Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Paulo, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003821509

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 135, z ogólnej liczby 154 publikacji Autora


1
 • 200-lecie urodzin Ignacego Domeyki200th anniversary of Ignacy Domeyko birthday / Andrzej PAULO, Zdzisław J. Ryn // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2002 t. 50 nr 6, s. 485–486. — Bibliogr. s. 486, Abstr.

 • keywords: I. Domeyko’s biography, anniversary conferences

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Advantages and shortcomings of the proposed National Park the Colca Canyon and the Valley of the Volcanoes / Andrzej PAULO, Andrzej GAŁAŚ // W: LIMA 2012 [Dokument elektroniczny] : XVI congreso peruano de geología & SEG 2012 conference : Lima - Perú, Setiembre 23–26, 2012 / SGP, SEG. — Dane tekstowe. — [Lima : s. n.], [2012]. — 1 dysk Flash. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [4]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Alkali feldspars in Ashua limestones, southern Peru / Justyna Ciesielczuk, Andrzej PAULO, Jerzy Żaba, Krzysztof Gaidzik, Grzegorz Racki // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2016 vol. 45, s. 43–44. — Bibliogr. s. 43–44. — XXIII\textsuperscript{rd} Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : subduction systems in the Sudetes and related areas : Stara Morawa, Poland, 20–23 October 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Antarktyczny epizod[Antarctic episode] / Andrzej PAULO // W: Zbigniew Rubinowski (1929-1997) : Kielce, 11.10.2017 : materiały posesyjne / pod red. Anny Fijałkowskiej-Mader. — Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2018. — ISBN: 978-83-60777-76-3. — S. 125–144. — Bibliogr. s. 144. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Arsenic and Mercury in brown and hard coals from deposits of Poland / A. Pasieczna, I. Bojakowska, A. PAULO // Geochimica et Cosmochimica Acta : Journal of The Geochemical Society and The Meteoritical Society ; ISSN 0016-7037. — 2007 vol. 71 iss. 15 suppl., s. A762. — Goldschmidt Conference Abstracts 2007. — Toż. W: Goldschmidt 2007 [Dokument elektroniczny] : 17th V. M. Goldschmidt conference : 19th–24th August, 2007, Cologne, Germany : program volume with abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : s. n., 2007]. — 1 dysk optyczny + Program volume. — Opis częśc. wg Program volume. — [S. l.] : Cambridge Publications, cop. 2007. — XXIX, 337 s. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze strony tyt. (po wybraniu opcji: Complete Abstract Volume). — tekst: https://goo.gl/b1v4O7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania mineralogiczne rud srebra z chilijskiej kolekcji Ignacego DomeykiMineralogical investigation of silver ores from Chilean collection of Ingacy Domeyko / Henryk KUCHA, Andrzej PAULO, Adam PIECZKA // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2002 z. 21, s. 61–69. — Bibliogr. s. 68, Abstr.. — Tekst hiszp.: Ensayos mineralógicos de los minerales de plata de la colección Chilena de Ignacio Domeyko S. 71–79. — Bibliogr. s. 78–79. — Ignacy Domeyko (1802–1889) – mineralog, geolog, ojciec nauk górniczych w Chile = Ignacy Domeyko (1802–1889) – mineralogist, geologist and father of mining sciences in Chile = Ignacio Domeyko (1802–1889) – minerálogo, geólogo, padre de las ciencias de minas en Chile : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków – 12.12.2002 / red. zeszytu: Mariusz Krzak, Andrzej Paulo, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania wulkanologiczne[Volcanological research] / Andrzej PAULO // W: Polscy geolodzy na pięciu kontynentach / pod red. Wiesława Śliżewskiego, Wojciecha Salskiego, Zbigniewa Wernera ; Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8373728406. — S. 420–421

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania złoża rud manganu[Exploration of a manganese ore deposit] / Andrzej PAULO // W: Polscy geolodzy na pięciu kontynentach / pod red. Wiesława Śliżewskiego, Wojciecha Salskiego, Zbigniewa Wernera ; Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8373728406. — S. 228–229

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Baza surowcowa metali nieżelaznych na tle ewolucji rynku w ostatnim stuleciuNon-ferrous metal raw material base against market evolution in the last century / Andrzej PAULO, Mariusz KRZAK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 10, s. 474–487. — Bibliogr. s. 487

 • słowa kluczowe: baza zasobowa, bilans surowcowy, metale nieżelazne i rzadkie, rynek metali

  keywords: resource base, mineral raw-material balance, non-ferrous and rare metals, metal market

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.10.2

10
 • Baza surowców mineralnych Chile na przełomie XX i XXI wiekuMineral resource of Chile at the turn of 20th and 21th century / Andrzej PAULO // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2002 t. 50 nr 10/1, s. 839–845. — Bibliogr. s. 845

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bożena Strzelska-Smakowska 1949–2015 / Andrzej PAULO // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2016 vol. 64 nr 3, s. 149–150. — A. Paulo - brak afiliacji AGH. — tekst: https://goo.gl/rFZLc0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Carbonate mineralization in the Tatra Mts. crystalline basement / Aleksandra Gawęda, A. Goławska, M. O. Jędrysek, J. Leichman, Andrzej PAULO, R. Włodyka // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2001 [wyd. 2002] z. 18, s. 39–42. — Bibliogr. s. 42. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz IV konferencji „Diageneza” 2001 = Papers of the meeting of the Mineralogical Society of Poland and the 4th conference “Diagenesis” 2001 : Poznań, 20–21.09.2001 / eds. Julita Biernacka [et al.] ; PTM. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Chañarcillo (Puna de Atacama, Chile) jako geologiczne stanowisko dokumentacyjne i zabytek górnictwa związany z DomeykąChañarcillo (Puna de Atacama, Chile): proposed geosite and mining monument related to I. Domeyko / Andrzej PAULO // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2002 t. 50 nr 6, s. 496–505. — Bibliogr. s. 505, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Czy przywrócenie wydobycia rud miedzi w rejonie Bolesławca jest uzasadnione ekonomicznie?Is there revival of copper ore mining in the Bolesławiec vicinity economically viable? / Andrzej PAULO // W: XVI Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 15–17.11.2006 / kom. organizacyjno-red.: Krzysztof Galos [et al.] ; PAN IGSMiE Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 68). — Opis częśc. wg okł.. — S. 107–122. — Bibliogr. s. 121–122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Deformacje terenu po eksploatacji górniczej : folder[Land deformations above mine stopes] / Magdalena GŁOGOWSKA, Andrzej PAULO. — Trzebinia : Urząd Miasta w Trzebini. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, 2003. — 7 s.. — (Geologiczna Ścieżka Dydaktyczna : Trzebinia ; 3)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dolomity triasu w Czyżówce : folder[Triassic dolostones in Czyżówka] / Magdalena GŁOGOWSKA, Andrzej PAULO. — Trzebinia : Urząd Miasta w Trzebini. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, 2003. — 7 s.. — (Geologiczna Ścieżka Dydaktyczna : Trzebinia ; 4)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Domeyko's collection in the Geological Museum of the Institute of Geological Sciences of the Polish Academy of Sciences (Cracow Research Center)Kolekcja Domeyki w Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (Ośrodek Badawczy w Krakowie) / Ewa Koszowska, Andrzej Łaptaś, Andrzej PAULO // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2002 z. 21, s. 37–50. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Res.. — Ignacy Domeyko (1802–1889) – mineralog, geolog, ojciec nauk górniczych w Chile = Ignacy Domeyko (1802–1889) – mineralogist, geologist and father of mining sciences in Chile = Ignacio Domeyko (1802–1889) – minerálogo, geólogo, padre de las ciencias de minas en Chile : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków – 12.12.2002 / red. zeszytu: Mariusz Krzak, Andrzej Paulo, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Domeyko na AGH[Domeyko at AGH-UST] / Andrzej PAULO, Mariusz KRZAK // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 113, s. 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Doświadczenia współpracy AGH z uczelniami chilijskimi[Experiences on the cooperation between AGH University of Science and Technology and universities in Chile] / Andrzej PAULO // Ameryka Łacińska : kwartalnik analityczno-informacyjny ; ISSN 1506-8900. — 2002 R. 10 nr 3–4, s. 64–68. — Bibliogr. s. 67–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Economical and natural conditions applicable to the development of post-mining areas / Andrzej PAULO // Polish Geological Institute Special Papers ; ISSN 1507-9791. — 2005 vol. 17, s. 49–69. — Bibliogr. s. 68–69, Abstr., Streszcz.. — Proceedings of the conference “Valorisation of the environment in the areas exposed to long term industrial and mining activities” : June 2–4, 2004, Ustroń, Poland / sci. eds. Izabela Bojakowska, Stanisław Wołkowicz, Panagiotis Balabanis ; Polish Geological Institute, Centre of Excellence, Research on Abiotic Environment REA. — Warszawa : PGI, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Efflorescences in arid region of Colca river basin, South Peru / Justyna Ciesielczuk, Krzysztof Gaidzik, Grażyna Bzowska, Jerzy Żaba, Andrzej PAULO // W: LIMA 2012 [Dokument elektroniczny] : XVI congreso peruano de geología & SEG 2012 conference : Lima - Perú, Setiembre 23–26, 2012 / SGP, SEG. — Dane tekstowe. — [Lima : s. n.], [2012]. — 1 dysk Flash. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [4]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Environmental studies in the Coquimbo region (Chile): their relevance for decision making in mine closure planning / Pablo Higueras, Javier Lillo, Hugo Maturana, Jorge Oyarzún, Roberto Oyarzún, Ricardo Oyarzún, Andrzej PAULO // W: Planning for closure 2016 [Dokument elektroniczny] : First International Congress on Planning for Closure of Mining Operations : November 20–22, 2016, Santiago, Chile / eds. Jacques Wiertz, Doina Priscu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Chile : Gecamin, [2016]. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://gecamin.com/planningforclosure/english/proceedings [2017-01-19]. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu. — A. Paulo - afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Evolution of technology and the market of steel raw materials in the period 1915–2015 / Andrzej PAULO, Mariusz KRZAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 126, [2] s.. — Bibliogr. s. 121–[128], Abstr.. — ISBN: 978-83-66016-23-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Faults in the Rio Colca valley between Maca and Pinchollo, Central Andes, Southern Peru / Jerzy Żaba, Zbigniew Małolepszy, Krzysztof Gaidzik, Justyna Ciesielczuk, Andrzej PAULO // W: LIMA 2012 [Dokument elektroniczny] : XVI congreso peruano de geología & SEG 2012 conference : Lima - Perú, Setiembre 23–26, 2012 / SGP, SEG. — Dane tekstowe. — [Lima : s. n.], [2012]. — 1 dysk Flash. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: