Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Paliński, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0416-6529

ResearcherID: X-1933-2018

Scopus: 57202163139

PBN: 913593

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • Aktualia ekonomiczne gazownictwa amerykańskiego[The current issues of the U. S. gas industry] / Zbigniew ŁUCKI, Andrzej PALIŃSKI // Nowoczesne Gazownictwo ; ISSN 1427-2687. — 2004 R. 9 nr 3, s. 9–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier[Analysis of loan agreement terms in the game theoretic approach] / Andrzej PALIŃSKI. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — 228 s.. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). — Bibliogr. s. 213–224. — ISBN: 978-83-7875-081-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A game-theoretic approach to bank loan repayment / Andrzej PALIŃSKI // W: SING 10 : 10th Spain-Italy-Netherlands meeting on Game theory : Kraków, July 7–9, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Management. — [Kraków : AGH], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7464-710-6. — S. 76–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A new measure of complexity of high-frequency financial time series / Stanisław JĘDRUSIK, Iwona SKALNA, Bartłomiej GAWEŁ, Andrzej PALIŃSKI // W: ICTIC 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings in conference of Informatics and management sciences : the 2\textsuperscript{nd} international conference : 25.–29. March 2013 / eds. Karol Matiaško, Anton Lieskovský, Michal Mokryš. — Wersja do Windows. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — 1 dysk optyczny. — ISSN 1339-231X. — e-ISBN: 978-80-554-0648-0. — S. 259–263. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 263, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Eksploracja danych w prognozowaniu cen gazu i usług magazynowania gazuData mining in forecasting of prices of natural gas and underground gas storage services / Andrzej PALIŃSKI // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 857–861. — Bibliogr. s. 860, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Finansowanie inwestycji jako gra sygnalizacyjna[Project investment as the signaling game] / Andrzej PALIŃSKI // W: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka i Stanisława Barczaka. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-700-3. — S. 184–194. — Bibliogr. s. 194. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Gra bayesowska jako narzędzie modelowania relacji kredytodawca-kredytobiorca[Bayesian game as the modeling tool of the lender-borrower relationship] / Andrzej PALIŃSKI // W: Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł Kawa. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Text”, 2010. — ISBN: 978-83-60560-58-7. — S. 250–261. — Bibliogr. s. 261. — Dod. afiliacja Autora: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Hurtownie danych i eksploracja danych w prognozowaniu popytu na gaz i usługi magazynowania gazuData warehouses and data mining in forecasting the demand for gas and gas storage services / Andrzej PALIŃSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2018 R. 74 nr 4, s. 283–289. — Bibliogr. s. 289. — tekst: http://archiwum.inig.pl/INST/nafta-gaz/nafta-gaz/Nafta-Gaz-2018-04-04.pdf

 • słowa kluczowe: prognozowanie, eksploracja danych, przemysł gazowniczy

  keywords: forecasting, data mining, oil and gas industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG.2018.04.04

12
 • Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorcaCostly state verification as a part of bank-borrower relation / Andrzej PALIŃSKI // Bank i Kredyt ; ISSN 0137-5520. — 2009 vol. 40 no. 3, s. 93–118. — Bibliogr. s. 117–118, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Loan payment and renegotiation: the role of the liquidation value / Andrzej PALIŃSKI // Argumenta Oeconomica ; ISSN 1233-5835. — 2018 vol. 40 no. 1, s. 225–252. — Bibliogr. s. 250–252

 • keywords: game theory, liquidation value, interest rate, debt, credit agreement, bank loan

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/aoe.2018.1.10

14
 • Loan pricing – the role of collateral / Andrzej PALIŃSKI // W: GV-CONF 2013 [ Dokument elektroniczny] : proceedings in Global Virtual Conference : the 1\textsuperscript{st} international Global Virtual Conference : 8.–12. April 2013 / eds. Zlatko V. Sovreski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — 1 dysk optyczny. — (Proceedings in Global Virtual Conference ; ISSN 1339-2778). — Na CD dodatkowo: proceedings in Global Virtual Conference & workshop. — e-ISBN: 978-80-554-0649-7. — S. 229–232. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 232, Abstr.

 • keywords: bank, liquidation value, loan rate, collateral

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Loan rate, risk premium and the liquidation value – credibility of accounting information system / Andrzej PALIŃSKI // Informacìjna bezpeka : naukovij žurnal ; ISSN 2224-9613. — Tytuł poprz.: Informative Safety. — 2012 no. 2, s. 118–123. — Bibliogr. s. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metody uczenia maszynowego w prognozowaniu niewypłacalnościMachine learning methods in bankruptcy prediction / Andrzej PALIŃSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 nr 358, s. 173–181. — Bibliogr. s. 180–181, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_358/15.pdf

 • słowa kluczowe: prognozowanie, uczenie maszynowe, upadłość, drzewo klasyfikacyjne

  keywords: machine learning, forecasting, decision tree, bankruptcy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modelowanie oprocentowania kredytów bankowych z wykorzystaniem teorii gier i wartości likwidacyjnejBank lending rates modelling with use of the game theory and the liquidation value / Andrzej PALIŃSKI // W: Finanse – problemy – decyzje 2014, Cz. 2 / red. nauk. Gabriela Łukasik, Halina Zadora. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; 198). — S. 195–205. — Bibliogr. s. 204–205, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena ryzyka finansowego budowy podziemnego magazynu gazu z wykorzystaniem symulacji Monte CarloFinancial risk estimation of UGS development using Monte Carlo simulation / Andrzej PALIŃSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf. dod.: CD, s. 1045–1050. — Bibliogr. s. 1049, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. wg okł.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Opcje rzeczywiste i teoria gier w podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnychReal options and game theory in strategic investment deciosn making / Andrzej PALIŃSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 282, s. 160–170. — Bibliogr. s. 169–170, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/14.pdf

 • słowa kluczowe: teoria gier, opcja rzeczywista, model dwumianowy

  keywords: real option game, preemptive game, binomial model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Opcje rzeczywiste jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji na przykładzie budowy podziemnego magazynu gazuReal options as a decision making tool on the example of the construction of underground gas storage / Andrzej PALIŃSKI // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 803–806. — Bibliogr. s. 806, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Opcje rzeczywiste w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie budowy podziemnego magazynu gazuReal options in investments decision making on the example of the construction of an underground gas storage / Andrzej PALIŃSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2016 R. 72 nr 1, s. 33–39. — Bibliogr. s. 39

 • słowa kluczowe: opcje rzeczywiste, decyzje inwestycyjne, podziemny magazyn gazu

  keywords: underground gas storage, real options, investment decisions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG2016.01.04

23
 • Podzemnye gazohraniliŝa v otrabotannyh ugol'nyh šahtah : monografiâUnderground gas storage in abandoned coal mines : textbook / pod red. G. G. Pivnâka, J. SIEMKA ; [aut.] G. G. Pivnâk, [et al.], J. SIEMEK, [et al.], S. STRYCZEK, S. NAGY ; pozostali współaut.: Jacek BLICHARSKI, [et al.], Mariusz ŁACIAK, Jan MACUDA, Henryk MARCAK, [et al.], Andrzej PALIŃSKI, Czesław RYBICKI, Stanisław RYCHLICKI, [et al.], Ludwik ZAWISZA, [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Ukrainy, Nacional'nyj gornyj universitet, AGH-Naučno-tehničeskij universitet. — Dnepropetrovsk ; Krakov : Nacíonal'nij girničij uníversitet, 2008, 2008. — [238] s.. — Bibliogr. s. 229–237. — ISBN: 978-966-350-106-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Podziemne magazyny gazu w zaniechanych kopalniach węgla : praca zbiorowaUnderground gas storage in abandoned coal mines / Autorzy: Jacek BLICHARSKI, Jarosław Chećko, Adam Frolik, Antoni Kidybiński, Mariusz ŁACIAK, Jan MACUDA, Henryk MARCAK, Stanisław NAGY, Andrzej Nierobisz, Andrzej PALIŃSKI, Czesław RYBICKI, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Eleonora Solik-Heliasz, Stanisław STRYCZEK, Ludwik ZAWISZA, Albin Zdanowski ; pod red.: Antoniego Kidybińskiego i Jakuba SIEMKA ; Główny Instytut Górnictwa. Katowice. — Katowice : GIG, 2006. — 234 s.. — Bibliogr. s. 221–231, Normy i przepisy prawne s. 232–234, Abstr., Rez.. — ISBN10: 83-8761-086-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Problemy handlu energią w USAEnergy trading issues in the U. S. / Zbigniew ŁUCKI, Andrzej PALIŃSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 z. 2, s. 29–81. — Bibliogr. s. 79–81, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: