Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Stanisławczyk, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Advanced techniques for determining high and extreme high damping: OMI – a new algorithm to compute the logarithmic decrement / L. B. MAGALAS, A. STANISŁAWCZYK // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2006 vol. 319, s. 231–240. — Bibliogr. s. 240, Abstr.. — ISBN: 0-87849-406-5. — 2nd International Symposium on High Damping Materials : Kyoto, Japan : September 09-10, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza skupień dla składu chemicznego koncentratu miedziowegoThe cluster analysis of the chemical composition of the copper ore concentrate / Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 9, s. 556–560. — Bibliogr. s. 560

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bio-inspired optimization strategies in control of copper flash smelting processOptymalizacja procesu zawiesinowego wytopu miedzi oparta o metody inspirowane przez naturę / Łukasz SZTANGRET, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2009 vol. 9 no. 3, s. 400–408. — Bibliogr. s. 408, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Control of the copper flash smelting process – comparison of the effectiveness of bio-inspired strategies / Łukasz SZTANGRET, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems : ECCOMAS conference : EUROGEN 2009 : Cracow, June 15–17, 2009 / eds. T. Burczyński, J. Périaux ; CIMNE, UPC Universitat Politècnica de Catalunya, Generalitat de Catalunya. — Barcelona : CIMNE, cop. 2011. — (A Series of Handbooks on Theory and Engineering Applications of Computational Methods). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-84-95999-93-1. — S. 298–303. — Bibliogr. s. 303, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Conventional and new generation models of microstructure evolution during hot forming of steels / J. GAWĄD, Ł. RAUCH, A. STANISŁAWCZYK, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: XXVI. Verformungskundliches Kolloquium : 10.03.–13.03.2007, Planneralm, Steiermark : Tagungsband / [ed.] Bruno Buchmayr ; [Montanuniversität Leoben]. Lehrstuhl für Umformtechnik. Department Product Engineering. — [Leoben, Österreich] : Umformtechnik, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 113–122. — Bibliogr. s. 121–122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dokładna lokalizacja położenia elektrod EEG przy pomocy elektromagnetycznego digitizeraPrecise localization of the EEG electrodes placement by help of electromagnetic digitizer / Tomasz Zyss, Bartosz Sawicki, Andrzej STANISŁAWCZYK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 5, s. 10–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • EEG-GEO – narzędzie do obliczania położenia elektrod EEG i ich wizualizacji[EEG-GEO – a tool for EEG electrodes position calculation and for their visualisation] / Tomasz Zyss, Andrzej STANISŁAWCZYK, Bartosz Sawicki // W: KOmputerowe Wspomaganie BAdań Naukowych : [materiały XIII krajowej konferencji KOWBAN'2006 : Polanica Zdrój, 25–27. 10. 2006 r.], T. 13 / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. — Wrocław : Wydawnictwo WTN, 2006. — S. 195–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Filtering of industrial data using the artificial neural networksFiltrowanie przemysłowych danych przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych / Andrzej STANISŁAWCZYK, Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2007 vol. 7 no. 2, s. 311–316. — Bibliogr. s. 315, Abstr., Streszcz.. — 14th KomPlasTech conference : Zakopane, Poland, January 14–17, 2007. — tekst: http://www-1cmms-1agh-1edu-1pl-1000032ex11d3.wbg2.bg.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=161

 • keywords: artificial neural networks, adaptive filters, Fourier transforms, modelling of metallurgical processes, filtering of data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Identification of material models in hard system of nanocoatings using metamodel / M. KOPERNIK, A. STANISŁAWCZYK, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: 23rd IFIP TC 7 conference on System modelling and optimization : Cracow, Poland, July 23–27, 2007 : book of abstracts / eds. Adam Korytowski, Wojciech Mitkowski, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. — Kraków : Wydawnictwa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, 2007. — ISBN10: 978-83-88309-0. — S. 38–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Identification of material models of nanocoatings system using the metamodeling approach / Magdalena KOPERNIK, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK, Maciej PIETRZYK // W: System modeling and optimization : 23rd IFIP TC 7 conference : Cracow, Poland, July 23–27, 2007 : revised selected papers / eds. Adam Korytowski [et al.]. — Berlin ; Heidelberg ; New York : IFIP International Federation for Information Processing, cop. 2009. — (IFIP Advances in Information and Communication Technology ; ISSN 1868-4238 ; vol. 312). — ISBN: 978-3-642-04801-2 ; ISBN10: 3-642-04801-3. — S. 319–330. — Bibliogr. s. 330, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Modelling and optimization of production chains based on metal forming / A. STANISŁAWCZYK, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: XXVII. Verformungskundliches Kolloquium : 08. 03. bis 13. 03. 2008, Planneralm, Steiermark : Tagungsband / Hrsg. Bruno Buchmayr ; Montanuniversität Leoben. Lehrstuhl für Umformtechnik. — [Leoben] : Lehrstuhl für Umformtechnik, cop. 2008. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-902078-11-7. — S. 29–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie emisji $NO_{x}$ w zawiesinowym procesie wytwarzania miedzi przy wykorzystaniu metody drzew regresyjnychModelling of $NO_{x}$ emission in the copper flash smelting process using regression trees method / Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 3, s. 129–135. — Bibliogr. s. 134–135

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, drzewa regresyjne, redukcja odpadów, zawiesinowy proces wytwarzania miedzi

  keywords: artificial neural networks, regression trees, waste reduction, copper flash smelting process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowanie rekrystalizacji dynamicznej za pomocą dynamicznych sieci neuronowychDynamic neural networks approach to the modelling of the dynamic recrystallization / Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 8, s. 659–661. — Bibliogr. s. 661. — Forming 2009 : the 16th international scientific conference on the Plasticity of materials : Poland, Zakopane 2009 / Silesian University of Technology. Faculty of Materials Science and Metallurgy, Katowice, Slovak University of Technology. Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Metallurgy and Materials Engineering. — Warszawa : SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2009

 • słowa kluczowe: rekrystalizacja dynamiczna, dynamiczne sieci neuronowe

  keywords: dynamic recrystallization, dynamic neural networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości zastosowania systemów ekspertowych do analizy generowania odpadów w metalurgii miedziPossibilities of the expert systems application to the analysis of the generation of wastes in the copper metallurgy / Piotr JAROSZ, Jolanta TALAR, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości zastosowania technik sztucznej inteligencji w modelowaniu procesów metalurgii miedziApplication of artificial intelligence techniques to modelling of copper metallurgy processes / A. STANISŁAWCZYK, P. JAROSZ, J. KUSIAK // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : X międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 28–30 maja 2008 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN], [2008]. — ISBN: 978-83-920877-9-3. — S. 45–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Multi scale modelling and optimization of production chains based on metal forming / A. STANISŁAWCZYK, J. GAWĄD, J. KUSIAK // W: WCCM8 ; ECCOMAS 2008 : 8th World Congress on Computational Mechanics ; 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering : Venice, Italy, 30 June – 4 July 2008 : programme / eds. B. A. Schrefler, U. Perego ; Department of Structural and Transport Engineering Faculty of Engineering, Università di Padova, Department of Structural Engineering Politecnico di Milano. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-84-96736-55-9. — S. 231 [informacja o wystąpieniu]. — Bibliogr. s. [2]. — Abstract na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Neural network modelling of the gas phase of a copper flash smelting processZastosowanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu parametrów fazy gazowej zawiesinowego procesu wytopu miedzi / Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2009 vol. 9 no. 3, s. 374–378. — Bibliogr. s. 377–378, Abstr,. Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nowy algorytm obliczeń logarytmicznego dekrementu tłumienia dla materiałów HDMA new algorithm for precise computation of the logarithmic decrement for High Damping Materials / Andrzej STANISŁAWCZYK, Leszek MAGALAS // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387331686. — S. 509–514. — Bibliogr. s. 514, Streszcz.. — Toż. W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. - [Kraków : AGH, 2005]. - 1 dysk optyczny. - S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 6, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • O czym mógł nie wiedzieć prof. Jasper tworząc system 10–20 rozmieszczania elektrod do EEG?[What didn't know professor Jasper during creating the 10–20 position system of EEG electrodes?] / Tomasz Zyss, Andrzej STANISŁAWCZYK // W: IV Krakowskie warsztaty Inżynierii medycznej : Kraków, 17–18 maja 2007 : streszczenia. — [Kraków : Politechnika Krakowska. Instytut Mechaniki Stosowanej. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki], [2007]. — S. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • O czym mógł nie wiedzieć prof. Jasper tworząc system 10–20 rozmieszczania elektrod do EEG?What did Professor Jasper not know when creating the 10–20 system for arragement of EEG electrodes? / Tomasz Zyss, Andrzej STANISŁAWCZYK, Bartosz Sawicki // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2007 t. 64 wyd. spec.: Inżynieria medyczna, s. 229–243. — Bibliogr. s. 242–243. — IV Krakowskie warsztaty inżynierii medycznej : 17–18 maja 2007 roku. — Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • OMI – nowy algorytm obliczeń logarytmicznego dekrementu tłumienia : [streszczenie]OMI – a new algorithm for precise computation of the logarithmic decrement for ultrasonic signals and resonant mechanical spectroscopy / Andrzej STANISŁAWCZYK, Leszek MAGALAS // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2005 nr 10, s. 33. — Pełny tekst W: 34 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących [Dokument elektroniczny] : Zakopane 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / PTBNiDT SIMP. — [Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2005]. — 1 dysk optyczny. — (Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; nr 10). — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 198–201. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 201, Streszcz.. — 34 KKBN : 34 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Zakopane 25–27 października 2005 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Optimization of production chains using the nature-inspired techniques / Andrzej STANISŁAWCZYK, Paweł Foryś, Łukasz SZTANGRET, Barbara BARABASZ, Jan KUSIAK // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. iss. 2, s. 617–624. — Bibliogr. s. 624, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 2 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM [doł. do Vol. 1]. — ISBN 978-3-514-00754-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: