Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Sadowski, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analiza termodynamiczna reakcji w układzie $Fe-Ti-O-C-N$[Thermodynamic analysis of reactions in $Fe-Ti-O-C-N$ system] / A. ŁĘDZKI, R. STACHURA, P. MIGAS, A. KLIMCZYK, A. SADOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 117–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania możliwości wykorzystania odpadów wapiennych z procesu produkcji sody, jako sorbentu do suchego i mokrego odsiarczania spalinInvestigations of utilization possibilities of calcareous wastes from soda production process as sorbent for dry and wet combustion gasses desulfurization / Stanisław SŁUPEK, Andrzej BUCZEK, Andrzej SADOWSKI // Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN 0324-8461. — 2004 vol. 30 no. 1, s. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Investigation of carbon block used for critical blast furnace areaVýskum uhlíkových blokov používaných na kritické miesta vysokej pece / Tomala J., Gołąb J., SADOWSKI A. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 R. 13 spec. iss. 5, s. 115–119. — Bibliogr. s. 119, Abstr.. — Iron and steelmaking : XVII. medziná vedecká konferencia : 17.–19. 10. 2007, Štrbské Pleso / red. Jozef Kijac, Mária Fröhlichová, Peter Demeter. — Košice : Hutnícka fakulta Technickej univerzity, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Iron resistance of carbon refractories / A. SADOWSKI, P. MIGAS, J. Tomala, J. Mittag // W: Development and technology of carbons : German-Polish symposium : Słubice and Frankfurt (Oder), 1\textsuperscript{st}/2\textsuperscript{nd} April 2004 / AKK ; PTG. — [German : s. n.], [2004]. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Komp'ûternaâ sistema kontrolâ i upravleniâ tehnologiej domennogo processa na metallurgičeskom zavode HTS S. A.[Computer supporting and controlling system of blast – furnace technological process in HTS steelworks] / ŁĘDZKI A., STACHURA R., SADOWSKI A., BERNASOWSKI M., MIGAS P., KLIMCZYK A. // W: Teoriâ i praktika proizvodstva čuguna : trudy meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii posvâŝennoj 70-letiû KGGMK “Krivorožstal”' : g. Krivoj Rog 24–27 maâ 2004 g. / red. kol. V. P. Lâlûk, I. G. Tovarovskij, A. K. Tarakanov ; Gosudarstvennyj Gorno-Metallurgičeskij Kombinat “Krivorožstal”' ; Nacional'naâ Metallurgičeskaâ Akademiâ Ukrainy. Institut Černoj Metallurgii Nacional'noj Akademii Nauk Ukrainy. — Krivoj Rog : KGGMK “Krivorožstal”', 2004. — S. 521–523. — Bibliogr. s. 523

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Komputerowy system wspomagania technologii wielkopiecowej w HTS S. A.Computer supporting system of blast-furnace technology in Sendzimir steelworks s. c. (HTS SA) / Andrzej ŁĘDZKI, Ryszard STACHURA, Andrzej SADOWSKI, Mikołaj BERNASOWSKI, Piotr MIGAS, Arkadiusz KLIMCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 3, s. 88–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Model namiarowania wsadu wielkopiecowego dla warunków Huty SendzimiraA model of blast-furnace burdening under conditions of Sendzimira steel plant / Andrzej ŁĘDZKI, Arkadiusz KLIMCZYK, Ryszard STACHURA, Mikołaj BERNASOWSKI, Piotr MIGAS, Andrzej SADOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 10, s. 494–499. — Bibliogr. s. 498–499

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwości zastosowania odpadów poszlifierskich z produkcji łożysk jako wsadu w piecu łukowymUsability of grinding waste material arising during bearing production as the arc furnace charge / Mirosław KARBOWNICZEK, Andrzej SADOWSKI, Marek HRYNIEWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 7–8, s. 371–377. — Bibliogr. s. 377

 • słowa kluczowe: brykietowanie, łożyska toczne, szlamy poszlifierskie, piec łukowy

  keywords: rolling bearing, briquetting, arc furnace, grinding sludge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Namiarowanie wsadu wielkopiecowego w warunkach PHS-HTSBlast furnace charge burdening in PHS-HTS conditions / Mikołaj BERNASOWSKI, Andrzej ŁĘDZKI, Ryszard STACHURA, Andrzej SADOWSKI, Piotr MIGAS, Arkadiusz KLIMCZYK // W: Iron and steelmaking : XIII international scientific conference : Szczyrk 09–10.10.2003 : materiały / Politechnika Śląska. Katedra Metalurgii, Katowice ; Technická univerzita. Katedra metalurgie železa a zlivárenstva, Košice ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. — Katowice : Politechnika Śląska, 2003. — S. 47–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przemiany związków tytanu w strefie suchej i ciekłej wielkiego piecaChanges of titanium compounds in dry and molten zone of blast furnace / Andrzej ŁĘDZKI, Piotr MIGAS, Andrzej SADOWSKI, Hanna Krztoń // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Budzika ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2008. — Materiały XVI międzynarodowej konferencji naukowej nt. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. — ISBN: 978-83-7193-378-3. — S. 15–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przepływ gazu w szybie wielkiego pieca[Gas flow in blast furnace's shaft] / M. BERNASOWSKI, A. KLIMCZYK, A. ŁĘDZKI, P. MIGAS, A. SADOWSKI, R. STACHURA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 137–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Reakcyjność koksu – znaczenie i wpływ na redukcję w wielkim piecu[Coke reactivity – the weight and effect on reduction in blast] / A. SADOWSKI, S. BUDZYŃ, A. DŁUGOSZ, R. STACHURA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Redukcja $Fe_{3}O_{4}$ do $Fe_{1-y}O$ – opis kinetyki procesu[Reduction of $Fe_{3}O_{4}$ to $Fe_{1-y}O$ – kinetic description of the process] / Andrzej SADOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 243–249. — Bibliogr. s. 249, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sinter reduction in simulated blast-furnace conditions in the presence of coke with various reactivityRedukcja spieku w symulowanych warunkach wielkiego pieca z udziałem koksu o różnej reakcyjności / Andrzej SADOWSKI, Stanisław BUDZYŃ, Aleksander DŁUGOSZ // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 4, s. 467–477. — Bibliogr. s. 477

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Technologia wielkopiecowa w zakładzie starachowickim w II połowie XIX wieku[Blast furnace technology in Starachowice metallurgical plant at 2\textsuperscript{nd} half XIX century] / Ireneusz SULIGA, Mirosław KARBOWNICZEK, Andrzej SADOWSKI, Ryszard STACHURA // W: Starachowicki zakład wielkopiecowy z programu inwestycyjnego Banku Polskiego 1841–1901–2001 : materiały seminarium : Starachowice, 8 czerwca 2002 r. / ed. Ireneusz Suliga. — Starachowice : P. U. Compus, [2002]. — S. 51–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Wpływ temperatury i reakcyjności koksu na redukcję spieku wielkopiecowegoInfluence of the temperature and coke reactivity on reduction of sinter / Andrzej SADOWSKI, Stanisław BUDZYŃ, Ryszard STACHURA // W: Iron and steelmaking : XIII international scientific conference : Szczyrk 09–10.10.2003 : materiały / Politechnika Śląska. Katedra Metalurgii, Katowice ; Technická univerzita. Katedra metalurgie železa a zlivárenstva, Košice ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. — Katowice : Politechnika Śląska, 2003. — S. 43–46, 60–63. — Bibliogr. s. 46, 63, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ temperatury i stężenia $CO_{2}$ na reaktywność koksu wielkopiecowegoDependence of coke reactivity on temperature and $CO_{2}$ concentration in reacting gas / DŁUGOSZ A., BUDZYŃ S., SADOWSKI A., STACHURA R. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 82–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Znaczenie modelu minimalizacji zużycia paliwa w systemie wspomagania technologii wielkopiecowejValidity of the model of fuel consumption in supporting of blast furnace technology / ŁĘDZKI A., BERNASOWSKI M., KLIMCZYK A., MIGAS P., SADOWSKI A., STACHURA R. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 87–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr., Streszcz.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: