Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Strugała, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2690-9282 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 7801336552

PBN: 5e70922c878c28a04739127e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 159, z ogólnej liczby 169 publikacji Autora


1
 • 70-lecie urodzin profesora Aleksandra Karcza[70th anniversary of Professor Aleksander Karcz birthday] / Andrzej STRUGAŁA // W: Energochemiczne przetwórstwo węgla [Dokument elektroniczny] : szanse i zagrożenia : Kraków 10 XII 2009 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH, 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alkalies in coke and their influence on its properties : [summ.]Alkálie v koksu a jejich vliv na jeho vlasnosti / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Andrzej STRUGAŁA // W: 30. Mezinárodní koksárenská konference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] = 30th International cokemaking conference / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS], [2004]. — S. 59–62. — Tekst eng.-che. — Pełny tekst W: 30th International cokemaking conference [Dokument elektroniczny] : November 9–12, 2004, Malenovice, Czech Republic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Czech Cokemaking Society. — [Ostravá : ČKS, 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Bibliogr. s. 12. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości kształtowania jakości koksu przeznaczonego dla procesu wielkopiecowegoAn analysis of the possibilities of quality improvement of blast-furnace coke / Aleksander KARCZ, Andrzej STRUGAŁA // W: XII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec 5–7 lipca 2004. Cz. 1, Zarządzanie i produkcja w hutnictwie / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2004. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia). — ISBN10: 8387745421. — S. 8–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej procesu koksowania przez wdrożenie operacji podsuszania wsaduEvaluation of potential improvements to coking process energy efficiency as a consequence of implementing a coal blend pre-drying operation / Piotr Żarczyński, Andrzej STRUGAŁA, Aleksander Sobolewski, Wojciech Kaczmarek // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 3, s. 151–165. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96991-29484?filename=Evaluation%20of%20potential.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel, efektywność energetyczna, koksownictwo, podsuszanie wsadu, suche chłodzenie koksu

  keywords: coal, energy efficiency, coke making, coal blend pre-drying, dry quenching of coke

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0026

5
 • Analiza procesu formowania się porowatej struktury koksuAnalysis of the coke pore structure formation / Andrzej STRUGAŁA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.11. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza procesu formowania się porowatej struktury koksu[Analysis of the coke pore structure formation] / Andrzej STRUGAŁA // W: Nové poznatky z oblasti uhlí a koksu : sborník přednášek z I. česko-polského uhelného sympozía : 17.–18. 9. 2001 Ostrava / Vysoká Škola Báňská–Technická Univerzita Ostrava. — [Ostrava : TU], [2001]. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wpływu parametrów metody oznaczania wymywalności arsenu z odpadu powęglowego na jej wynikAnalysis of the influence of method parameters of arsenic leaching from coal waste on the result / Dorota MAKOWSKA, Katarzyna Świątek, Andrzej STRUGAŁA, Faustyna WIEROŃSKA // W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska : XX konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 29–30 listopada 2018 r. : streszczenia prezentacji = Prevention of environmental pollution, changes and degradation : XX science and technology conference : Szczyrk, November 29-30, 2018 : abstracts book. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2018. — ISBN: 978-83-65182-88-3. — S. 64. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowniAnalysis of influence of selected macro- and microeconomic factors on valuation of cokery development strategy / Aleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec., s. 107–117. — Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza zawartości wybranych pierwiastków krytycznych w odpadach z procesu wzbogacenia węgla kamiennegoAnalysis of the contents of selected critical elements in waste from the hard coal cleaning process / Andrzej STRUGAŁA, Dorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR, Teresa ROZWADOWSKA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 4, s. 77–88. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, wzbogacanie, pierwiastki krytyczne

  keywords: coal cleaning process, critical elements, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of mercury content in feed coal and rejects for selected hard coal cleaning processesAnaliza zawartości rtęci w nadawie i odpadach dla wybranych procesów wzbogacania węgla kamiennego / Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2019 vol. 21 no. 2, s. 951–961. — Bibliogr. s. 958–960, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://ros.edu.pl/images/roczniki/2019/058_ROS_V21_R2019.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, wzbogacanie, usuwanie, odkamienianie

  keywords: mercury, removal, washing, deshaling, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analysis of the content of nickel, chromium, lead and zinc in solid products of coal combustion (CCPs) coming from Polish power plants / Faustyna WIEROŃSKA, Dorota MAKOWSKA, Andrzej STRUGAŁA, Krzysztof BYTNAR // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 226. — Bibliogr. s. 226

 • keywords: ecotoxic elements, by-products of coal combustion, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • Assessment of the arsenic content in solid by-products from coal combustion / Faustyna WIEROŃSKA, Dorota MAKOWSKA, Andrzej STRUGAŁA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 100. — Bibliogr. s. 100

 • keywords: trace elements, coal combustion, arsenic, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • Assessment of the content of selected ecotoxic elements in waste from the coal cleaning processes / Dorota MAKOWSKA, Andrzej STRUGAŁA, Faustyna WIEROŃSKA, Martyna Bacior // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 215. — Bibliogr. s. 215

 • keywords: waste, coal cleaning, ecotoxic elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Assessment of the possibility of mercury removal from the organic and mineral matter of hard coals in the process of thermal pretreatment / Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Jerzy GÓRECKI // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 206. — W wykazie afiliacji dodatkowo: AGH Centre of Energy (brak informacji, którego z autorów dotyczy)

 • keywords: mineral matter, organic matter, mercury removal, thermal pretreatment, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Badania ciśnienia generowanego w czasie pirolizy przez warstwę plastyczną węgli o różnych właściwościach koksotwórczychExaminations of pressure generated by plastic layer during carbonization of coals with various coking properties / Andrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 1, s. 73–81. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96647-29723?filename=Examinations%20of%20pressure.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, piroliza, ciśnienie rozprężania

  keywords: coal, carbonization, coking pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania ciśnienia koksowania wybranych węgliCoking pressure examination for selected coals / Andrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2005 R. 50 nr 1, s. 24–30. — Bibliogr. s. 30

 • słowa kluczowe: węgiel, karbonizacja, ciśnienie koksowania

  keywords: coal, carbonization, coking pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania nad procesem ciśnieniowego zgazowania węgla w ramach projektu NCBiR : wprowadzenieInvestigations of high pressure coal gasification within the Framework of the NCBiR Project : introduction / Aleksander Sobolewski, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2013 R. 58 nr 1, s. 2–5

 • słowa kluczowe: węgiel, projekt R&D, zgazowanie ciśnieniowe, reaktor CFB, sekwestracja chemiczna CO2, instalacja pilotowa

  keywords: coal, pilot plant, high pressure gasification, CFB reactor, chemical sequestration of CO2, R&D project

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania nad procesem zgazowania węgla w ramach Projektu NCBiRStudy on coal gasification process within the framework of the NCBiR Project / Andrzej STRUGAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 1–4. — Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie, instalacje pilotowe, projekt R&D

  keywords: coal, pilot systems, gasification, R&D project

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badania nad technologiami zgazowania węgla w PolsceStudies on coal gasification in Poland / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2012 t. 91 nr 11, s. 2181–2185. — Bibliogr. s. 2185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: