Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Makuch, mgr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-7194-0129 połącz konto z ORCID

ResearcherID: V-4677-2017

Scopus: brak

PBN: 5e70922c878c28a04739118d

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analiza strat mocy czynnej wybranego fragmentu sieci rozdzielczej średniego napięcia w aspekcie wyboru metody estymacji obciążeń sieciAnalysis of active power losses of a selected fragment of the medium voltage distribution network in the aspect of selecting the network load estimation method / Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering ; ISSN 1897-0737. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka. — 2018 iss. 94 Computer applications in electrical engineering 2018, s. 111–122. — Bibliogr. s. 121–122

 • słowa kluczowe: elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, estymacja obciążeń sieci średniego napięcia, obliczenia rozpływowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21008/j.1897-0737.2018.94.0010

2
 • Analiza wpływu odbiorników nieliniowych na straty w elementach sieci elektroenergetycznych[Analysis of impact of nonlinear loads on power losses in network elements] / Rafał TARKO, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH, Wiesław NOWAK, Wlademar SZPYRA // W: Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : V konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg, 17–18 maja 2011 r.. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2011]. — S. 16-1–16-8. — Bibliogr. s. 16-8, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza zawodności ochrony odgromowej linii o napięciu znamionowym 110 kVAnalysis of shielding failure of 110 kV rated voltage overhead power line / Mariusz BENESZ, Wojciech BĄCHOREK, Andrzej MAKUCH // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering ; ISSN 1897-0737. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka. — 2018 iss. 94 Computer applications in electrical engineering 2018, s. 135–148. — Bibliogr. s. 147–148

 • słowa kluczowe: zawodność ochrony odgromowej, teoria elektrogeometryczna, odległość decyzji, odległość aktywna, wyładowania atmosferyczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21008/j.1897-0737.2018.94.0012

4
 • Efektywność kompensacji mocy biernej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnychThe effectiveness of reactive power compensation in power distribution networks / Andrzej MAKUCH // W: Wybrane metody modelowania i symulacji [Dokument elektroniczny] : Warsztaty Doktoranckie : czerwiec 23–26, Poronin / red. K. Nita, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki, cop. 2013. — ISBN: 978-83-61956-08-2. — S. 26–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://phdw.pollub.pl/templates/wd2013/pliki/Ksiazka_WD_2013_Poronin.pdf [2013-07-24]. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.. — Toż w wersji drukowanej. — Tytuł przejęto ze strony tytułowej

 • słowa kluczowe: kompensacja, moc bierna, sieć dystrybucyjna

  keywords: distribution network, compensation, reactive power

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Efektywność kompensacji mocy biernej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnychThe effectiveness of reactive power compensation in power distribution networks / Andrzej MAKUCH // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska ; ISSN 2083-0157. — Tytuł poprz.: Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — 2014 vol. 4 nr 4, s. 56–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sieć dystrybucyjna, kompensacja mocy biernej

  keywords: distribution network, reactive power compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/20830157.1130192

6
7
 • Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięćFerroresonance as a source of faults and failures in medium voltage distribution networks / Rafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH // W: APE'11 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011. T. 4, Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne = Present-day problems of power engineering : anniversary the XV\textsuperscript{th} international scientific conference : Gdansk–Jurata, 8–10 June 2011. Vol. 4, Renewable energy and power grids: wind farms, equipment and power grids / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2011] + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931317-0-9. — S. 173–180. — Bibliogr. s. 180. — Toż W: APE'11 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 8–10 czerwca 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 173–180. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM.— Bibliogr. s. 180. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięćFerroresonance as a source of disturbances and failures in medium voltage distribution grids / Rafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH // Acta Energetica (Wyd. polskie) : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2080-7570. — 2011 R. 3 nr 4, s. 75–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Implementacja algorytmów pomiarowych i decyzyjnych zabezpieczeń elektroenergetycznychImplementation of measuring and decision-making algorithms for power protections / Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Andrzej MAKUCH // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2012 nr 31, s. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2012 = Application of computers in science and technology 2012 : XXII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS. Oddział w Gdańsku = proceedings of the XXII seminar organised by Polish Society of Theoreical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section. — Na okł. dod.: Gdańskie Dni Elektryki 2012 : XXXVII konferencja naukowo techniczna zorganizowana przez SEP Oddział Gdańsk. — Na okł. omyłkowo podany rok 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych[Optimisation criteria for reactive power compensation in distribution networks] / Waldemar L. SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH // W: APE'13 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : systemy elektroenergetyczne, automatyka i sterowanie, problemy rozwoju elektroenergetyki, energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne : Jurata, 12–14 czerwca 2013 / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2013]. — (Acta Energetica : kwartalnik naukowy energetyków). — S. 139–148. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://actaenergetica.org/pl/wp-content/uploads/2013/06/ActaE-04-Enargetyka-odnawialna-i-sieci-elektroenergetyczne.pdf [2014-01-15]. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, kryteria optymalizacji

  keywords: reactive power compensation, power distribution networks, optimization criteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych – referat konferencyjnyOptimisation criteria for reactive power compensation in distribution networks – conference paper / Waldemar SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2013 nr 33, s. 103–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz.. — Aktualne problemy w elektroenergetyce APE'13 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 12–14 czerwca 2013

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, kryteria optymalizacji

  keywords: reactive power compensation, power distribution networks, optimization criteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Model systemu Smart Grids zarządzania dystrybucją energii elektrycznejSmart Grids model for management of electricity distribution / Wiesław NOWAK, Wojciech BĄCHOREK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH, Jarosław Łabno, Paweł Mazur // W: APE'11 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011 =. T. 2, Automatyka, komunikacja, sieci inteligentne: Automatyka regulacyjna, zabezpieczeniowa i pomiarowa, Smart Grid = Present-day problems of power engineering : anniversary the XV\textsuperscript{th} international scientific conference : Gdansk–Jurata, 8–10 June 2011. Vol. II, Automation, communication and intelligent networks: control, protection and measurement automation, Smart Grid / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931317-0-9. — S. 107–114. — Toż W: APE'11 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 8–10 czerwca 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 107–114. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — W. Nowak, W. Bąchorek, S. Moskwa, R. Tarko, W. Szpyra, M. Benesz, A. Makuch – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Optimization criteria for reactive power compensation in distribution networksKryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych / Waldemar SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH // Acta Energetica : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2300-3022. — 2014 nr 4/21, s. 140–155. — Bibliogr. s. 147, 155, Abstr., Streszcz.. — Tekst ang.-pol.

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, kryteria optymalizacji

  keywords: reactive power compensation, power distribution networks, optimization criteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12736/issn.2300-3022.2014412

14
 • Selected problems of the cooperation between distribution networks and the sources of dispersed generationWybrane problemy współpracy sieci dystrybucyjnych ze źródłami generacji rozproszonej / Wojciech BĄCHOREK, Janusz BROŻEK, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 8, s. 259–262. — Bibliogr. s. 262, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/8/67.pdf

 • słowa kluczowe: elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, generacja rozproszona, straty mocy czynnej, lokalizacja generacji rozproszonej

  keywords: dispersed generation, electric power distribution network, active power losses, location of dispersed generators

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.08.67

15
 • Skuteczność działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w przypadku wysokooporowego zwarcia doziemnego w napowietrznej linii SN[Effectiveness of earth fault protection in event of high-resistance earth fault in MV overhead line] / Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: Elektroenergetyczne linie napowietrzne : V konferencja naukowo-techniczna : 15 maja 2012 r., Dźwirzyno / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — S. 15-1–15-8. — Bibliogr. s. 15-8, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ estymacji obciążeń na rozmieszczenie źródeł mocy biernej w sieciach dystrybucyjnychThe influence of load estimation in power distribution networks on location reactive power sources / Andrzej MAKUCH, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering ; ISSN 1897-0737. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka. — 2018 iss. 94 Computer applications in electrical engineering 2018, s. 123–134. — Bibliogr. s. 133–134

 • słowa kluczowe: sieć dystrybucyjna, kompensacja mocy biernej, estymacja obciążeń sieci SN

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21008/j.1897-0737.2018.94.0011