Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Zatorski, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu dokładności aproksymacji charakterystyki magnesowania maszyny asynchronicznej na model generatora pracującego samodzielnieApproximation accuracy of magnetization characteristic of asynchronous machine an analysis of its influence upon a model of a generator working independently / Wacław ORLEWSKI, Andrzej ZATORSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV sympozjum : Krynica, 18–22 września 2005 = Measuring systems-modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 259–269. — Bibliogr. s. 269, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analogowo-cyfrowy mostek do pomiaru rezystancjiAnalog-digital bridge for resistance measurement / Andrzej ZATORSKI, Tomasz Sworzeniowski // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 227–228. — Bibliogr. s 228, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Baza testów kontrolnych w oprogramowaniu wspomagającym proces dydaktyczny w Laboratorium Metrologii[Testing questions for didactic software in Metrology Laboratory] / Andrzej ZATORSKI, Jacek NALEPA // W: KM Kongres Metrologii : metrologia w procesie poznania : Wrocław, 6–9. 09. 2004 : materiały konferencyjne, T. 1 / pod red. Janusza Mroczki. — [Zielona Góra : druk: LUMEL S. A.], 2004. — S. 55–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dydaktyka podstaw metrologii na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz ElektrotechnikaTeaching students of electronics, telecommunication and electrical engineering fundamentals measurement and instrumentation / Andrzej ZATORSKI, Jacek ZALAS // W: XXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — ISBN10:  8391862410. — S. 253–260. — Bibliogr. s. 260, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Fazowy przetwornik drogi kątowej z filtrem składowej przeciwnej napięciaThe phase version of an angular displacement transducer with negative-sequence voltage a filter / Wacław ORLEWSKI, Andrzej ZATORSKI // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 197–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Instrukcje ćwiczeń laboratoryjnych wykonywanych w ramach przedmiotu Metrologia [Dokument elektroniczny][Laboratory didactic instructions for fundamentals of measurements and instrumentation] / oprac. Andrzej ZATORSKI (strona merytoryczna), Andrzej WAJDA (skład tekstu). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH. Wydział WEAIiE. Katedra Metrologii, [2008]. — 13 s.. — Tryb dostępu: http://www.kmet.agh.edu.pl/www/?q=node/136 [2009-08-28]. — Bibliogr. s. 13. — Do publikacji dołączono 15 zestawów ćwiczeń

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Korekcja błędu dynamicznego niestacjonarnego systemu pomiarowego I-rzędu metodą „w ciemno” dla wybranego przypadku okresowegoThe “blind” method of the dynamic error correction for the I-order time-varying measurement system-preliminary research for the periodical case / Jerzy NABIELEC, Andrzej ZATORSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV sympozjum : Krynica, 18–22 września 2005 = Measuring systems-modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 53–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Laboratoryjny fazomierz cyfrowy o bezpośrednim odczycieLaboratory digital phase-meter with the direct readout / Andrzej ZATORSKI, Wacław ORLEWSKI // W: XXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — ISBN10:  8391862410. — S. 33–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Miernictwo Telekomunikacyjne [Dokument elektroniczny] : kierunek: Elektronika i Telekomunikacja : moduł: Telekomunikacja : semestr VII studiów stacjonarnych : wymiar 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych : (stan w roku akademickim 2008/2009)[Auxiliary materials for laboratory training in the area of Telecommunication Measurements] / Andrzej ZATORSKI, Ryszard SROKA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : s. n., 2008. — 153 ekrany. — Tryb dostępu: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/ zmetr/Dr_Sroka/mater_telekom.pdf [2009-01-29]. — Bibliogr. ekran 153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metoda wyznaczania rezystancji wirnika maszyny indukcyjnej wykorzystująca generatorowy tryb jej pracyThe method of evaluating the rotor resistance for an inductive machine working in its generating mode / Wacław ORLEWSKI, Andrzej ZATORSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 200–204. — Bibliogr. s. 204, Streszcz., Abstr.. — MiSSP '2006 : XVI sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych : Krynica, 17–21 września 2006 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Miernictwo elektryczne : materiały do ćwiczeń laboratoryjnych[Electrical metrology : materials for laboratory training] / Andrzej ZATORSKI, Antoni ROZKRUT. — Wyd. 4 popr. i poszerz.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 386, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; 1585). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Miernictwo elektryczne[Electrical metrology] / Andrzej ZATORSKI // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — (Biblioteka COSiW SEP). — S. 237–258. — Bibliogr. s. 258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Miernictwo elektryczne[Electrical measurements] / Andrzej ZATORSKI // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Wyd. 4 zaktual.. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2009. — (Biblioteka COSiW SEP). — ISBN: 978-83-61163-13-8. — S. 239–264. — Bibliogr. s. 264

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena efektywności kształcenia w zakresie metrologii na specjalności TelekomunikacjaStructure of metrology teaching at the major specialization Telecommunication and assessment of its effectivity / Andrzej ZATORSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 9bis, s. 71–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — Kongres Metrologii „Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju” : Kraków 9–13 września 2007, T. 1 / SIiTMP SM, PSPAiR POLSPAR. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007 + CD-ROM. — Na okł. dodatkowo: 50 Lat Katedry Metrologii AGH, 55 Lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena przydatności testowej kontroli wiedzy studentów w dydaktyce podstaw metrologiiAssessment of the usefulness to students of knowledge checking by test methodologies in the teaching process of basics metrology / Andrzej ZATORSKI, Andrzej BIEŃ // W: PPM'06 : Podstawowe Problemy Metrologii : Ustroń, 14 – 17 maj, 2006 / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. — Katowice : KMO PAN, 2006. — (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Seria: Konferencje ; nr 11). — S. 205–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Podstawy metrologii elektrycznej[Basic of metrology] / Andrzej ZATORSKI, Ryszard SROKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 426, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0410). — Bibliogr. s. 419–[427]. — ISBN: 978-83-7464-405-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Podstawy metrologii elektrycznej : przykłady i testy[Basic of metrology : examples and tests] / Andrzej ZATORSKI, Ryszard SROKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 431, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1746). — Bibliogr. s. 399. — ISBN: 978-83-66016-33-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Podstawy metrologii i techniki eksperymentu : ćwiczenia laboratoryjne : testowe pytania kontrolne[Basics of metrology and experiment technique] / Andrzej ZATORSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 284, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1685). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pomiarowa weryfikacja liniowości fazowego przetwornika drogi kątowej z filtrem składowej przeciwnej napięciaExperimental verification of the linearity for the phase version of an angular displacement transducer with negative voltage a filter / Wacław ORLEWSKI, Andrzej ZATORSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV sympozjum : Krynica, 19–23 września 2004 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2004. — Na k. tyt. dodatkowo: Sympozjum zorganizowane w ramach obchodów 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — ISBN10: 8391862445. — S. 71–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Pomiary w telekomunikacyjnych łączach analogowo-analogowych : ćwiczenia, przykłady, zadania[Measurements in telecommunication analog-to-analog lines : exercises, examples, tasks] / Andrzej ZATORSKI, Ryszard SROKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 131, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1659). — Bibliogr. s. 131–[132]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Struktura i efektywność kształcenia w zakresie metrologii na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w Akademii Górniczo-HutniczejStructure and efficiency of metrology teaching at the major specialization Electronic and Telecommunication in AGH / Andrzej ZATORSKI, Ryszard SROKA // W: KM 2010 : V Kongres Metrologii : Łódź, 6–8 września 2010 : materiały / oprac. red. Krzysztof Gniotek, Zygmunt Kuśmierek. — Łódź : Politechnika Łódzka, 2010. — S. 286–287. — Bibliogr. s. 287, Streszcz., Abstr.. — Pełny tekst W: V Kongres Metrologii [Dokument elektroniczny] : Łódź, 6–8 września 2010 r. : materiały. — Wersja do Windows. — Dane Tekstowe / Politechnika Łódzka. — [Łódź : PŁ, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Streszcz., Abstr

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Układ do pomiaru momentu obrotowego z optyczną transmisją sygnałuA system for measurement of torques with optical transmission of the signal / Wacław ORLEWSKI, Andrzej ZATORSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 9bis, s. 535–537. — Bibliogr. s. 537, Streszcz., Abstr.. — Na okł. dodatkowo: 50 Lat Katedry Metrologii AGH, 55 Lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. — Kongres Metrologii „Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju” : Kraków 9–13 września 2007, T. 2 / SIiTMP SM, PSPAiR POLSPAR. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007 + CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: