Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Uznański, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4363-7525 orcid iD

ResearcherID: W-9093-2018

Scopus: brak

PBN: 5e709208878c28a04738ee14

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • An analysis of the results of measurements of a rail-track special control network with the application of the free station methodAnaliza wyników pomiarów kolejowej osnowy specjalnej metodą swobodnego stanowiska / Andrzej UZNAŃSKI // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 35–45. — Bibliogr. s. 44, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza istotności wsparcia systemem GLONASS pomiarów RTK GPS na obszarach kolejowychAnalysis of support significance by GLONASS system for RTK GPS satellite measurement on railway areas / Andrzej UZNAŃSKI // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym = Modern technologies and management systems for rail transport. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział, 2012. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 3). — S. 333–348. — Bibliogr. s. 348, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości wdrożenia technologii pomiarów satelitarnych GNSS w określeniu geometrii dróg szynowych[Analysis of the implementation of GNSS satellite surveying technology in determining geometry of railways] / Michał STRACH, Andrzej UZNAŃSKI // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza porównawcza jakości pomiarów RTN nawiązanych do wszystkich sieci referencyjnych w PolsceComparative analysis of the quality of RTN measurements related to all reference networks in Poland / Andrzej UZNAŃSKI // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171. — 2017 nr 1, s. 167–181. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Summ.. — Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cz. 1, Droga kolejowa : [29 listopada-01 grudnia 2017, Zakopane]

  orcid iD
 • słowa kluczowe: RTK, ASG-EUPOS, NadowskiNET, TPI NETpro, VRSnet.pl, sieć stacji referencyjnych, pomiary RTN, SmartNet, precyzja RTN, dokładność RTN

  keywords: RTN, RTK, ASG-EUPOS, TPI NETpro, reference stations network, SmartNet, VRSnet.pl measurements, RTN precision, RTN accuracy, NadowskiNET

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza porównawcza metod sieciowych satelitarnych pomiarów kinematycznych czasu rzeczywistegoComparative analysis of network methods of satellite real-time kinematic measurements / Andrzej UZNAŃSKI // W: Nauka – technika – technologia [Dokument elektroniczny] : seria wydawnicza AGH, T. 7. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2023. — e-ISBN: 978-83-67427-37-1. — S. 135–155. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 153–155, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://repo.agh.edu.pl/bitstreams/4d6cf5af-19ce-4ba7-b370-4abd5c36c00f/download

  orcid iD
 • słowa kluczowe: RTN, RTK, MAC, FKP, NRTK, VRS

  keywords: RTN, RTK, FKP, MAC, VRS, NRTK

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-67427-37-1_10

6
 • Analiza precyzji i dokładności pozycjonowania punktów na bazie serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOSAnalysis of precision and accuracy of point positioning based on NAWGEO service of ASG-EUPOS system / Andrzej UZNAŃSKI // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/II, s. 67–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz. ,Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wpływu nawiązania pomiarów satelitarnych do różnych systemów referencyjnych na współrzędne punktów osnowy kolejowejAnalysis of the influence of satellite measurements on different reference systems on railway track points / Andrzej UZNAŃSKI // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171. — 2017 nr 1, s. 183–196. — Bibliogr. s. 196, Streszcz., Summ.. — Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cz. 1, Droga kolejowa : [29 listopada-01 grudnia 2017, Zakopane]

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kolejowa osnowa geodezyjna, Ig-7, ASG-EUPOS, NadowskiNET, VRSnet.pl, SmartNet, TPINetPRO, satelitarne pomiary statyczne, naziemne systemy satelitarnych danych referencyjnych

  keywords: Ig-7, ASG-EUPOS, VRSnet.pl, SmartNet, NadowskiNET, TPINetPRO, satellite static measurements, terrestrial satellite reference systems, geodetic railway

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Analysis of RTN measurement results referring to ASG-EUPOS networkAnaliza wyników pomiarów RTN nawiązanych do sieci ASG-EUPOS / Andrzej UZNAŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1/1, s. 153–161. — Bibliogr. s. 160–161, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01-1/Geomatics_2010_1_1_13.pdf

 • słowa kluczowe: serwis NAWGEO, pomiary RTN, system ASG-EUPOS

  keywords: NAWGEO servis, ASG-EUPOS System, RTN measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of the implementation of GNSS satellite surveying technology in determining geometry of railways / Michał STRACH, Andrzej UZNAŃSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 439–445. — Bibliogr. s. 445. — ISBN: 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Aplikacje inżynierskie dostępne w odbiornikach GPSCivil engineering application programs offered in GPS receivers / Andrzej UZNAŃSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 77–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: GPS, pomiary

  keywords: GPS, measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Application of the RTK-GPS surveys in diagnostics of geometry of railway track with ${Y}$-shaped steel sleepers / STRACH M., UZNAŃSKI A. // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2005 no. 3, s. 189–198. — Bibliogr. s. 198. — Proceedings of the 7th scientific-technical conference “Current problems in engineering surveying” : Warsaw, Poland, 31 March 1 April 2005 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie deformacji torów bezstykowych – na terenach eksploatacji górniczej – z wykorzystaniem techniki satelitarnej GPSInvestigation of horizontal deformations of contactless tracks using GPS on mining area / Bogusław GABRYŚ, Józef GORCZYCA, Andrzej UZNAŃSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 79–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badanie geometrii osi torów kolejowych techniką RTK [Real Time Kinematic] GPSExamination of railway track cente line geometry using RTK GPS / Wiktor Gogoliński, Andrzej UZNAŃSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 89–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badanie wpływu napowietrznych linii elektroenergetycznych na wyniki pomiarów GPSInvestigation of influence of power lines on results of GPS measurements / Jan GOCAŁ, Marian SOŁTYS, Andrzej UZNAŃSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 69–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Comparison of accuracy of kinematic methods for localization of mobile targets / Grzegorz LENDA, Andrzej UZNAŃSKI, Michał STRACH // W: Geomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — ISBN: 978-83-947357-7-7. — S. 47–48. — Bibliogr. s. 48

 • keywords: geodesy, measurement by laser beam, rail transportation, motion measurement, simultaneous localization and mapping, Global Navigation Satellite System

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Estymacja precyzji i dokładności wyników RTN w odniesieniu do sieci ASG-EUPOSEstimation of precision and accuracy of RTV measurement results in the reference to ASG-EUPOS network / Andrzej UZNAŃSKI // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie : [2–4.12.2009 Zakopane] = Modern technologies and systems increasing the efficiency of managing railway transport. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2009. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155 ; z. 149. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 91). — S. 595–610. — Bibliogr. s. 609, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Experimental inventory measurements of railway tracks by a RTK GPS methodEksperymentalne pomiary inwentaryzacyjne torów kolejowych metodą RTK GPS / Jan GOCAŁ, Grzegorz LENDA, Michał STRACH, Andrzej UZNAŃSKI // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 15–33. — Bibliogr. s. 32, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Influence of time delays of robotic total stations witch high sampling frequency on accuracy of measurements to moving prismsWpływ opóźnień czasowych tachimetrów zrobotyzowanych o dużej częstotliwości rejestracji na dokładność pomiarów do ruchomych pryzmatów / G. LENDA, A. UZNAŃSKI, M. STRACH // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2019 vol. 65 iss. 1, s. 31–48. — Bibliogr. s. 45, Streszcz.. — tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/132371/edition/115647/content

  orcid iD
 • słowa kluczowe: pomiar w ruchu, pomiar położenia, pomiary kinematyczne, techniki pomiarowe, tachimetry zrobotyzowane

  keywords: position measurement, measurement techniques, measurement to a mobile target, kinematic measurement, robotic total stations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ace-2019-0003

21
 • Kolejowa osnowa geodezyjna – przepisy oraz praktyka pomiarowaRail geodetic net and regulations and practice of measurement / Andrzej UZNAŃSKI // W: Drogi kolejowe 2013 : [XVII konferencja naukowa : Krynica-Zdrój, 23–25 października 2013 r.] = Railways 2013. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2013. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; 101). — S. 313–324. — Bibliogr. s. 324, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kolejowa osnowa geodezyjna, kolejowa osnowa specjalna, znaki regulacji osi toru, Ig-7

  keywords: rail geodetic net, special rail net, signs of track axis regulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Metody wyznaczania pozycji techniką RTK GPSMethods of positioning with RTK GPS / Andrzej UZNAŃSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2, s. 191–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/vvDP1x

 • słowa kluczowe: wirtualne stacje referencyjne, pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym, Ntrip, FKP

  keywords: Ntrip, FKP, virtual reference stations, real time kinematic surveys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Monitoring of mining areas in relation to various reference networks / Andrzej UZNAŃSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2019 vol. 106 art. no. 01012, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-24. — 5\textsuperscript{th} international scientific conference on Civil engineering-infrastructure-mining : Kraków, Poland, January 17-18, 2019. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/32/e3sconf_ceim2019_01012.pdf

  orcid iD
 • keywords: monitoring, mining areas, ASG-EUPOS, VRSnet.pl, NadowskiNET, TPINetPRO, static satellite surveys, CORS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/201910601012

25
 • Niezawodność pomiarów geodezyjnych w zintegrowanej osnowie kolejowejSatellite surveying reliability at integrated railway contour-map / Andrzej UZNAŃSKI // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie = Modern technologies and systems increasing the efficiency of managing railway transport. — Kraków : [Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział], 2010. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155 ; 154. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 95). — S. 619–632. — Bibliogr. s. 631–632, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: