Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Paliński, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kibiz, Katedra Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0416-6529 orcid iD

ResearcherID: X-1933-2018

Scopus: 57202163139

PBN: 5e70923a878c28a047392085

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 71 publikacji Autora


1
 • A game-theoretic approach to bank loan repayment / Andrzej PALIŃSKI // W: SING 10 : 10th Spain-Italy-Netherlands meeting on Game theory : Kraków, July 7–9, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Management. — [Kraków : AGH], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7464-710-6. — S. 76–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A new measure of complexity of high-frequency financial time series / Stanisław JĘDRUSIK, Iwona SKALNA, Bartłomiej GAWEŁ, Andrzej PALIŃSKI // W: ICTIC 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings in conference of Informatics and management sciences : the 2\textsuperscript{nd} international conference : 25.–29. March 2013 / eds. Karol Matiaško, Anton Lieskovský, Michal Mokryš. — Wersja do Windows. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — 1 dysk optyczny. — ISSN 1339-231X. — e-ISBN: 978-80-554-0648-0. — S. 259–263. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 263, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktualia ekonomiczne gazownictwa amerykańskiego[The current issues of the U. S. gas industry] / Zbigniew ŁUCKI, Andrzej PALIŃSKI // Nowoczesne Gazownictwo ; ISSN 1427-2687. — 2004 R. 9 nr 3, s. 9–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier[Analysis of loan agreement terms in the game theoretic approach] / Andrzej PALIŃSKI. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — 228 s.. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). — Bibliogr. s. 213–224. — ISBN: 978-83-7875-081-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza porównawcza modeli wartości narażonej na stratę (VAR) dla portfela akcjiComparison of Value-At-Risk models for stocks portfolio / Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej PALIŃSKI // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 157–169. — Bibliogr. s. 169, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Eksploracja danych w prognozowaniu cen gazu i usług magazynowania gazuData mining in forecasting of prices of natural gas and underground gas storage services / Andrzej PALIŃSKI // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 857–861. — Bibliogr. s. 860, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Finansowanie inwestycji jako gra sygnalizacyjna[Project investment as the signaling game] / Andrzej PALIŃSKI // W: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka i Stanisława Barczaka. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-700-3. — S. 184–194. — Bibliogr. s. 194. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Forecasting medium-term territorial natural gas consumption: an economic perspective of quantitative research / Bartłomiej GAWEŁ, Andrzej PALIŃSKI // W: Proceedings of the 39\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2022, Granada, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2022. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-8-8. — S. 3729–3738. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZXQSVVZAgQIAgJUYN78hBIFq5R1DfonrXOk#folder=12507147031&tpl=publicfoldergrid [2022-07-20]. — Bibliogr. s. 3737–3738, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: natural gas, forecasting, time series, medium-term, territorial forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Fuzzy approach to time series forecasting of natural gas consumption / Bartłomiej GAWEŁ, Andrzej PALIŃSKI // W: Proceedings of the 38\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : 23-24 November 2021, Seville, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), [2021]. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-7-1. — S. 8510–8522. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid [2022-01-17]. — Bibliogr. s. 8520–8522, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: natural gas, forecasting, time series, fuzzy approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Global and local approaches for forecasting of long-term natural gas consumption in Poland based on hierarchical short time series / Bartłomiej GAWEŁ, Andrzej PALIŃSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2024 vol. 17 iss. 2 art. no. 347, s. 1–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-01-10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/17/2/347/pdf?version=1704871083

  orcid iD
 • keywords: global approach, local approach, hierarchical forecasting, short time series, household gas consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en17020347

13
 • Gra bayesowska jako narzędzie modelowania relacji kredytodawca-kredytobiorca[Bayesian game as the modeling tool of the lender-borrower relationship] / Andrzej PALIŃSKI // W: Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł Kawa. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Text”, 2010. — ISBN: 978-83-60560-58-7. — S. 250–261. — Bibliogr. s. 261. — Dod. afiliacja Autora: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
17
 • Hurtownie danych i eksploracja danych w prognozowaniu popytu na gaz i usługi magazynowania gazuData warehouses and data mining in forecasting the demand for gas and gas storage services / Andrzej PALIŃSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2018 R. 74 nr 4, s. 283–289. — Bibliogr. s. 289. — tekst: http://archiwum.inig.pl/INST/nafta-gaz/nafta-gaz/Nafta-Gaz-2018-04-04.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: prognozowanie, eksploracja danych, przemysł gazowniczy

  keywords: forecasting, data mining, oil industry, gas industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG.2018.04.04

18
 • Koszt pozyskania kapitału dla wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie[Cost of capital for selected companies quoted at Warsaw Stock Exchange] / Andrzej PALIŃSKI, Stanisław JĘDRUSIK // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości Finansów. Katowice ; ISSN 1509-4138. — 2001 nr 5, s. 53–65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorcaCostly state verification as a part of bank-borrower relation / Andrzej PALIŃSKI // Bank i Kredyt ; ISSN 0137-5520. — 2009 vol. 40 no. 3, s. 93–118. — Bibliogr. s. 117–118, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Loan payment and renegotiation: the role of the liquidation value / Andrzej PALIŃSKI // Argumenta Oeconomica ; ISSN 1233-5835. — 2018 vol. 40 no. 1, s. 225–252. — Bibliogr. s. 250–252

  orcid iD
 • keywords: game theory, liquidation value, interest rate, debt, credit agreement, bank loan

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/aoe.2018.1.10

21
 • Loan pricing – the role of collateral / Andrzej PALIŃSKI // W: GV-CONF 2013 [ Dokument elektroniczny] : proceedings in Global Virtual Conference : the 1\textsuperscript{st} international Global Virtual Conference : 8.–12. April 2013 / eds. Zlatko V. Sovreski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — 1 dysk optyczny. — (Proceedings in Global Virtual Conference ; ISSN 1339-2778). — Na CD dodatkowo: proceedings in Global Virtual Conference & workshop. — e-ISBN: 978-80-554-0649-7. — S. 229–232. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 232, Abstr.

 • keywords: bank, liquidation value, loan rate, collateral

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Loan rate, risk premium and the liquidation value – credibility of accounting information system / Andrzej PALIŃSKI // Informacìjna bezpeka : naukovij žurnal ; ISSN 2224-9613. — Tytuł poprz.: Informative Safety. — 2012 no. 2, s. 118–123. — Bibliogr. s. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Long-term natural gas consumption forecasting based on analog method and fuzzy decision tree / Bartłomiej GAWEŁ, Andrzej PALIŃSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 16 art. no. 4905, s. 1–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 24–26, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-11. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/16/4905/pdf

  orcid iD
 • keywords: natural gas, fuzzy decision tree, analog forecasting, long-term forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14164905

25
 • Metody uczenia maszynowego w prognozowaniu niewypłacalnościMachine learning methods in bankruptcy prediction / Andrzej PALIŃSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 nr 358, s. 173–181. — Bibliogr. s. 180–181, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_358/15.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: prognozowanie, uczenie maszynowe, upadłość, drzewo klasyfikacyjne

  keywords: machine learning, forecasting, decision tree, bankruptcy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: