dokument elektroniczny] : III European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : June 5–8, 2006 Lisbon, Portugal : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ECCOMAS, APMTAC. — [Portugal : ECCM, cop. 2006]. — 1 dysk optyczny. — Różne daty konf.: 5–9 June 2006. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Proposition of experiment for evaluation of material properties of metal alloys deformed in semi-solid state / A. ŻMUDZKI, J. GAWĄD, M. Papaj, R. Kuziak, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: ESAFORM 2004 : the 7th Esaform conference on Material forming : Trondheim, Norway, April 28–30, 2004 : proceedings / ed. Sigurd Stören ; Norwegian University of Science and Technology ; SINTEF. — Trondheim : Department of Engineering Design and Materials NUST, 2004. — S. 667-670. — Bibliogr. s. 670, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Propozycja eksperymentu do wyznaczania parametrów reologicznych stopów metali odkształcanych w fazie półciekłejProposition of experiment for evaluation of material properties of metal alloys deformed in semi-solid state / A. ŻMUDZKI, J. GAWĄD, M. Papaj, R. Kuziak, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 83–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sensitivity analysis of strain localization with respect to stochastic parameters in the multi scale rheological model / Ł. MADEJ, D. SZELIGA, A. ŻMUDZKI, M. PIETRZYK // W: ESAFORM 2006 : the 9th international conference on Material forming : Glasgow, United Kingdom, April 26–28, 2006 / eds. Neal Juster, Andrzej Rosochowski ; European Scientific Association for Material Forming. — Kraków : Publishing House „Akapit”, 2006. — S. 39–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sensitivity of parameters of forward-backward extrusion test on material properties and friction / Maciej PIETRZYK, Andrzej ŻMUDZKI, Danuta SZELIGA, Roman Kuziak // W: MS&T 2004 [Dokument elektroniczny] : Materials Science & Technology 2004 : September 26–29, 2004, New Orleans, Louisiana : conference proceedings. :. Vol. 1, (AIST proceedings) : Development and application of hot rolled flat products ; High strain rate deformation and deformation mechanisms of structural steels ; Precipitation in steels – physical metallurgy and property development ; Primary operations and product quality ; Product application and development ; Roll technology ; The effects of microstructure and property homogeneity/variability on product performance ; Third international symposium on Railroad tank cars ; Use of bainitic-martensitic steels in current or developing applications. Vol. 2, (AIST/TMS proceedings) : Continuous casting fundamentals ; Engineered steel surfaces ; Modeling and computer applications in metal casting, shaping and forming processes / Association for Iron & Steel Technology, The Minerals, Metals & Materials Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : AIST ; TMS], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 403–411. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 411, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytyłowego po wybraniu opcji Vol. 2: (AIST/TMS proceedings)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Validation of the forward-backward extrusion test, designed for evaluation of friction coefficient and flow properties of metal alloys deformed in semi-solid state / Andrzej ŻMUDZKI, Marcin Papaj, Roman Kuziak, Jan KUSIAK, Maciej PIETRZYK // Steel Grips ; ISSN 1611-4442. — 2004 vol. 2 no. 3 suppl., s. 541–545. — Bibliogr. s. 545. — Metal Forming 2004 : proceedings of the 10th international conference on Metal Forming : Kraków, Poland, September 19–22, 2004. Vol. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Various plastometric tests for semi solid materials and their numerical simulations / Andrzej ŻMUDZKI, Maciej PIETRZYK, Petr Kotrbácek, Jaroslaw Horský // Steel Grips ; ISSN 1611-4442. — 2004 vol. 2 no. 3a suppl., s. 735–739. — Bibliogr. s. 739, Abstr.. — Metal Forming 2004 : proceedings of the 10th international conference on Metal Forming : Kraków, Poland, September 19–22, 2004. Vol. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ naprężeń na kinetykę transportu masyThe effect of stresses on kinetics of diffusion / B. WIERZBA, A. ŻMUDZKI, M. PIETRZYK // W: KomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16–19 stycznia 2005 / eds. A. Piela, J. Lisok, F. Grosman. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: