Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Skowroński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
2
 • Black limestone – the characteristic material in Baroque architecture in Poland / M. MARSZAŁEK, A. SKOWROŃSKI // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : General Assembly 2007 : Vienna, 15–20 April 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : EGU], [2007]. — 1 dysk optyczny. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 9). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Black “Marble”: the characteristic material in the baroque architecture of Cracow (Poland) / Mariola MARSZAŁEK, Andrzej SKOWROŃSKI // W: Materials, technologies and practice in historic heritage structures / eds. Maria Bostenaru Dan, Richard Přikryl, Ákos Török. — Dordrecht, [etc.] : Springer, 2010. — ISBN: 978-90-481-2683-5. — S. 93–106. — Bibliogr. s. 105–106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Fasetowane ziarna granatów z pstrego piaskowca monokliny przedsudeckiej okolicy Głogowa (SW Polska)Faceted garnets from the sandstones of the Buntsandstein on the Fore-Sudetic Monocline (Głogów area, SW Poland) / Marek MUSZYŃSKI, Adam GAWEŁ, Andrzej SKOWROŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 1, s. 51–68. — Bibliogr. s. 66–68, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-01/Geologia_2007_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: minerały ciężkie, monoklina przedsudecka, SW Polska, pstry piaskowiec, fasetowane granaty

  keywords: SW Poland, Fore-Sudetic Monocline, heavy minerals, Buntsandstein, faceted garnets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ferrisicklerite and other phosphate minerals from the Lutomia pegmatite (SW Poland, Lower Silesia, Góry Sowie Mts) / PIECZKA A., GOŁĘBIOWSKA B., SKOWROŃSKI A. // W: LERM 2003 : international symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals : Nové Město na Moravě, Czech Republic June 20 to 25, 2003 : book of abstracts / Masaryk University, Brno, Czech Republic [etc.]. — [Brno : Masaryk University in coop. with Moravian Museum], [2003]. — S. 63–64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953Mineral Resources Management / red. z. spec. Andrzej SKOWROŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE, 2006. — t. 22 z. spec. 3. — Praca zawiera materiały prezentowane na Konferencji naukowej „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku. — Praca bez afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518 / ed. of the series Andrzej SKOWROŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — vol. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • O zawartości uranu w lessach z Ratyczowa (Wyżyna Lubelska)Uranium content in loess from Ratyczów (Lublin Upland) / Wojciech PRZYBYŁOWICZ, Andrzej SKOWROŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 1978 t. 4 z. 1, s. 91–98. — Bibliogr. s. 95–96, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Pstre utwory typu brekcji zawałowej z Kopalni Węgla Kamiennego „Marcel” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)Red beds of the collapse-type breccia from the ”Marcel” Coal Mine (Upper Silesian Coal Basin, Poland) / Marek MUSZYŃSKI, Andrzej SKOWROŃSKI, Ireneusz LIPIARSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 3, s. 345–367. — Bibliogr. s. 365–366, Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-03/Geologia_2006_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: Polska, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, utwory pstre, brekcja zawałowa, minerały neogeniczne

  keywords: Poland, Upper Silesian Coal Basin, red beds, collapse breccia, neogenic minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Skład mineralny i chemiczny szlamów żelazonośnych z Huty im. T. Sendzimira w KrakowieMineral and chemical composition of iron-bearing slurries from the T. Sendzimir Steelworks in Cracow / Grzegorz RZEPA, Andrzej SKOWROŃSKI // W: Mineralogia i geochemia środowiska = Environmental mineralogy and geochemistry / [red. nacz. Andrzej Manecki ; kom. red. Andrzej Bolewski et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2000. — (Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych ; ISSN 0079-3396 ; 87). — ISBN10: 83-86726-92-X. — S. 65–81. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Składniki antropogeniczne w zwietrzałych wapieniach dębnickich z krakowskich zabytkówAntropogenic components in weathered Dębnik limestones from Cracow historic sites / Mariola MARSZAŁEK, Andrzej SKOWROŃSKI, Adam GAWEŁ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 449–460. — Bibliogr. s. 458–459, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Some methodical aspects of uranium determination in whole rock samples by fission track methodNiektóre zagadnienia metodyczne oznaczania zawartości uranu w próbkach skał przy zastosowaniu metody śladów fragmentów rozszczepiania jąder atomów uranu / Wojciech PRZYBYŁOWICZ, Andrzej SKOWROŃSKI // Nukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency ; ISSN 0029-5922. — 1977 vol. 22 no. 5, s. 401–406. — Bibliogr. s. 406, Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Tlenki manganu z diabazów Niedźwiedziej Góry koło Krakowa[Manganese oxides from the diabases of Niedźwiedzia Góra near Krakow] / Marek MUSZYŃSKI, Grzegorz RZEPA, Andrzej SKOWROŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2, s. 135–151. — Bibliogr. s. 149–151, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02/Geologia_2009_2_01.pdf

 • słowa kluczowe: diabazy, żyły epitermalne, ranciéit-takanelit, Niedźwiedzia Góra, dolny perm

  keywords: diabases, epithermal veins, ranciéite-takanelite, Niedźwiedzia Góra, Lower Permian

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zapis warunków sedymentacji i wczesnej diagenezy utworów basenu węglowego złoża Bełchatów w mikrokonkrecjach żelazistychFerrugineous micronodules as indicators of sedimentation and early diagenesis in the Bełchatów coal basin / Krzysztog BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz RATAJCZAK, Andrzej SKOWROŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXII sympozjum = XXII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 1999 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — [Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica], [1999]. — ISBN10: 83-903696-4-8. — S. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zarys geochemii poszukiwawczej[An outline of exploratory geochemistry] / Andrzej SKOWROŃSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 91, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1693). — Bibliogr. s. 88–89, Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Żelazowo-żelazawe odmiany sepiolitu i saponitu z diabazów z Niedźwiedziej Góry koło KrakowaFerriferrous varietes of sepiolite and saponite from the diabases of Niedźwiedzia Góra near Kraków / Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI, Adam PIECZKA, Andrzej SKOWROŃSKI, Paweł STOCH // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34, z. 1, s. 19–42. — Bibliogr. s. 38–42, Streszcz. Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-01/Geologia_2008_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: dolnopermskie wulkanity, diabazy, żyły epitermalne, sepiolit żelazowo-żelazawy, saponit żelazowo-żelazawy

  keywords: Lower Permian volcanites, diabases, epithermal veins, ferriferrous sepiolite, ferriferrous saponite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: