Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Piotrowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Digital simulation of gaseous pollutants transfer during ventilation by diffusion of mining blind headingsNumeryczna symulacja transportu zanieczyszczeń gazowych podczas przewietrzania przez dyfuzję kopalnianych wyrobisk ślepych / Andrzej PIOTROWSKI, Marian BRANNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 1999 vol. 44 iss. 4, s. 469–485. — Bibliogr. s. 485, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Model matematyczny transportu jonów $Cu^{2+}$ podczas elektrolitycznej rafinacji miedziMathematical model of the $Cu^{2+}$ ions transfer during electrochemical refining of copper / PIOTROWSKI Andrzej // W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików : Gdańsk–Sopot, 5–8.09.2005 = Proceedings of the 19th National Congress of Thermodynamicists / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005. — Na okł. tyt.: XIX Zjazd Termodynamików. — ISBN10: 83-60176-10-8. — S. 309–310. — Abstr.. — — Pełny tekst W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików [Dokument elektroniczny] : Gdańsk-Sopot, 5–8.09.2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe : Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modelowanie numeryczne procesu osiowo-symetrycznego transportu metanu wewnątrz cylindrycznej przestrzeni zamkniętej wypełnionej nieruchomym powietrzemNumerical modelling of the axis-symmetrical methane transfer inside a cylindrical closed space filled up with immovable air / Andrzej PIOTROWSKI, Marian BRANNY // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004, T. 2 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — ISBN10:  8391882020. — S. 667–677. — Bibliogr. s. 677, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Numeryczna symulacja procesu mieszania ciekłej stali argonemNumerical simulation of liquid steel mixing by argon flow / PIOTROWSKI A. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 vol. 5 no. 2/3 spec. iss., s. 337–342. — Bibliogr. s. 341–342, Abstr.. — Iron and steelmaking : XI. [jedenásta] medzinárodná vedecká konferencia : 17.–19.10.2001 Malá Lučivná

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Numeryczna symulacja procesu roztwarzania granulowanego trójtlenku molibdenu w ciekłym żeliwie stopowymNumerical simulation of the trioxide molybdenum granule dissolution in the liquid alloy cast iron / Andrzej PIOTROWSKI, Czesław MALINOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 10, s. 693–701. — Bibliogr. s. 701

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Numeryczne modelowanie przepływu powietrza za wentylatorem wolnostrumieniowym w wyrobiskach ślepych[Numerical simulation of air flow in blind headings ventilated with jet fans] / Marian BRANNY, Andrzej PIOTROWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003. — 74 s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Perlikiem ; 7). — Bibliogr. s. 73–74. — ISBN10: 83-89388-36-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Równoczesny transport ciepła i masy w przepływowym reaktorze elektrochemicznym w warunkach konwekcji mieszanejCombined heat and mass transfer in the electrochemical flow reactor under mixed convection conditions / Andrzej PIOTROWSKI, Zygmunt KOLENDA // W: Materiały IX sympozjum wymiany ciepła i masy : Augustów – 1995, T. 2 / Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk. — Augustów ; [Warszawa] : KTiS PAN, 1995. — S. 173–182. — Bibliogr. s. 181–182, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób oczyszczania odpadowych wód koksowniczych z inhibitorów biodegradacyjnych[Method of removing biodegradation inhibitors from coking plant waste-water] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Koksownicze ZDZIESZOWICE Sp. z o. o., Zdzieszowice ; wynalazca: Aleksander KARCZ, Piotr BURMISTRZ, Andrzej PIOTROWSKI, Andrzej ROZWADOWSKI, Jan Bury, Czesław Olczak, Czesław Sikorski, Władysław Śmigiel. — Int.Cl.: C02F 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199636 B1 ; Udziel. 2008-03-27 ; Opubl. 2008-10-31. — Zgłosz. nr P.353074 z dn. 2002-03-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199636B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób oczyszczania odpadowych wód koksowniczych z inhibitorów biodegradacyjnych[Method of removing biodegradation inhibitors from coking plant waste-water] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Koksownicze ZDZIESZOWICE Sp. z o. o., Zdzieszowice ; wynalazca: KARCZ Aleksander, BURMISTRZ Piotr, PIOTROWSKI Andrzej, ROZWADOWSKI Andrzej [et al.]. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C02F 1/26. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 353074 A1 ; Opubl. 2003-10-06. — Zgłosz. nr P.353074 z dn. 2002-03-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2003  nr 20, s. 19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL353074A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wspomaganie projektowania narzędzi do ciągnienia profili złożonychComputer-aided tool design for drawing complicated profiles / S. NOWAK, B. ŚWIĄTEK, T. KNYCH, M. MROCZKOWSKI, A. PIOTROWSKI, P. Czarnecki // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 327–334. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: