Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Piotrowicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1549-0957

ResearcherID: brak

Scopus: 57193385267

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Destylacja $GeCl_{4}$ w procesach odzysku germanu[Distillation of $GeCl_{4}$ in germanium recovery processes] / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK // W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2019 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska, 2020. — Publikacja zawiera materiały z VII Konferencji ochrony środowiska i energetyki : 6 grudnia 2019, Gliwice. — e-ISBN: 978-83-950087-7-1. — S. 61–72. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1YGxjDGRhAvJFOh-VX63lH-FETLHJmsD1/view [2020-06-30]. — Bibliogr. s. 70–72, Streszcz.

 • słowa kluczowe: odzysk germanu, destylacja GeCl4

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Ekstrakcja germanu z zasadowego roztworu zawierającego jony metali ciężkich z możliwością regeneracji ługu[Germanium extraction from alkaline solution containing heavy metals ions with the regeneration possibility of caustic soda] / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Piotr RUSINIAK // W: TYGIEL 2019 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XI interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 23-24 marca 2019 r. : abstrakty / red. Barbara Wrzyszcz, Ewelina Chodźko, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-66261-09-9. — S. 213. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekstrakcja germanu z zasadowego roztworu zawierającego jony metali ciężkich z możliwością regeneracji ługuGermanium extraction from alkaline solution containing heavy metals ions with the regeneration possibility of caustic soda / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Piotr RUSINIAK // W: Postępy w badaniach fizykochemicznych - wybrane zagadnienia [Dokument elektroniczny] / red. Zbigniew Czyż. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019. — e-ISBN: 978-83-65932-99-0. — S. 145–157. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/369/Post%C4%99py%20w%20badaniach%20fizykochemicznych%20-%20wybrane%20zagadnienia.pdf [2019-11-20]. — Bibliogr. s. 155–156, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-15. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: ługowanie zasadowe, odzysk metali rzadkich i krytycznych, metalurgia metali ciężkich, ekstrakcja germanu

  keywords: alkaline leaching, rare and critical metals recovery, heavy metal metallurgy, germanium extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym w metalurgii metali nieżelaznych[Circular economy in metallurgy of non-ferrous metals] / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Andrzej PIOTROWICZ, Andżelika BUKOWSKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 17–18. — Bibliogr.. — Poster dostępny pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.1-posterowa.zip}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Indium sulfide precipitation in preparation and industrial processes / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK // W: Contemporary problems of power engineering and environmental protection 2020 [Dokument elektroniczny] / ed. by Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Silesian University of Technology, 2021. — e-ISBN: 978-83-950087-9-5. — S. 35–46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1V5BXW3bvlzHqNUjupnxYpxkuIVIGnDdT/view [2021-03-08]. — Bibliogr. s. 44–46, Abstr.. — Materiały z 8th Environmental protection and energy conference : 11th December 2020, online

 • keywords: precipitation, indium metallurgy, indium sulfide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Konkrecje manganowe: charakterystyka materiału, badania odzysku metali nieżelaznych oraz perspektywy zastosowania metod ekstrakcji[Manganese nodules: material characteristics, non-ferrous metal recovery studies and outlook for the use of extraction methods] / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Arkadiusz Pawlik, Karol Czarny, Paweł Płachta // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 46. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metalurgia w przestrzeni kosmicznej: Nihil Novi czy Nova Facio Omnia? : [abstract][Metallurgy in space: Nihil Novi or Nova Facio Omnia?] / Andrzej PIOTROWICZ // W: III Konferencja Górnictwa Kosmicznego [Dokument elektroniczny] : 26 November, 2020 : online / WIMiR AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], 2020. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: http://www.kgk.agh.edu.pl/materialy-konferencyjne/ [2020-12-18]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Non-mechanical method for recovery polycarbonate disc from compact disc / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK // W: IOC 2017 : 49\textsuperscript{th} International October Conference on Mining and Metallurgy : Bor Lake, Serbia, October 18–21, 2017 : proceedings / eds. Nada Štrbac, Ivana Marković, Ljubiša Balanović ; University of Belgrade. Technical Faculty in Bor and Mining and Metallurgy Institute Bor. — Belgrade : University of Belgrade. Technical Faculty in Bor, [2017]. — ISBN: 978-86-6305-066-2. — S. 350–353. — Bibliogr. s. 353, Abstr.

 • keywords: polycarbonate, compact disc recovery, chemical processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Odzysk srebra z roztworów odpadowych za pomocą syropów cukrowych[Silver recycle from waste solutions with sugar syrups] / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 221–222

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Odzysk srebra z roztworów odpadowych za pomocą syropów cukrowychRecovery of silver from the waste solutions using sugar syrup / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK // W: Najnowsze doniesienia z zakresu nauk ścisłych [Dokument elektroniczny] / red. Mirosław Szala, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2017. — e-ISBN: 978-83-65598-79-0. — S. 32–47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/DyDYWz [2017-09-19]. — Bibliogr. s. 46–47

 • słowa kluczowe: srebro, syropy cukrowe, cukry redukujące, odzysk srebra, próba Tollensa

  keywords: silver, sugar syrups, reducing sugars, recovery of silver, Tollens reagent

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Piro i hydrometalurgiczny odzysk metali nieżelaznych z konkrecji oceanicznychPyro and hydrometallurgical recovery of non-ferrous metals from oceanic nodules / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Karol Czarny, Paweł Płachta // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 2, s. 319–325. — Bibliogr. s. 325, Streszcz.. — A. Piotrowicz, S. Pietrzyk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2019_full/IM%202-2019-a50.pdf

 • słowa kluczowe: metale nieżelazne, konkrecje oceaniczne, ekstrakcja pirometalurgiczna, ekstrakcja hydrometalurgiczna

  keywords: non-ferrous metals, hydrometallurgical extraction, pyrometallurgical extraction, oceanic nodules

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-02-50

13
 • Preparation of common salt preform for metal foam casting / Andrzej PIOTROWICZ, Piotr NOGA // W: KRK InnoTech SUMMIT 2019 : ["KITS: Science 2019" : 5 marca 2019] : księga abstraktów / oprac. Julia Panko. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2019]. — S. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Promesja – alternatywa dla kremacji[Promession – alternative to cremation] / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [25.11.2015] : materiały konferencyjne – jesień. Cz. 2, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Monika Panfil. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — ISBN (całość) 978-83-942083-5-6. — ISBN: 978-83-65362-10-0. — S. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Promesja – alternatywa dla kremacjiPromession – alternative to cremation / PIOTROWICZ Andrzej, PIETRZYK Stanisław // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 2 / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — (Monografie ; 2016 (22)). — ISBN (całość): 978-83-942083-6-3. — ISBN: 978-83-65362-35-3. — S. 72–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ekologia, preparowanie zwłok, przemysł funeralny, recykling protez i implantów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Przegląd metod pozyskiwania uranu z wód oceanicznych[Extraction of uranium from natural seawater – overview of methods] / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [25.11.2015] : materiały konferencyjne – jesień. Cz. 2, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Monika Panfil. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — ISBN (całość) 978-83-942083-5-6. — ISBN: 978-83-65362-10-0. — S. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przegląd nowych metod odzysku srebra ze zdjęć RTGNovel methods of silver recovery from x-ray films – a review / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Andżelika BUKOWSKA // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 52. — W wersji drukowanej brak autorów: A. PIOTROWICZ, S. PIETRZYK, A. BUKOWSKA

 • słowa kluczowe: odzysk srebra, metody odzysku, zdjęcia RTG, metody pirometalurgiczne, metody chemiczne, metody mikrobiologiczne

  keywords: recovery methods, silver recovery, X-ray pictures, pyrometallurgical methods, chemical methods, microbiological methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Recovery of germanium by precipitation from strongly alkaline solution / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Artur Puchała // W: GEOLINKS 2020 [Dokument elektroniczny] : international conference : 23–25 March 2020, Plovdiv, Bulgaria : conference proceedings. Book 2 Vol. 2, Ecology and environmental studies, environmental economics, green buildings technology and materials, green design and sustainable architecture. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : SAIMA CONSULT, cop. 2020. — (Geolinks ; ISSN 2603-5472). — e-ISBN: 978-619-7495-09-6. — S. 121–130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.geolinks.info/proceedings-2020-participant-access [2020-07-01]. — Bibliogr. s. 129–130, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: hydrometallurgy, heavy metals metallurgy, germanium recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Recycling of $Nd-Fe-B$ magnets by hydrogen decrepitation / Stanisław PIETRZYK, Andrzej Wojciech PIOTROWICZ, Grzegorz CIOS, Piotr NOGA // W: 25th congress of SCTM [Dokument elektroniczny] : 25\textsuperscript{th} congress of chemists and technologists of Macedonia : Ohrid, Macedonia, 19–22 September 2018 : book of abstracts / Society of Chemists nd Technologists of Macedonia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Macedonia : s. n.], [2018]. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://sctm.mk/conferences/25Congress-Book%20of%20abstracts-final.pdf [2018-09-24]. — Bibliogr. s. 18

 • keywords: recycling, hydrogen decrepitation, NdFeB magnet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Recycling of neodymium from permanent magnets / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Andrzej PIOTROWICZ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-28-7. — S. 189–196. — Bibliogr. s. 196, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • keywords: permanent magnets, neodymium, recycling of neodymium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/43/S18.024

21
 • Recycling of valuable metals from spent lithium-ion batteries / Stanisław PIETRZYK, Andrzej Wojciech PIOTROWICZ, Bartosz HANDKE, Konrad ŚWIERCZEK // W: 25th congress of SCTM [Dokument elektroniczny] : 25\textsuperscript{th} congress of chemists and technologists of Macedonia : Ohrid, Macedonia, 19–22 September 2018 : book of abstracts / Society of Chemists nd Technologists of Macedonia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Macedonia : s. n.], [2018]. — S. 17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://sctm.mk/conferences/25Congress-Book%20of%20abstracts-final.pdf [2018-09-24]

 • keywords: lithium ion battery, transition metals recycling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Recykling aluminium ze zużytych odlewniczych mas formierskich i rdzeniowych[Recycling aluminum from used molding and core sand] / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Rafał Szela // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 58. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}. — A. Piotrowicz, S. Pietrzyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Recykling baterii litowo-jonowychRecycling of lithium-ion batteries / Andżelika BUKOWSKA, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Andrzej PIOTROWICZ // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 10 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018. — ISBN (całość) 978-83-65917-70-6. — ISBN: 978-83-66139-70-1 ; e-ISBN: 978-83-66139-71-8. — S. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz.

 • słowa kluczowe: recykling metali, akumulatory litowo-jonowe, proces Umicore, proces Recupyl

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Recykling i zagospodarowanie zużytych materiałów ogniotrwałych[Recycling and management of spent refractories] / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 18. — Bibliogr.. — Poster pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.1-posterowa.zip}

 • słowa kluczowe: recykling, materiały budowlane, zużyte materiały ogniotrwałe, surowce wtórne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Recykling metali krytycznych na przykładzie neodymu i tantalu[Recycling of critical metals on the example of neodymium and tantalum] / S. PIETRZYK, A. PIOTROWICZ, P. PALIMĄKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 9, s. 58–67. — Publ. w formie prezentacji. — Konferencja Innowacyjność przemysłu metali nieżelaznych : w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski : 13–15 czerwca 2018 r., Wisła

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.9.7