Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Więckowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9633-8097 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57042391800

PBN: 5e70939a878c28a0473ad8c5

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Analysis of location of distribution centers for scattered construction sitesAnaliza lokalizacji centrów dystrybucji środków dla rozproszonych budów / Andrzej WIĘCKOWSKI, Dorota Górska-Bajon // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 1, s. 1561–1568. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1568, Streszcz.. — A. Więckowski – afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Błędy realizacyjne i awaria sufitu podwieszanegoImplementation errors and failure of the suspended ceiling / Andrzej WIĘCKOWSKI // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2019 vol. 28 iss. 1, s. 143–152. — Bibliogr. s. 151–152, Streszcz., Summ.. — tekst: http://iks.pn.sggw.pl/PN83/A13/art13.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: awarie, sufity podwieszane, metalowe kotwy rozporowe, błędy realizacyjne

  keywords: failures, suspended ceilings, metal expansion plugs, implementation errors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22630/PNIKS.2019.28.1.13

5
 • Cementy i wpływ wskaźnika w/c na właściwości betonu z szybkowiążącym CSA[Cement and impact pointer w/c on properties of concrete rapid set a CSA] / Andrzej WIĘCKOWSKI, Roman Zimka, Dariusz HAJTO, Karol MARCINKIEWICZ // W: XXXIX Zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : aktualne problemy geotechniki i geomechaniki 2016 [Dokument elektroniczny] : Wisła-Jawornik, 14–18 marca 2016 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Katedra Geomechniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — S. 95–96. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Contract prices for road construction as a function of landformCeny kontraktowe na budowę dróg jako funkcja ukształtowania terenu / Andrzej WIĘCKOWSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 1, s. 273–282. — Bibliogr. s. 281, Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: drogi ekspresowe, ukształtowanie terenu, koszty dróg

  keywords: road costs, express roads, landform

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-48

7
8
 • Cost and implementation cycle of concrete runways / Andrzej WIĘCKOWSKI, Alicja Sznurawa // W: Contemporary challenges of transport systems and traffic engineering : 13th scientific and technical conference ”Transport systems : theory and practice 2016” : Katowice, Poland, September 19–21, 2016 : selected papers / eds. Elżbieta Macioszek, Grzegorz Sierpiński. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Lecture Notes in Networks and Systems ; ISSN 2367-3370 ; vol. 2). — ISBN: 978-3-319-43984-6 ; e-ISBN: 978-3-319-43985-3. — S. 101–109. — Bibliogr. s. 12, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: prestressed concrete, dewelled runway, technology and organization of construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-43985-3_9

9
 • Cykle realizacji zadań budowlanych i niezbędne zapasy czasoweCycles of building tasks realization and required time buffers / Andrzej WIĘCKOWSKI // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2018 nr 10, s. 71–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: modelowanie, praca równomierna, cykle zadań

  keywords: modelling, evenly work, task cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2018.10.21

10
11
 • Early compressive of concretes with the CSA depending on the w/cWytrzymałość wczesna na ściskanie betonów z CSA w zależności od w/c / WIĘCKOWSKI A., Zimka R., MARCINKIEWICZ K., HAJTO D. // W: V Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Bydgoszcz, 25.06.2016 : książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-11-7. — S. 28–29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: cement, wskaźnik w/c, CSA, cementy siarczano-glinianu wapnia

  keywords: cement, ratio w/c, CSA, calcium sulfoaluminate cements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Influence, of time randomness execution of work, on lenght of the construction cycleWpływ losowości czasów wykonywania robót na długość cyklu budowy / Andrzej WIĘCKOWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 3, s. 115–123. — Bibliogr. s. 123, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/9032/

  orcid iD
 • słowa kluczowe: bufory czasowe, procesy losowe, cykl zadania

  keywords: random processes, time reserves, construction cycle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.17.036.6347

14
15
 • Końcówka do natryskiwania mas budowlanych na powierzchnie[Sprayer nozzle for spraying building mixtures on surfaces] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WIĘCKOWSKI Andrzej. — Int.Cl.: E04F 21/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417407 A1 ; Opubl. 2017-12-04. — Zgłosz. nr P.417407 z dn. 2016-06-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 25, s. 33-34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417407A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Końcówka do natryskiwania mas budowlanych na powierzchnie[Sprayer nozzle for spraying building mixtures on surfaces] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej WIĘCKOWSKI. — Int.Cl.: E04F 21/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233556 B1 ; Udziel. 2019-06-19 ; Opubl. 2019-10-31. — Zgłosz. nr P.417407 z dn. 2016-06-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233556B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Koszty budowy autostrad i drążenia tuneliThe costs of the construction of motorways and drilling tunnels / Andrzej WIĘCKOWSKI // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2016 nr 2 (96), s. 43–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: autostrada, przetarg, kosztorysowanie, tunel

  keywords: costing, tender, highway, tunnel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Logistic elements in the project involving the construction of about 700 meteorological and measurement stationsElementy logistyki w projekcie budowy około 700 stacji meteorologiczno-pomiarowych / Andrzej WIĘCKOWSKI, Dorota Górska-Bajon // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 1, s. 1553–1560. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1560, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mieszarka do betonów szybkowiążących z dozownikami składników suchych i wody i sposób mieszania betonu z wodą wykorzystujący przenośnik ślimakowy[Quick-setting concrete mixer with dry ingredients and water dispensers and method of mixing concrete with water using a screw conveyor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WIĘCKOWSKI Andrzej. — Int.Cl.: B28C 5/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 433204 A1 ; Opubl. 2021-09-13. — Zgłosz. nr P.433204 z dn. 2020-03-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 24, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL433204A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mieszarka do betonu[Mixer for concret] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej WIĘCKOWSKI. — Int.Cl.: B28C 5/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 234893 B1 ; Udziel. 2020-01-10 ; Opubl. 2020-04-30. — Zgłosz. nr P.417141 z dn. 2016-05-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL234893B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mieszarka, w szczególności do betonu[Mixer, in particular for concrete] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WIĘCKOWSKI Andrzej. — Int.Cl.: B28C 5/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417141 A1 ; Opubl. 2017-11-20. — Zgłosz. nr P.417141 z dn. 2016-05-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 24, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417141A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mobilne urządzenie pasmowe[Mobile band device] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WIĘCKOWSKI Andrzej. — Int.Cl.: B28B 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417000 A1 ; Opubl. 2017-11-06. — Zgłosz. nr P.417000 z dn. 2016-04-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 23, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417000A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mobilne urządzenie pasmowe[Mobile band device] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej WIĘCKOWSKI. — Int.Cl.: B28B 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 238821 B1 ; Udziel. 2021-07-02 ; Opubl. 2021-10-11. — Zgłosz. nr P.417000 z dn. 2016-04-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL238821B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modelling the delivery and laying of concrete mixModelowanie dostaw i wbudowania mieszanki betonowej / Andrzej WIĘCKOWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 9, s. 127–135. — Bibliogr. s. 135, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/9870/

  orcid iD
 • słowa kluczowe: budownictwo, teoria kolejek, organizacja produkcji

  keywords: construction, queueing theory, production organisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.17.153.7165

25